Giá mua bán đất nền nhà phố Q2 Tp Hcm Nhà Đất Phương Nam đang bán 10/2020

Tổng hợp toàn bộ những Bất Động Sản tại các Phường Quận 1 đang mở bán . Nếu có nhu cầu mua bán , hợp tác vui lòng liên hệ  :

Mr . Thế Phương 

Sđt : 0792 835111 ( zalo , viber )

Email: quydautuphuongnam@gmail.com

Giá mua bán đất phường An Khánh Quận 2 Tp Hcm

Giá bán đất nhà phố Phường An Khánh chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 89 -150 triệu/m2


 1. Lương Định Của           109 triệu/m2


 2. Nguyễn Cơ Thạch          89 triệu/m2 
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG AN KHÁNH QUẬN 2 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}
 • {{content-3}}

Giá mua bán đất phường An Lợi Đông Quận 2 Tp Hcm

Giá bán đất nhà phố Phường An Lợi Đông chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 79 – 149 triệu/m2


 1. Nguyễn Cơ Thạch         79 triệu/m2

 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG QUẬN 2 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Giá mua bán đất phường An Phú Quận 2 Tp Hcm

Giá bán đất nhà phố Phường An Phú chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 67 – 167 triệu/m2


 1. Bùi Tá Hán                         117 triệu/m2


 2. Cao Đức Lân                        127 triệu/m2

 3. Đỗ Pháp Thuận                     147 triệu/m2

 4. Đường số 19                          67 triệu/m2

 5. Đường số 12                          87 triệu/m2

 6. Đường số 14                        147 triệu/m2

 7. Đường số 15                        127 triệu/m2

 8. Đường số 17                        177 triệu/m2

 9. Đường số 18                         157 triệu/m2

 10. Đường số 19                        177 triệu/m2

 11. Đường số 34                        157 triệu/m2

 12. Đường số 37                          67 triệu/m2

 13. Đường số 4                            87 triệu/m2

 14. Đường số 6                          137 triệu/m2

 15. Đường số 7                          157 triệu/m2

 16. Đường số 81                         77 triệu/m2

 17. Đường số 9                           77 triệu/m2

 18. Dương Văn An                    167 triệu/m2

 19. Giang Văn Minh                  137 triệu/m2

 20. Liên Tỉnh Lộ 25B                  67 triệu/m2

 21. Lương Định Của                117 triệu/m2

 22. Mai Chí Thọ                          97 triệu/m2

 23. Nguyễn Hoàng                   127 triệu/m2

 24. Nguyễn Quý Cảnh             187 triệu/m2

 25. Nguyễn Quý Đức               197 triệu/m2

 26. Nguyễn Thị Định                137 triệu/m2

 27. Song Hành                         127 triệu/m2

 28. Thái Thuận                         167 triệu/m2

 29. Thân Văn Nhiếp                 107 triệu/m2

 30. Trần Lựu                              77 triệu/m2

 31. Trần Não                               87 triệu/m2

 32. Vũ Tông Phan                      97 triệu/m2

 33. Xa Lộ Hà Nội                        87 triệu/m2
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG AN PHÚ QUẬN 2 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Giá mua bán đất phường Bình An Quận 2 Tp Hcm

Giá bán đất nhà phố Phường An Lợi Đông chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 79 – 149 triệu/m2


 1. Đường D2                      79 triệu/m2


 2. Đường số 12                   99 triệu/m2

 3. Đường số 14                  129 triệu/m2

 4. Đường số 19                  149 triệu/m2

 5. Đường số 31                    89 triệu/m2

 6. Đường số 30                  149 triệu/m2

 7. Đường số 6                    129 triệu/m2

 8. Đường số 8                    149 triệu/m2

 9. Đường số 9                    139 triệu/m2

 10. Lương Định Của              89 triệu/m2

 11. Trần Lựu                           99 triệu/m2

 12. Trần Não                         109 triệu/m2

 13. Vành Đai Tây                    79 triệu/m2 
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG BÌNH AN QUẬN 2 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Giá mua bán đất phường Bình Khánh Quận 2 Tp Hcm

Giá bán đất nhà phố Phường Bình Khánh chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 79 – 159 triệu/m2


 1. Lương Đình Của      89 triệu/m2


 2. Nguyễn Văn Kính     79 triệu/m2 
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG BÌNH KHÁNH QUẬN 2 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Giá mua bán đất phường Bình Trưng Đông Quận 2 Tp Hcm

Giá bán đất nhà phố Phường Bình Trưng Đông chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 57 – 157 triệu/m2


 1. Bình Trưng                          87 triệu/m2


 2. Đường số 2                         67 triệu/m2

 3. Đường số 31                       77 triệu/m2

 4. Đường số 33                       57 triệu/m2

 5. Đường số 40                       67 triệu/m2

 6. Đường số 42                       57 triệu/m2

 7. Đường số 46                       77 triệu/m2

 8. Đường số 49                       97 triệu/m2

 9. Đường số 5                         67 triệu/m2

 10. Đường số 6                         57 triệu/m2

 11. Lê Văn Thịnh                       67 triệu/m2

 12. Nguyễn Đôn Tiết                 57 triệu/m2

 13. Nguyễn Duy Trinh               87 triệu/m2

 14. Nguyễn Trung Nguyệt        97 triệu/m2

 15. Nguyễn Văn Giáp                87 triệu/m2 
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG QUẬN 2 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Giá mua bán đất phường Bình Trưng Tây Quận 2 Tp Hcm

Giá bán đất nhà phố Phường Bình Trưng Tây chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 69 – 139 triệu/m2


 1. Đường số 10                     79 triệu/m2


 2. Đường số 104                     69 triệu/m2

 3. Đường số 13                       69 triệu/m2

 4. Đường số 14                       79 triệu/m2

 5. Đường số 22                       69 triệu/m2

 6. Đường số 23                     109 triệu/m2

 7. Đường số 31                       89 triệu/m2

 8. Đường số 33                       99 triệu/m2

 9. Đường số 35                       69 triệu/m2

 10. Đường số 37                       99 triệu/m2

 11. Đường số 38                       79 triệu/m2

 12. Đường số 5                         79 triệu/m2

 13. Đường số 6                         69 triệu/m2

 14. Đường số 8                         79 triệu/m2

 15. Lê Hữu Kiều                        89 triệu/m2

 16. Lê Văn Thịnh                       69 triệu/m2

 17. Nguyễn Duy Trinh               89 triệu/m2

 18. Nguyễn Thị Định                 99 triệu/m2

 19. Nguyễn Tư Nghiêm            99 triệu/m2

 20. Nguyễn Tuyển                     89 triệu/m2

 21. Trương Văn Bang               79 triệu/m2
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY QUẬN 2 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Giá mua bán đất phường Cát Lái Quận 2 Tp Hcm

Giá bán đất nhà phố Phường Cát Lái chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 57 – 147 triệu/m2


 1. Đồng Văn Cống              67 triệu/m2


 2. Đường số 10                  57 triệu/m2

 3. Đường số 11                  77 triệu/m2

 4. Đường số 13                  77 triệu/m2

 5. Đường số 24                  87 triệu/m2

 6. Đường số 25                  67 triệu/m2

 7. Đường số 26                  57 triệu/m2

 8. Đường số 28                  57 triệu/m2

 9. Đường số 30                  67 triệu/m2

 10. Đường số 35                  57 triệu/m2

 11. Đường số 44                  67 triệu/m2

 12. Đường số 8                    57 triệu/m2

 13. Lê Đình Quân                 67 triệu/m2

 14. Lê Văn Thịnh                  57 triệu/m2

 15. Nguyễn Thị Định            87 triệu/m2

 16. Nguyễn Thị Định 2         77 triệu/m2

 17. Vành Đai Trong              57 triệu/m2
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG CÁT LÁI QUẬN 2 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Giá mua bán đất phường Thạnh Mỹ Lợi Quận 2 Tp Hcm

Giá bán đất nhà phố Phường Thạnh Mỹ Lợi chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 69 – 129 triệu/m2


 1. Đặng Như Mai                79 triệu/m2


 2. Đồng Văn Cống               89 triệu/m2

 3. Đường số 16                    69 triệu/m2

 4. Đường số 18                    89 triệu/m2

 5. Đường số 20                    79 triệu/m2

 6. Đường số  6                     69 triệu/m2

 7. Đường số  7                     79 triệu/m2

 8. Lâm Quang Ky                 99 triệu/m2

 9. Nguyễn Khoa Đăng         79 triệu/m2

 10. Nguyễn Mộng Tuân         89 triệu/m2

 11. Nguyễn Thị Định              99 triệu/m2

 12. Nguyễn Văn Kỉnh            79 triệu/m2

 13. Phạm Công Trứ               89 triệu/m2

 14. Phạm Hy Lượng              79 triệu/m2

 15. Phan Văn Đáng                89 triệu/m2

 16. Sử Hy Nhan                      99 triệu/m2

 17. Tạ Hiện                             79 triệu/m2

 18. Thích Mật Thể                  99 triệu/m2

 19. Trịnh Khắc Lập                79 triệu/m2

 20. Trương Gia Mô                89 triệu/m2

 21. Trương Văn Bang          129 triệu/m2
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI QUẬN 2 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Giá mua bán đất phường Thảo Điền Quận 2 Tp Hcm

Giá bán đất nhà phố Phường Thảo Điền chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 137 – 257 triệu/m2


 1. Đỗ Quang                     177 triệu/m2


 2. Đường số 1                   167 triệu/m2

 3. Đường số 12                 187 triệu/m2

 4. Đường số 2                   187 triệu/m2

 5. Đường số 4                   177 triệu/m2

 6. Đường số 41                 157 triệu/m2

 7. Đường số 43                 167 triệu/m2

 8. Đường số 44                 187 triệu/m2

 9. Đường số 46                 157 triệu/m2

 10. Đường số 54                 167 triệu/m2

 11. Đường số 5                   157 triệu/m2

 12. Đường số 6                   147 triệu/m2

 13. Đường số 61                 147 triệu/m2

 14. Đường số 62                 137 triệu/m2

 15. Đường số 64                 157 triệu/m2

 16. Đường số 65                137 triệu/m2

 17. Đường số 66                 147 triệu/m2

 18. Đường số 9                   167 triệu/m2

 19. Lê Thước                      157 triệu/m2

 20. Lê Văn Miến                  147 triệu/m2

 21. Ngô Quang Huy            167 triệu/m2

 22. Nguyễn Bá Huân         187 triệu/m2

 23. Nguyễn Bá Lân            177 triệu/m2

 24. Nguyễn Cừ                   167 triệu/m2

 25. Nguyễn Duy Hiệu         197 triệu/m2

 26. Nguyễn Văn Hưởng     187 triệu/m2

 27. Quốc Hương                237 triệu/m2

 28. Thảo Điền                     217 triệu/m2

 29. Trần Ngọc Diện            187 triệu/m2

 30. Trúc Đường                  177 triệu/m2

 31. Võ Trường Toản           177 triệu/m2

 32. Xa Lộ Hà Nội                 137 triệu/m2

 33. Xuân Thủy                     257 triệu/m2
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG THẢO ĐIỀN QUẬN 2 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Giá mua bán đất phường Thủ Thiêm Quận 2 Tp Hcm

Giá bán đất nhà phố Phường An Lợi Đông chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 169 – 199 triệu/m2


 1. Đại Lộ Vòng Cung    189 triệu/m2


 2. Mai Chí Thọ              179 triệu/m2

 3. Nguyễn Cơ Thạch    169 triệu/m2

 4. Ven Hồ                       199 triệu/m2
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG THỦ THIÊM QUẬN 2 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

TÌM HIỂU THÊM GIÁ BÁN NHÀ PHỐ ĐẤT NỀN CÁC QUẬN TP HCM

      Email : quydautuphuongnam@gmail.com

3 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kho bãi

/

Y TẾ

/

Bác sĩ

/
ĐỀN TRÌNH TẠI NGHĨA TRANG SALA GARDEN
mộ gia tộc sala garden
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
ĐỀN TRÌNH TẠI NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN