BÁN NHÀ PHỐ HUYỆN BÌNH CHÁNH TP HCM

 • Thị trấn Tân Túc

 1. Bùi Thanh Khiết                19 triệu/m2
 2. CT HCM – Trung Lương    29 triệu/m2
 3. Đường số 2                       19 triệu/m2
 4. Nguyễn Hữu Trí                19 triệu/m2
 5. Quốc Lộ 1A                       29 triệu/m2
 6. Tân Tạo – Chợ Đệm          19 triệu/m2
 7. Tân Túc                             29 triệu/m2
 8. Thiên Giang                       19 triệu/m2
 • Xã An Phú Tây

 1. Hưng Long                17 triệu/m2 
 2. Nguyễn Văn Linh      17 triệu/m2 
 3. Quốc Lộ 1A               17 triệu/m2 
 • Xã Bình Chánh

 1. Bờ Nhà Thờ                 19 triệu/m2
 2. Đinh Đức Thiện            19 triệu/m2
 3. Đoàn Nguyễn Tuân      19 triệu/m2
 4. Đoàn Nguyễn Tuấn      19 triệu/m2
 5. Đường số 18B             19 triệu/m2
 6. Đường T1                    19 triệu/m2
 7. Hoàng Phan Thái         19 triệu/m2
 8. Hương lộ 11                 19 triệu/m2
 9. Huỳnh Văn Trí              19 triệu/m2
 10. Quốc Lộ 1A                  19 triệu/m2
 11. Trịnh Như Khuê           19 triệu/m2
 12. Bình Hưng                   19 triệu/m2
 • Xã Bình Hưng

 1. Bình Hưng                   37 triệu/m2 
 2. Đường số 11               37 triệu/m2 
 3. Đường số 10               57 triệu/m2 
 4. Đường số 14               37 triệu/m2 
 5. Đường số 18               47 triệu/m2 
 6. Đường số 1E               57 triệu/m2 
 7. Đường số 4                 77 triệu/m2 
 8. Đường số 5                 57 triệu/m2 
 9. Đường số 6                 57 triệu/m2 
 10. Đường số 6A               47 triệu/m2 
 11. Đường số 7                 67 triệu/m2 
 12. Đường số 8                 57 triệu/m2 
 13. Đường số 9A               47 triệu/m2 
 14. Nguyễn Văn Linh         67 triệu/m2 
 15. Phạm Hùng                 37 triệu/m2 
 16. Quốc Lộ 50                  27 triệu/m2 
 • Xã Bình Lợi

 1. Đường số 11                29 triệu/m2 
 2. Tỉnh Lộ 10                    19 triệu/m2 
 3. Trần Văn Giàu              19 triệu/m2 
 4. Vườn Thơm                 19 triệu/m2 
 • Xã Đa Phước

 1. Đa Phước                  17 triệu/m2 
 2. Linh Hòa                    17 triệu/m2 
 3. Quốc Lộ 50                17 triệu/m2 
 • Xã Hưng Long

 1. An Phú Tây                   19 triệu/m2 
 2. Đoàn Nguyễn Tuân       19 triệu/m2 
 3. Đoàn Nguyễn Tuấn       19 triệu/m2 
 4. Hương lộ 11                  19 triệu/m2
 5. Liên Ấp 3-4-5                 19 triệu/m2 
 6. Tân Liễu                        19 triệu/m2 
 • Xã Lê Minh Xuân

 1. Bình Minh                 17 triệu/m2
 2. Đường Kênh A         17 triệu/m2
 3. Đường số 1              27 triệu/m2
 4. Bàu Cò                      17 triệu/m2
 5. Lê Chính Đáng         17 triệu/m2
 6. Lê Đình Chi               17 triệu/m2
 7. Mai Bá Hương          17 triệu/m2
 8. Tỉnh Lộ 10                 17 triệu/m2
 9. Tỉnh Lộ 10B              17 triệu/m2
 10. Trần Đại Nghĩa          17 triệu/m2
 11. Trần Văn Giàu          17  triệu/m2
 • Xã Phạm Văn Hai

 • Xã Phong Phú

 • Xã Quy Đức

 • Xã Tân Kiên

 • Xã Tân Nhựt

 • Xã Tân Quý Tây

 • Xã Vĩnh Lộc A

 • Xã Vĩnh Lộc B

1 reply

Trackbacks & Pingbacks

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HỘI LONG HOA 2020 ?

/

HỘI LONG HOA 2020 ?

/

HỘI LONG HOA 2020 ?

/

HỘI LONG HOA 2020 ?

/

HỘI LONG HOA 2020 ?

/