Nội Dung

Giá mua bán đất nền nhà phố Quận 5 Tp Hcm

Quý 01.2021

Giá mua bán đất nền nhà phố Phường 1 quận 5 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 1 quận 5 tp Hcm


Giá bán đất nhà phố Phường 1 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 139 – 299 triệu/m2


 1. Cao Đạt                        239 triệu/m2

 2. Huỳnh Mẫn Đạt         219 triệu/m

 3. Nguyễn Biểu              289 triệu/m2

 4. Nguyễn Văn Cừ         299 triệu/m2

 5. Trần Bình Trọng         239 triệu/m2

 6. Trần Hưng Đạo          269 triệu/m2

 7. Võ Văn Kiệt                159 triệu/m2

 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 1 QUẬN 5 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Giá mua bán đất nền nhà phố Phường 2 quận 5 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 2 


Giá bán đất nhà phố Phường 2 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 237 -357 triệu/m2


 1. Huỳnh Mẫn Đạt            257 triệu/m2

 2. Lê Hồng Phong            287 triệu/m2

 3. Nguyễn Biểu                277 triệu/m2

 4. Nguyễn Trãi                  297 triệu/m2

 5. Nguyễn Văn Cừ           287 triệu/m2

 6. Phan Văn Trị                237 triệu/m2

 7. Trần Bình Trọng           267 triệu/m2

 8. Trần Hưng Đạo            287 triệu/m2

 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 2 QUẬN 5 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Giá mua bán đất nền nhà phố Phường 3 quận 5 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 3 


Giá bán đất nhà phố Phường 3 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 239 – 399 triệu/m2


 1. An Dương Vương         289 triệu/m2

 2. Huỳnh Mẫn Đạt             269 triệu/m2

 3. Lê Hồng Phong             319 triệu/m2

 4. Ngô Gia Tự                   309 triệu/m2

 5. Nguyễn Trãi                  319 triệu/m2

 6. Trần Bình Trọng            279 triệu/m2

 7. Trần Phú                       299 triệu/m2
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 3 QUẬN 5 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Giá mua bán đất nền nhà phố Phường 4 quận 5 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 4 


Giá bán đất nhà phố Phường 4 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 207 – 377 triệu/m2


 1. An Dương Vương           277 triệu/m2

 2. Bạch Vân                        267 triệu/m2

 3. Huỳnh Mẫn Đạt              257 triệu/m2

 4. Lê Hồng Phong              307 triệu/m2

 5. Nguyễn Văn Cừ             327 triệu/m2

 6. Trần Bình Trọng             297 triệu/m2

 7. Trần Phú                        287 triệu/m2

 8. Võ Văn Kiệt                    257 triệu/m2

 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 4 QUẬN 5 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Giá mua bán đất nền nhà phố Phường 5 quận 5 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 5 


Giá bán đất nhà phố Phường 5 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 159 – 499 triệu/m2


 1. An Bình                    239 triệu/m2

 2. An Điềm                   249 triệu/m2

 3. Bạch Vân                 259 triệu/m2

 4. Bùi Hữu Nghĩa         269 triệu/m2

 5. Nghĩa Thục              249 triệu/m2

 6. Nhiêu Tâm               309 triệu/m2

 7. Trần Hưng Đạo        279 triệu/m2

 8. Trần Tuấn Khải        239 triệu/m2

 9. Võ Văn Kiệt              219 triệu/m2
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 5 QUẬN 5 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Giá mua bán đất nền nhà phố Phường 6 quận 5 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 6 quận 5 Tp HCM


Giá bán đất nhà phố Phường 6 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 197 – 397 triệu/m2


 1. An Bình                             217 triệu/m2

 2. Ngô Quyền                       287 triệu/m2

 3. Nguyễn Thời Trung          207 triệu/m2

 4. Nguyễn Tri Phương          227 triệu/m2

 5. Nguyễn Văn Đừng            197 triệu/m2

 6. Trần Hưng Đạo                 267 triệu/m2
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 6 QUẬN 5 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Giá mua bán đất nền nhà phố Phường 7 quận 5 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 7 


Giá bán đất nhà phố Phường 7 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 179 – 499 triệu/m2


 1. An Bình                           209 triệu/m2

 2. Bùi Hữu Nghĩa               299 triệu/m2

 3. Huỳnh Mẫn Đạt              189 triệu/m2

 4. Ngô Quyền                     229 triệu/m2

 5. Nguyễn Trãi                    319 triệu/m2

 6. Nguyễn Tri Phương        219 triệu/m2

 7. Phan Văn Trị                   259 triệu/m2

 8. Trần Hưng Đạo               259 triệu/m2

 9. Trần Phú                         269 triệu/m2

 10. Trần Tuấn Khải               259 triệu/m2
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 7 QUẬN 5 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Giá mua bán đất nền nhà phố Phường 8 quận 5 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 8 


Giá bán đất nhà phố Phường 8 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 187 – 397 triệu/m2


 1. An Dương Vương         267 triệu/m2

 2. Huỳnh Mẫn Đạt             317 triệu/m2

 3. Nguyễn Duy Dương      187 triệu/m2

 4. Nguyễn Trãi                   247 triệu/m2

 5. Nguyễn Tri Phương       197 triệu/m2

 6. Nguyễn Văn Cừ             357 triệu/m2

 7. Trần Phú                        307 triệu/m2
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 8 QUẬN 5 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Giá mua bán đất nền nhà phố Phường 9 quận 5 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 9 quận 5 Tp HCM


Giá bán đất nhà phố Phường 9 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 199 – 499 triệu/m2


 1. An Dương Vương             339 triệu/m2

 2. Bùi Hữu Nghĩa                  299 triệu/m2

 3. Công Trường An Đông     339 triệu/m2

 4. Hùng Vương                     289 triệu/m2

 5. Ngô Gia Tự                       199 triệu/m2

 6. Ngô Quyền                        219 triệu/m

 7. Nguyễn Chí Thanh            229 triệu/m2

 8. Nguyễn Duy Dương          429 triệu/m2

 9. Nguyễn Tri Phương           249 triệu/m2

 10. Sư Vạn Hạnh                     319 triệu/m2

 11. Trần Nhân Tôn                   209 triệu/m2

 12. Trần Phú                             289 triệu/m2

 13. Trần Tuấn Khải                   279 triệu/m2
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 9 QUẬN 5 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Giá mua bán đất nền nhà phố Phường 10 quận 5 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 10 


Giá bán đất nhà phố Phường 10 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 197 – 497 triệu/m2


 1. An Điềm                           257 triệu/m2

 2. Châu Văn Liêm               317 triệu/m2

 3. Hải Thượng Lãn Ông      267 triệu/m2

 4. Phan Phú Tiên                217 triệu/m2

 5. Tản Đà                            267 triệu/m2

 6. Trần Hưng Đạo  B           377 triệu/m2

 7. Triệu Quang Phục           237 triệu/m2

 8. Võ Văn Kiệt                     227 triệu/m2
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 10 QUẬN 5 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Giá mua bán đất nền nhà phố Phường 11 quận 5 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 11 


Giá bán đất nhà phố Phường 11 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 189 – 399 triệu/m2


 1. Châu Văn Liêm                     379 triệu/m2

 2. Hồng Bàng                           229 triệu/m2

 3. Ký Hòa                                 239 triệu/m

 4. Lão Tử                                 169 triệu/m2

 5. Lương Nhữ Học                   159 triệu/m2

 6. Ngô Quyền                           319 triệu/m2

 7. Nguyễn Trãi                          299 triệu/m2

 8. Phù Đổng Thiên Vương       219 triệu/m2

 9. Trần Hưng Đạo                     269 triệu/m2

 10. Triệu Quang Phục                 239 triệu/m2
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 11 QUẬN 5 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Giá mua bán đất nền nhà phố Phường 12 quận 5 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 12 


Giá bán đất nhà phố Phường 12 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 167 – 397 triệu/m2


 1. Châu Văn Liêm               297 triệu/m2

 2. Hồng Bàng                     167 triệu/m2

 3. Hùng Vương                   147 triệu/m2

 4. Lão Tử                            167 triệu/m2

 5. Ngô Quyền                      157 triệu/m2

 6. Nguyễn Chí Thanh          257 triệu/m2

 7. Phạm Hữu Chí                217 triệu/m2

 8. Phó Cơ Điều                   247 triệu/m2

 9. Tân Hưng                        187 triệu/m2

 10. Tân Thành                       207 triệu/m2

 11. Tăng Bạt Hổ                    197 triệu/m2

 12. Thuận Kiều                      187 triệu/m2

 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 12 QUẬN 5 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Giá mua bán đất nền nhà phố Phường 13 quận 5 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 13 


Giá bán đất nhà phố Phường 13 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 179 – 399 triệu/m2


 1. Nguyễn Thi           219 triệu/m2

 2. Phan Văn Khỏe    169 triệu/m2

 3. Phùng Hưng         299 triệu/m2

 4. Trịnh Hoài Đức     249 triệu/m2

 5. Vũ Chí Hiếu          219 triệu/m2

 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 13 QUẬN 5 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Giá mua bán đất nền nhà phố Phường 14 quận 5 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 14 


Giá bán đất nhà phố Phường 14 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 177 – 367 triệu/m2


 1. Châu Văn Liêm          267 triệu/m2

 2. Dương Tử Giang       257 triệu/m2

 3. Học Lạc                     217 triệu/m2

 4. Hồng Bàng                267 triệu/m2

 5. Nguyễn Trãi               297 triệu/m2

 6. Trần Chánh Chiếu     237 triệu/m2

 7. Trần Hưng Đạo          317 triệu/m2

 8. Trang Tử                    247 triệu/m2
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 14 QUẬN 5 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Giá mua bán đất nền nhà phố Phường 15 quận 5 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 15 quận 5 Tp HCM


Giá bán đất nhà phố Phường 15 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 199 – 399 triệu/m2


 1. Đỗ Ngọc Thạch          249 triệu/m2

 2. Hồng Bàng                 219 triệu/m2

 3. Nguyễn Chí Thanh     299 triệu/m2

 4. Nguyễn Thị Nhỏ         269 triệu/m2

 5. Tạ Uyên                      329 triệu/m2

 6. Tân Hưng                   199 triệu/m2

 7. Tân Thành                  219 triệu/m2
 • GIÁ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỜNG 15 QUẬN 5 ĐANG BÁN
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

TÌM HIỂU THÊM GIÁ BÁN NHÀ PHỐ ĐẤT NỀN CÁC QUẬN TP HCM  

      Email : quydautuphuongnam@gmail.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kho bãi

/

Y TẾ

/

Bác sĩ

/
ĐỀN TRÌNH TẠI NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
dịch vụ tang lễ tại thành phố Hồ Chí Minh