Giá mua bán đất nền nhà phố q3 Tp Hcm Nhà Đất Phương Nam 10 / 2020

Mua bán đất nền nhà phố Phường 1 quận 3 Tp Hcm 

Giá bán đất nhà phố Phường 1 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 239 – 399 triệu/m2


 1. Điện Biên Phủ                  239 triệu/m2


 2. Lý Thái Tổ                     259 triệu/m2

 3. Nguyễn Đình Chiểu       349 triệu/m2

 4. Nguyễn Thiện Thuật     249 triệu/m2 

 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 1 QUẬN 3 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Mua bán đất nền nhà phố Phường 2 quận 3 Tp Hcm 

Giá bán đất nhà phố Phường 2 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 247 – 397 triệu/m2


 1. Cao Thắng                           357 triệu/m2


 2. Lý Thái Tổ                         297 triệu/m2

 3. Nguyễn Đình Chiểu          277 triệu/m2

 4. Nguyễn Thị Minh Khai     297 triệu/m2

 5. Nguyễn Thiện Thuật        247 triệu/m2 
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 2 QUẬN 3 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Mua bán đất nền nhà phố Phường 3 quận 3 Tp Hcm 

Giá bán đất nhà phố Phường 3 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 229 – 399 triệu/m2


 1. Bàn Cờ                          259 triệu/m2


 2. Cao Thắng                      279 triệu/m2

 3. Điện Biên Phủ                229 triệu/m2

 4. Nguyễn Đình Chiểu       269 triệu/m2

 5. Nguyễn Thiện Thuật      269 triệu/m2 
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 3 QUẬN 3 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Mua bán đất nền nhà phố Phường 4 quận 3 Tp Hcm 

Giá bán đất nhà phố Phường 2 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 139 – 999 triệu/m2


 1. Cách Mạng Tháng 8      177 triệu/m2


 2. Cao Thắng                     297 triệu/m2

 3. Điện Biên Phủ                227 triệu/m2

 4. Đường số 1                    237 triệu/m2

 5. Đường số 2                    247 triệu/m2

 6. Đường số 3                    247 triệu/m2

 7. Đường số 4                    207 triệu/m2

 8. Đường số 7                    187 triệu/m2

 9. Nguyễn Đình Chiểu        227 triệu/m2

 10. Nguyễn Hiền                   247 triệu/m2

 11. Nguyễn Thượng Hiền    177 triệu/m2

 12. Nguyễn Văn Trỗi             207 triệu/m2

 13. Vườn Chuối                    217 triệu/m2 
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 4 QUẬN 3 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Mua bán đất nền nhà phố Phường 5 quận 3 Tp Hcm 

Giá bán đất nhà phố Phường 5 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 219 – 499 triệu/m2


 1. Cách Mạng Tháng 8          299 triệu/m2


 2. Cao Thắng                           329 triệu/m2

 3. Nguyễn Đình Chiểu            309 triệu/m2

 4. Nguyễn Sơn Hà                  239 triệu/m2

 5. Nguyễn Thị Minh Khai       339 triệu/m2

 6. Nguyễn Thượng Hiền        219 triệu/m2

 7. Võ Văn Tần                          399 triệu/m2 
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 5 QUẬN 3 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Mua bán đất nền nhà phố Phường 6 quận 3 Tp Hcm 

Giá bán đất nhà phố Phường 6 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 217 – 497 triệu/m2


 1. Bà Huyện Thanh Quan           297 triệu/m2


 2. Cách Mạng Tháng 8               387 triệu/m2

 3. Công trường quốc tế             297 triệu/m2

 4. Điện Biên Phủ                        317 triệu/m2

 5. Hai Bà Trưng                          397 triệu/m2

 6. Hồ Xuân Hương                     347 triệu/m2

 7. Lê Quý Đôn                            387 triệu/m2

 8. Nam Kỳ Khởi Nghĩa               367 triệu/m2

 9. Ngô Thời Nhiệm                     277 triệu/m2

 10. Nguyễn Đình Chiểu                397 triệu/m2

 11. Nguyễn Gia Thiều                  357 triệu/m2

 12. Nguyễn Thị Diệu                     257 triệu/m2

 13. Nguyễn Thị Minh Khai            377 triệu/m2

 14. Nguyễn Thông                        287 triệu/m2

 15. Pasteur                                    297 triệu/m2

 16. Phạm Đình Toái                      267 triệu/m2

 17. Phạm Ngọc Thạch                  387 triệu/m2

 18. Trần Cao Vân                          267 triệu/m2

 19. Trần Quốc Thảo                     307 triệu/m2

 20. Trương Định                           407 triệu/m2

 21. Trương Quyền                        307 triệu/m2

 22. Võ Thị Sáu                              317 triệu/m2

 23. Võ Văn Tần                             417 triệu/m2 

 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 6 QUẬN 3 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Mua bán đất nền nhà phố Phường 7 quận 3 Tp Hcm 

Giá bán đất nhà phố Phường 7 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 229 – 499 triệu/m2


 1. Bà Huyện Thanh Quan      289 triệu/m2


 2. Cách Mạng Tháng 8            229 triệu/m2

 3. Điện Biên Phủ                      259 triệu/m2

 4. Lê Ngô Cát                           329 triệu/m2

 5. Lê Quý Đôn                          309 triệu/m2

 6. Lý Chính Thắng                   249 triệu/m2

 7. Nam Kỳ Khởi Nghĩa            299 triệu/m2

 8. Nguyễn Thông                     309 triệu/m2

 9. Pasteur                                 229 triệu/m2

 10. Trần Quốc Thảo                   249 triệu/m2

 11. Trần Quốc Toản                   259 triệu/m2

 12. Trương Định                        279 triệu/m2

 13. Tú Xương                             269 triệu/m2

 14. Võ Thị Sáu                            259 triệu/m2
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 7 QUẬN 3 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Mua bán đất nền nhà phố Phường 8 quận 3 Tp Hcm 

Giá bán đất nhà phố Phường 8 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 217 – 387 triệu/m2


 1. Hai Bà Trưng                  307 triệu/m2


 2. Hoàng Sa                        217 triệu/m2

 3. Huỳnh Tịnh Của             217 triệu/m2

 4. Lý Chính Thắng              247 triệu/m2

 5. Nam Kỳ Khởi Nghĩa       307 triệu/m2

 6. Nguyễn Văn Mai             157 triệu/m2

 7. Pasteur                           217 triệu/m2

 8. Trần Quốc Toản              287 triệu/m2

 9. Võ Thị Sáu                      187 triệu/m2 
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 8 QUẬN 3 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Mua bán đất nền nhà phố Phường 9 quận 3 Tp Hcm

Giá bán đất nhà phố Phường 9 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 139 – 999 triệu/m2


 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 9 QUẬN 3 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Mua bán đất nền nhà phố Phường 10 quận 3 Tp Hcm 

Giá bán đất nhà phố Phường 10 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 217 – 397 triệu/m2


 1. Cách Mạng Tháng 8     267 triệu/m2


 2. Nguyễn Phúc Nguyên   217 triệu/m2

 3. Rạch Bùng Binh            237 triệu/m2
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 10 QUẬN 3 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Mua bán đất nền nhà phố Phường 11 quận 3 Tp Hcm 

Giá bán đất nhà phố Phường 11 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 159 – 399 triệu/m2


 1. Hoàng Sa                 159 triệu/m2


 2. Trần Văn Đang         179 triệu/m2
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 11 QUẬN 3 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Mua bán đất nền nhà phố Phường 12 quận 3 Tp Hcm 

Giá bán đất nhà phố Phường 12 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 139 – 999 triệu/m2


 1. Lê Văn Sĩ          167 triệu/m2


 2. Trường Sa         157 triệu/m2
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 12 QUẬN 3 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Mua bán đất nền nhà phố Phường 13 quận 3 Tp Hcm

Giá bán đất nhà phố Phường 13 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 159 – 399 triệu/m2


 1. Lê Văn Sĩ           169 triệu/m2


 2. Trường Sa          159 triệu/m2

 3. Lê Quang Diệu   189 triệu/m2
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 13 QUẬN 3 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Mua bán đất nền nhà phố Phường 14 quận 3 Tp Hcm

Giá bán đất nhà phố Phường 14 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 157 – 397 triệu/m2


 1. Lê Văn Sĩ            167 triệu/m2


 2. Trường Sa          157 triệu/m2

 3. Lê Quang Diệu   187 triệu/m2
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 14 QUẬN 3 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

TÌM HIỂU THÊM GIÁ BÁN NHÀ PHỐ ĐẤT NỀN CÁC QUẬN TP HCM  

      Email : quydautuphuongnam@gmail.com

1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kho bãi

/

Y TẾ

/

Bác sĩ

/
ĐỀN TRÌNH TẠI NGHĨA TRANG SALA GARDEN
mộ gia tộc sala garden
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
ĐỀN TRÌNH TẠI NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
Dịch vụ tang lễ mai táng trọn gói trại hòm Quận tp hcm