Nội Dung

Giá mua bán đất nền nhà phố quận 6 Tp Hcm 

Quý 01/2021

Tổng hợp toàn bộ những Bất Động Sản tại các Phường Quận 3 đang mở bán . Nếu có nhu cầu mua bán , hợp tác vui lòng liên hệ  :

Mr . Thế Phương 

Sđt : 0792 835111 ( zalo , viber )

Email: quydautuphuongnam@gmail.com

Mua bán đất nền nhà phố Phường 1 quận 6 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 1 Q6


Giá bán đất nhà phố Phường 1 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 199 – 299 triệu/m2


 1. Bình Tây                   209 triệu/m2

 2. Cao Văn Lầu          259 triệu/m2

 3. Gia Phú                  239 triệu/m2

 4. Phạm Văn Chí        219 triệu/m2

Mua bán đất nền nhà phố Phường 2 quận 6 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 2 Q6


Giá bán đất nhà phố Phường 2 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 197 – 297 triệu/m2


 1. Mai Xuân Thưởng     297 triệu/m2

 2. Nguyễn Thị Nhỏ       338 triệu/m2

 3. Phạm Đình Hổ          257 triệu/m2

 4. Phan Văn Khỏe        217 triệu/m2

Mua bán đất nền nhà phố Phường 3 quận 6 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 3 Quận 6 Tp hcm


Giá bán đất nhà phố Phường 3 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 159 – 299 triệu/m2


 1. Bình Tây                        159 triệu/m2

 2. Bình Tiên                     179 triệu/m2

 3. Đường số 23               169 triệu/m2

 4. Nguyễn Văn Luông     189 triệu/m2

 5. Phạm Phú Thứ            159 triệu/m2

 6. Phạm Văn Chí             199 triệu/m2

 7. Võ Văn Kiệt                 159 triệu/m2

Mua bán đất nền nhà phố Phường 4 quận 6 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 4 Q6


Giá bán đất nhà phố Phường 4 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 107 – 297 triệu/m2


 1. Bãi Sậy                            157 triệu/m2

 2. Bình Phú                       147 triệu/m2

 3. Bình Tây                        197 triệu/m2

 4. Bình Tiên                       137 triệu/m2

 5. Cư xá Phú Lâm             127 triệu/m2

 6. Đường Số 10                 217 triệu/m2

 7. Đường số 23                 127 triệu/m2

 8. Mai Xuân Thưởng         137 triệu/m2

 9. Nguyễn Văn Luông        187 triệu/m2

 10. Phạm Văn Chí               157 triệu/m2

 11. Trần Văn Kiểu                147 triệu/m2

Mua bán đất nền nhà phố Phường 5 quận 6 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 5 Q6


Giá bán đất nhà phố Phường 5 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 99 – 279 triệu/m2


 1. Cư xá Phú Lâm           129 triệu/m2

 2. Đường Số 10              219 triệu/m2

 3. Đường số 23               169 triệu/m2

 4. Hậu Giang                   229 triệu/m2

 5. Lê Tuấn Mậu               139 triệu/m2

 6. Mai Xuân Thưởng       109 triệu/m2

 7. Minh Phụng                 149 triệu/m2

 8. Phan Văn Khỏe            139 triệu/m2

 9. Trần Văn Kiểu              159 triệu/m2

 10. Văn Thân                      149 triệu/m2

Mua bán đất nền nhà phố Phường 6 quận 6 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 6 Q6


Giá bán đất nhà phố Phường 6 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 127 – 287 triệu/m2


 1. Bình Tây                       187 triệu/m2

 2. Hậu Giang                   127 triệu/m2

 3. Hồng Bàng                  157  triệu/m2

 4. Lê Quang Sung           147 triệu/m2

 5. Lý Chiêu Hoàng           127 triệu/m2

 6. Mai Xuân Thưởng        217 triệu/m2

 7. Minh Phụng                  197 triệu/m2

 8. Phạm Đình Hổ             137 triệu/m2

 9. Trần Văn Kiểu              167 triệu/m2

Mua bán đất nền nhà phố Phường 7 quận 6 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 7 Q6 Tp hcm


Giá bán đất nhà phố Phường 7 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 119 – 259 triệu/m2


 1. Bình Tiên                          139 triệu/m2

 2. Cư xá Phú Lâm B           149 triệu/m2

 3. Cư xá Phú Lâm D           129 triệu/m2

 4. Nguyễn Văn Luông         149 triệu/m2

 5. Phạm Văn Chí                 129 triệu/m2

 6. Văn Thân                         119 triệu/m2

 7. Võ Văn Kiệt                      139 triệu/m2

Mua bán đất nền nhà phố Phường 8 quận 6 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 8 Q6


Giá bán đất nhà phố Phường 8 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 97 – 197 triệu/m2


 1. Bình Phú                  137 triệu/m2

 2. Bình Tây                  187 triệu/m2

 3. Bình Tiên                 167 triệu/m2

 4. Chợ Lớn                  157 triệu/m2

 5. Cư xá Phú Lâm D    127 triệu/m2

 6. Lò Gốm                    137 triệu/m2

 7. Phạm Văn Chí          157 triệu/m2

 8. Trần Văn Kiểu          167 triệu/m2

 9. Văn Thân                  117 triệu/m2

Mua bán đất nền nhà phố Phường 9 quận 6 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 9 Q6


Giá bán đất nhà phố Phường 9 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 109 – 199 triệu/m2


 1. Bà Ký                         139 triệu/m2

 2. Bến Phú Lâm             119 triệu/m2

 3. Bình Phú                    109 triệu/m2

 4. Chợ Lớn                     169 triệu/m2

 5. Cư xá Phú Lâm B       159 triệu/m2

 6. Cư xá Phú Lâm D       129 triệu/m2

 7. Hậu Giang                  139 triệu/m2

 8. Hoàng Lê Kha             119 triệu/m2

 9. Hồng Bàng                  159 triệu/m2

 10. Lê Quang Sung           169 triệu/m2

 11. Minh Phụng                 129 triệu/m2

Mua bán đất nền nhà phố Phường 10 quận 6 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 10 Q6


Giá bán đất nhà phố Phường 10 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 117 – 237 triệu/m2


 1. An Dương Vương        137 triệu/m2

 2. Bình Phú                      127 triệu/m2

 3. Cư xá Phú Lâm D        107 triệu/m2

 4. Đường số 21                117 triệu/m2

 5. Đường số 23                187 triệu/m2

 6. Đường số 26                 117 triệu/m2

 7. Đường số 28                137 triệu/m2

 8. Đường số 30                127 triệu/m2

 9. Đường số 31                 107 triệu/m2

 10. Đường số 33                 117 triệu/m2

 11. Đường số 42                 127 triệu/m2

 12. Đường số 43                 137 triệu/m2

 13. Đường số 44                 147 triệu/m2

 14. Đường số 49                 157 triệu/m2

 15. Đường số 53                 137 triệu/m2

 16. Đường số 54                 167 triệu/m2

 17. Đường số 60                  117 triệu/m2

 18. Đường số 72                 137 triệu/m2

 19. Đường Số 76                127 triệu/m2

 20. Hậu Giang                     107 triệu/m2

 21. Lý Chiêu Hoàng              97 triệu/m2

 22. Nguyễn Văn Luông        117 triệu/m2

 23. Song Hành                    157 triệu/m2

 24. Trần Văn Kiểu               137 triệu/m2

 25. Vành Đai                       127 triệu/m2

Mua bán đất nền nhà phố Phường 11 quận 6 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 11 Q6


Giá bán đất nhà phố Phường 11 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 119 – 269 triệu/m2


 1. An Dương Vương        129 triệu/m2

 2. Bình Phú                      159 triệu/m2

 3. Chợ Lớn                      169 triệu/m2

 4. Đường số 20                139 triệu/m2

 5. Đường số 22                149 triệu/m2

 6. Đường số 23                129 triệu/m2

 7. Đường số 24                119 triệu/m2

 8. Đường số 26                139 triệu/m2

 9. Đường số 4                  109 triệu/m2

 10. Đường số 6                  129 triệu/m2

 11. Đường số 9                   139 triệu/m2

 12. Hậu Giang                     159 triệu/m2

 13. Nguyễn Văn Luông       119 triệu/m2

 14. Trần Văn Kiểu               169 triệu/m2

Mua bán đất nền nhà phố Phường 12 quận 6 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 12 Q6


Giá bán đất nhà phố Phường 12 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 117 – 197 triệu/m2


 1. Cư xá Phú Lâm D         117 triệu/m2

 2. Hậu Giang                    147 triệu/m2

 3. Kinh Dương Vương      157 triệu/m2

 4. Nguyễn Văn Luông       137 triệu/m2

Mua bán đất nền nhà phố Phường 13 quận 6 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 13 Q6


Giá bán đất nhà phố Phường 13 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 109 – 239 triệu/m2


 1. An Dương Vương            149 triệu/m2

 2. Bà Hom                            129 triệu/m2

 3. Cư xá Phú Lâm B             109 triệu/m2

 4. Đặng Nguyên Cẩn            189 triệu/m2

 5. Đường số 10                    159 triệu/m2

 6. Đường Số 10 Cx Rađa     149 triệu/m2

 7. Đường số 11                     199 triệu/m2

 8. Đường số 2                       119 triệu/m2

 9. Đường số 3                       239 triệu/m2

 10. Đường số 7                       129 triệu/m2

 11. Đường số 9                       119 triệu/m2

 12. Kinh Dương Vương           119 triệu/m2

 13. Lê Tuấn Mậu                     149 triệu/m2

 14. Tân Hòa Đông                   139 triệu/m2

Mua bán đất nền nhà phố Phường 14 quận 6 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 14 Q6


Giá bán đất nhà phố Phường 14 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 107 – 197 triệu/m2


 1. An Dương Vương       147 triệu/m2

 2. Tân Hóa                      127 triệu/m2

 3. Tân Hòa Đông            107 triệu/m2

TÌM HIỂU THÊM GIÁ BÁN NHÀ PHỐ ĐẤT NỀN CÁC QUẬN TP HCM  2021

      Email : quydautuphuongnam@gmail.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hình chụp tang lễ trại hòm Đình Thắng Thọ thực hiện 9.2023 tp HCM

Kho bãi

/

Y TẾ

/

Bác sĩ

/
ĐỀN TRÌNH TẠI NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
Trại hòm huyện Hóc Môn Lh : 0792.835111
Trại hòm Phật giáo tp Hcm