Giá mua bán đất nền nhà phố q3 Tp Hcm Nhà Đất Phương Nam 10 / 2020

Mua bán đất nền nhà phố Phường 1 quận 3 Tp Hcm 

Giá bán đất nhà phố Phường 1 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 239 – 399 triệu/m2


 1. Điện Biên Phủ                  239 triệu/m2


 2. Lý Thái Tổ                     259 triệu/m2

 3. Nguyễn Đình Chiểu       349 triệu/m2

 4. Nguyễn Thiện Thuật     249 triệu/m2 

 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 1 QUẬN 3 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Mua bán đất nền nhà phố Phường 2 quận 3 Tp Hcm 

Giá bán đất nhà phố Phường 2 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 247 – 397 triệu/m2


 1. Cao Thắng                           357 triệu/m2


 2. Lý Thái Tổ                         297 triệu/m2

 3. Nguyễn Đình Chiểu          277 triệu/m2

 4. Nguyễn Thị Minh Khai     297 triệu/m2

 5. Nguyễn Thiện Thuật        247 triệu/m2 
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 2 QUẬN 3 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Mua bán đất nền nhà phố Phường 3 quận 3 Tp Hcm 

Giá bán đất nhà phố Phường 3 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 229 – 399 triệu/m2


 1. Bàn Cờ                          259 triệu/m2


 2. Cao Thắng                      279 triệu/m2

 3. Điện Biên Phủ                229 triệu/m2

 4. Nguyễn Đình Chiểu       269 triệu/m2

 5. Nguyễn Thiện Thuật      269 triệu/m2 
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 3 QUẬN 3 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Mua bán đất nền nhà phố Phường 4 quận 3 Tp Hcm 

Giá bán đất nhà phố Phường 2 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 139 – 999 triệu/m2


 1. Cách Mạng Tháng 8      177 triệu/m2


 2. Cao Thắng                     297 triệu/m2

 3. Điện Biên Phủ                227 triệu/m2

 4. Đường số 1                    237 triệu/m2

 5. Đường số 2                    247 triệu/m2

 6. Đường số 3                    247 triệu/m2

 7. Đường số 4                    207 triệu/m2

 8. Đường số 7                    187 triệu/m2

 9. Nguyễn Đình Chiểu        227 triệu/m2

 10. Nguyễn Hiền                   247 triệu/m2

 11. Nguyễn Thượng Hiền    177 triệu/m2

 12. Nguyễn Văn Trỗi             207 triệu/m2

 13. Vườn Chuối                    217 triệu/m2 
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 4 QUẬN 3 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Mua bán đất nền nhà phố Phường 5 quận 3 Tp Hcm 

Giá bán đất nhà phố Phường 5 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 219 – 499 triệu/m2


 1. Cách Mạng Tháng 8          299 triệu/m2


 2. Cao Thắng                           329 triệu/m2

 3. Nguyễn Đình Chiểu            309 triệu/m2

 4. Nguyễn Sơn Hà                  239 triệu/m2

 5. Nguyễn Thị Minh Khai       339 triệu/m2

 6. Nguyễn Thượng Hiền        219 triệu/m2

 7. Võ Văn Tần                          399 triệu/m2 
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 5 QUẬN 3 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Mua bán đất nền nhà phố Phường 6 quận 3 Tp Hcm 

Giá bán đất nhà phố Phường 6 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 217 – 497 triệu/m2


 1. Bà Huyện Thanh Quan           297 triệu/m2


 2. Cách Mạng Tháng 8               387 triệu/m2

 3. Công trường quốc tế             297 triệu/m2

 4. Điện Biên Phủ                        317 triệu/m2

 5. Hai Bà Trưng                          397 triệu/m2

 6. Hồ Xuân Hương                     347 triệu/m2

 7. Lê Quý Đôn                            387 triệu/m2

 8. Nam Kỳ Khởi Nghĩa               367 triệu/m2

 9. Ngô Thời Nhiệm                     277 triệu/m2

 10. Nguyễn Đình Chiểu                397 triệu/m2

 11. Nguyễn Gia Thiều                  357 triệu/m2

 12. Nguyễn Thị Diệu                     257 triệu/m2

 13. Nguyễn Thị Minh Khai            377 triệu/m2

 14. Nguyễn Thông                        287 triệu/m2

 15. Pasteur                                    297 triệu/m2

 16. Phạm Đình Toái                      267 triệu/m2

 17. Phạm Ngọc Thạch                  387 triệu/m2

 18. Trần Cao Vân                          267 triệu/m2

 19. Trần Quốc Thảo                     307 triệu/m2

 20. Trương Định                           407 triệu/m2

 21. Trương Quyền                        307 triệu/m2

 22. Võ Thị Sáu                              317 triệu/m2

 23. Võ Văn Tần                             417 triệu/m2 

 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 6 QUẬN 3 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Mua bán đất nền nhà phố Phường 7 quận 3 Tp Hcm 

Giá bán đất nhà phố Phường 7 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 229 – 499 triệu/m2


 1. Bà Huyện Thanh Quan      289 triệu/m2


 2. Cách Mạng Tháng 8            229 triệu/m2

 3. Điện Biên Phủ                      259 triệu/m2

 4. Lê Ngô Cát                           329 triệu/m2

 5. Lê Quý Đôn                          309 triệu/m2

 6. Lý Chính Thắng                   249 triệu/m2

 7. Nam Kỳ Khởi Nghĩa            299 triệu/m2

 8. Nguyễn Thông                     309 triệu/m2

 9. Pasteur                                 229 triệu/m2

 10. Trần Quốc Thảo                   249 triệu/m2

 11. Trần Quốc Toản                   259 triệu/m2

 12. Trương Định                        279 triệu/m2

 13. Tú Xương                             269 triệu/m2

 14. Võ Thị Sáu                            259 triệu/m2
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 7 QUẬN 3 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Mua bán đất nền nhà phố Phường 8 quận 3 Tp Hcm 

Giá bán đất nhà phố Phường 8 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 217 – 387 triệu/m2


 1. Hai Bà Trưng                  307 triệu/m2


 2. Hoàng Sa                        217 triệu/m2

 3. Huỳnh Tịnh Của             217 triệu/m2

 4. Lý Chính Thắng              247 triệu/m2

 5. Nam Kỳ Khởi Nghĩa       307 triệu/m2

 6. Nguyễn Văn Mai             157 triệu/m2

 7. Pasteur                           217 triệu/m2

 8. Trần Quốc Toản              287 triệu/m2

 9. Võ Thị Sáu                      187 triệu/m2 
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 8 QUẬN 3 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Mua bán đất nền nhà phố Phường 9 quận 3 Tp Hcm

Giá bán đất nhà phố Phường 9 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 139 – 999 triệu/m2


 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 9 QUẬN 3 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Mua bán đất nền nhà phố Phường 10 quận 3 Tp Hcm 

Giá bán đất nhà phố Phường 10 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 217 – 397 triệu/m2


 1. Cách Mạng Tháng 8     267 triệu/m2


 2. Nguyễn Phúc Nguyên   217 triệu/m2

 3. Rạch Bùng Binh            237 triệu/m2
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 10 QUẬN 3 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Mua bán đất nền nhà phố Phường 11 quận 3 Tp Hcm 

Giá bán đất nhà phố Phường 11 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 159 – 399 triệu/m2


 1. Hoàng Sa                 159 triệu/m2


 2. Trần Văn Đang         179 triệu/m2
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 11 QUẬN 3 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Mua bán đất nền nhà phố Phường 12 quận 3 Tp Hcm 

Giá bán đất nhà phố Phường 12 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 139 – 999 triệu/m2


 1. Lê Văn Sĩ          167 triệu/m2


 2. Trường Sa         157 triệu/m2
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 12 QUẬN 3 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Mua bán đất nền nhà phố Phường 13 quận 3 Tp Hcm

Giá bán đất nhà phố Phường 13 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 159 – 399 triệu/m2


 1. Lê Văn Sĩ           169 triệu/m2


 2. Trường Sa          159 triệu/m2

 3. Lê Quang Diệu   189 triệu/m2
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 13 QUẬN 3 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Mua bán đất nền nhà phố Phường 14 quận 3 Tp Hcm

Giá bán đất nhà phố Phường 14 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 157 – 397 triệu/m2


 1. Lê Văn Sĩ            167 triệu/m2


 2. Trường Sa          157 triệu/m2

 3. Lê Quang Diệu   187 triệu/m2
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 14 QUẬN 3 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

TÌM HIỂU THÊM GIÁ BÁN NHÀ PHỐ ĐẤT NỀN CÁC QUẬN TP HCM  

      Email : quydautuphuongnam@gmail.com

1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kho bãi

/

Y TẾ

/

Bác sĩ

/
ĐỀN TRÌNH TẠI NGHĨA TRANG SALA GARDEN
mộ gia tộc sala garden
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
ĐỀN TRÌNH TẠI NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN