Giá mua bán đất nền nhà phố Q2 Tp Hcm Nhà Đất Phương Nam đang bán 10/2020

Tổng hợp toàn bộ những Bất Động Sản tại các Phường Quận 1 đang mở bán . Nếu có nhu cầu mua bán , hợp tác vui lòng liên hệ  :

Mr . Thế Phương 

Sđt : 0792 835111 ( zalo , viber )

Email: quydautuphuongnam@gmail.com

Giá mua bán đất phường An Khánh Quận 2 Tp Hcm

Giá bán đất nhà phố Phường An Khánh chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 89 -150 triệu/m2


 1. Lương Định Của           109 triệu/m2


 2. Nguyễn Cơ Thạch          89 triệu/m2 
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG AN KHÁNH QUẬN 2 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}
 • {{content-3}}

Giá mua bán đất phường An Lợi Đông Quận 2 Tp Hcm

Giá bán đất nhà phố Phường An Lợi Đông chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 79 – 149 triệu/m2


 1. Nguyễn Cơ Thạch         79 triệu/m2

 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG QUẬN 2 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Giá mua bán đất phường An Phú Quận 2 Tp Hcm

Giá bán đất nhà phố Phường An Phú chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 67 – 167 triệu/m2


 1. Bùi Tá Hán                         117 triệu/m2


 2. Cao Đức Lân                        127 triệu/m2

 3. Đỗ Pháp Thuận                     147 triệu/m2

 4. Đường số 19                          67 triệu/m2

 5. Đường số 12                          87 triệu/m2

 6. Đường số 14                        147 triệu/m2

 7. Đường số 15                        127 triệu/m2

 8. Đường số 17                        177 triệu/m2

 9. Đường số 18                         157 triệu/m2

 10. Đường số 19                        177 triệu/m2

 11. Đường số 34                        157 triệu/m2

 12. Đường số 37                          67 triệu/m2

 13. Đường số 4                            87 triệu/m2

 14. Đường số 6                          137 triệu/m2

 15. Đường số 7                          157 triệu/m2

 16. Đường số 81                         77 triệu/m2

 17. Đường số 9                           77 triệu/m2

 18. Dương Văn An                    167 triệu/m2

 19. Giang Văn Minh                  137 triệu/m2

 20. Liên Tỉnh Lộ 25B                  67 triệu/m2

 21. Lương Định Của                117 triệu/m2

 22. Mai Chí Thọ                          97 triệu/m2

 23. Nguyễn Hoàng                   127 triệu/m2

 24. Nguyễn Quý Cảnh             187 triệu/m2

 25. Nguyễn Quý Đức               197 triệu/m2

 26. Nguyễn Thị Định                137 triệu/m2

 27. Song Hành                         127 triệu/m2

 28. Thái Thuận                         167 triệu/m2

 29. Thân Văn Nhiếp                 107 triệu/m2

 30. Trần Lựu                              77 triệu/m2

 31. Trần Não                               87 triệu/m2

 32. Vũ Tông Phan                      97 triệu/m2

 33. Xa Lộ Hà Nội                        87 triệu/m2
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG AN PHÚ QUẬN 2 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Giá mua bán đất phường Bình An Quận 2 Tp Hcm

Giá bán đất nhà phố Phường An Lợi Đông chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 79 – 149 triệu/m2


 1. Đường D2                      79 triệu/m2


 2. Đường số 12                   99 triệu/m2

 3. Đường số 14                  129 triệu/m2

 4. Đường số 19                  149 triệu/m2

 5. Đường số 31                    89 triệu/m2

 6. Đường số 30                  149 triệu/m2

 7. Đường số 6                    129 triệu/m2

 8. Đường số 8                    149 triệu/m2

 9. Đường số 9                    139 triệu/m2

 10. Lương Định Của              89 triệu/m2

 11. Trần Lựu                           99 triệu/m2

 12. Trần Não                         109 triệu/m2

 13. Vành Đai Tây                    79 triệu/m2 
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG BÌNH AN QUẬN 2 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Giá mua bán đất phường Bình Khánh Quận 2 Tp Hcm

Giá bán đất nhà phố Phường Bình Khánh chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 79 – 159 triệu/m2


 1. Lương Đình Của      89 triệu/m2


 2. Nguyễn Văn Kính     79 triệu/m2 
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG BÌNH KHÁNH QUẬN 2 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Giá mua bán đất phường Bình Trưng Đông Quận 2 Tp Hcm

Giá bán đất nhà phố Phường Bình Trưng Đông chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 57 – 157 triệu/m2


 1. Bình Trưng                          87 triệu/m2


 2. Đường số 2                         67 triệu/m2

 3. Đường số 31                       77 triệu/m2

 4. Đường số 33                       57 triệu/m2

 5. Đường số 40                       67 triệu/m2

 6. Đường số 42                       57 triệu/m2

 7. Đường số 46                       77 triệu/m2

 8. Đường số 49                       97 triệu/m2

 9. Đường số 5                         67 triệu/m2

 10. Đường số 6                         57 triệu/m2

 11. Lê Văn Thịnh                       67 triệu/m2

 12. Nguyễn Đôn Tiết                 57 triệu/m2

 13. Nguyễn Duy Trinh               87 triệu/m2

 14. Nguyễn Trung Nguyệt        97 triệu/m2

 15. Nguyễn Văn Giáp                87 triệu/m2 
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG QUẬN 2 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Giá mua bán đất phường Bình Trưng Tây Quận 2 Tp Hcm

Giá bán đất nhà phố Phường Bình Trưng Tây chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 69 – 139 triệu/m2


 1. Đường số 10                     79 triệu/m2


 2. Đường số 104                     69 triệu/m2

 3. Đường số 13                       69 triệu/m2

 4. Đường số 14                       79 triệu/m2

 5. Đường số 22                       69 triệu/m2

 6. Đường số 23                     109 triệu/m2

 7. Đường số 31                       89 triệu/m2

 8. Đường số 33                       99 triệu/m2

 9. Đường số 35                       69 triệu/m2

 10. Đường số 37                       99 triệu/m2

 11. Đường số 38                       79 triệu/m2

 12. Đường số 5                         79 triệu/m2

 13. Đường số 6                         69 triệu/m2

 14. Đường số 8                         79 triệu/m2

 15. Lê Hữu Kiều                        89 triệu/m2

 16. Lê Văn Thịnh                       69 triệu/m2

 17. Nguyễn Duy Trinh               89 triệu/m2

 18. Nguyễn Thị Định                 99 triệu/m2

 19. Nguyễn Tư Nghiêm            99 triệu/m2

 20. Nguyễn Tuyển                     89 triệu/m2

 21. Trương Văn Bang               79 triệu/m2
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY QUẬN 2 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Giá mua bán đất phường Cát Lái Quận 2 Tp Hcm

Giá bán đất nhà phố Phường Cát Lái chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 57 – 147 triệu/m2


 1. Đồng Văn Cống              67 triệu/m2


 2. Đường số 10                  57 triệu/m2

 3. Đường số 11                  77 triệu/m2

 4. Đường số 13                  77 triệu/m2

 5. Đường số 24                  87 triệu/m2

 6. Đường số 25                  67 triệu/m2

 7. Đường số 26                  57 triệu/m2

 8. Đường số 28                  57 triệu/m2

 9. Đường số 30                  67 triệu/m2

 10. Đường số 35                  57 triệu/m2

 11. Đường số 44                  67 triệu/m2

 12. Đường số 8                    57 triệu/m2

 13. Lê Đình Quân                 67 triệu/m2

 14. Lê Văn Thịnh                  57 triệu/m2

 15. Nguyễn Thị Định            87 triệu/m2

 16. Nguyễn Thị Định 2         77 triệu/m2

 17. Vành Đai Trong              57 triệu/m2
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG CÁT LÁI QUẬN 2 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Giá mua bán đất phường Thạnh Mỹ Lợi Quận 2 Tp Hcm

Giá bán đất nhà phố Phường Thạnh Mỹ Lợi chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 69 – 129 triệu/m2


 1. Đặng Như Mai                79 triệu/m2


 2. Đồng Văn Cống               89 triệu/m2

 3. Đường số 16                    69 triệu/m2

 4. Đường số 18                    89 triệu/m2

 5. Đường số 20                    79 triệu/m2

 6. Đường số  6                     69 triệu/m2

 7. Đường số  7                     79 triệu/m2

 8. Lâm Quang Ky                 99 triệu/m2

 9. Nguyễn Khoa Đăng         79 triệu/m2

 10. Nguyễn Mộng Tuân         89 triệu/m2

 11. Nguyễn Thị Định              99 triệu/m2

 12. Nguyễn Văn Kỉnh            79 triệu/m2

 13. Phạm Công Trứ               89 triệu/m2

 14. Phạm Hy Lượng              79 triệu/m2

 15. Phan Văn Đáng                89 triệu/m2

 16. Sử Hy Nhan                      99 triệu/m2

 17. Tạ Hiện                             79 triệu/m2

 18. Thích Mật Thể                  99 triệu/m2

 19. Trịnh Khắc Lập                79 triệu/m2

 20. Trương Gia Mô                89 triệu/m2

 21. Trương Văn Bang          129 triệu/m2
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI QUẬN 2 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Giá mua bán đất phường Thảo Điền Quận 2 Tp Hcm

Giá bán đất nhà phố Phường Thảo Điền chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 137 – 257 triệu/m2


 1. Đỗ Quang                     177 triệu/m2


 2. Đường số 1                   167 triệu/m2

 3. Đường số 12                 187 triệu/m2

 4. Đường số 2                   187 triệu/m2

 5. Đường số 4                   177 triệu/m2

 6. Đường số 41                 157 triệu/m2

 7. Đường số 43                 167 triệu/m2

 8. Đường số 44                 187 triệu/m2

 9. Đường số 46                 157 triệu/m2

 10. Đường số 54                 167 triệu/m2

 11. Đường số 5                   157 triệu/m2

 12. Đường số 6                   147 triệu/m2

 13. Đường số 61                 147 triệu/m2

 14. Đường số 62                 137 triệu/m2

 15. Đường số 64                 157 triệu/m2

 16. Đường số 65                137 triệu/m2

 17. Đường số 66                 147 triệu/m2

 18. Đường số 9                   167 triệu/m2

 19. Lê Thước                      157 triệu/m2

 20. Lê Văn Miến                  147 triệu/m2

 21. Ngô Quang Huy            167 triệu/m2

 22. Nguyễn Bá Huân         187 triệu/m2

 23. Nguyễn Bá Lân            177 triệu/m2

 24. Nguyễn Cừ                   167 triệu/m2

 25. Nguyễn Duy Hiệu         197 triệu/m2

 26. Nguyễn Văn Hưởng     187 triệu/m2

 27. Quốc Hương                237 triệu/m2

 28. Thảo Điền                     217 triệu/m2

 29. Trần Ngọc Diện            187 triệu/m2

 30. Trúc Đường                  177 triệu/m2

 31. Võ Trường Toản           177 triệu/m2

 32. Xa Lộ Hà Nội                 137 triệu/m2

 33. Xuân Thủy                     257 triệu/m2
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG THẢO ĐIỀN QUẬN 2 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Giá mua bán đất phường Thủ Thiêm Quận 2 Tp Hcm

Giá bán đất nhà phố Phường An Lợi Đông chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 169 – 199 triệu/m2


 1. Đại Lộ Vòng Cung    189 triệu/m2


 2. Mai Chí Thọ              179 triệu/m2

 3. Nguyễn Cơ Thạch    169 triệu/m2

 4. Ven Hồ                       199 triệu/m2
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG THỦ THIÊM QUẬN 2 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

TÌM HIỂU THÊM GIÁ BÁN NHÀ PHỐ ĐẤT NỀN CÁC QUẬN TP HCM

      Email : quydautuphuongnam@gmail.com

2 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kho bãi

/

Y TẾ

/

Bác sĩ

/
ĐỀN TRÌNH TẠI NGHĨA TRANG SALA GARDEN
mộ gia tộc sala garden
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
ĐỀN TRÌNH TẠI NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
Dịch vụ tang lễ mai táng trọn gói trại hòm Quận tp hcm