Nội Dung

BÁN NHÀ PHỐ HUYỆN BÌNH CHÁNH TP HCM

 • Thị trấn Tân Túc

 1. Bùi Thanh Khiết                19 triệu/m2
 2. CT HCM – Trung Lương    23 triệu/m2
 3. Đường số 2                       19 triệu/m2
 4. Nguyễn Hữu Trí                17 triệu/m2
 5. Quốc Lộ 1A                       25 triệu/m2
 6. Tân Tạo – Chợ Đệm          17 triệu/m2
 7. Tân Túc                             23 triệu/m2
 8. Thiên Giang                       19 triệu/m2
 • Xã An Phú Tây

 1. Hưng Long                 18 triệu/m2 
 2. Nguyễn Văn Linh       24 triệu/m2 
 3. Quốc Lộ 1A                22 triệu/m2 
 • Xã Bình Chánh

 1. Bờ Nhà Thờ                 21 triệu/m2
 2. Đinh Đức Thiện            19 triệu/m2
 3. Đoàn Nguyễn Tuân      17 triệu/m2
 4. Đoàn Nguyễn Tuấn      23 triệu/m2
 5. Đường số 18B             17 triệu/m2
 6. Đường T1                    17 triệu/m2
 7. Hoàng Phan Thái         21 triệu/m2
 8. Hương lộ 11                 17 triệu/m2
 9. Huỳnh Văn Trí              19 triệu/m2
 10. Quốc Lộ 1A                  17 triệu/m2
 11. Trịnh Như Khuê           19 triệu/m2
 12. Bình Hưng                   23 triệu/m2
 • Xã Bình Hưng

 1. Bình Hưng                   26 triệu/m2 
 2. Đường số 11               28 triệu/m2 
 3. Đường số 10               22 triệu/m2 
 4. Đường số 14               20 triệu/m2 
 5. Đường số 18               24 triệu/m2 
 6. Đường số 1E               26 triệu/m2 
 7. Đường số 4                 28 triệu/m2 
 8. Đường số 5                 28 triệu/m2 
 9. Đường số 6                 28 triệu/m2 
 10. Đường số 6A               26triệu/m2 
 11. Đường số 7                 24 triệu/m2 
 12. Đường số 8                 26 triệu/m2 
 13. Đường số 9A               28 triệu/m2 
 14. Nguyễn Văn Linh         26 triệu/m2 
 15. Phạm Hùng                 26 triệu/m2 
 16. Quốc Lộ 50                  22 triệu/m2 
 • Xã Bình Lợi

 1. Đường số 11                23 triệu/m2 
 2. Tỉnh Lộ 10                    19 triệu/m2 
 3. Trần Văn Giàu              17 triệu/m2 
 4. Vườn Thơm                 21 triệu/m2 
 • Xã Đa Phước

 1. Đa Phước                   18 triệu/m2 
 2. Linh Hòa                     22 triệu/m2 
 3. Quốc Lộ 50                 24 triệu/m2 
 • Xã Hưng Long

 1. An Phú Tây                 17 triệu/m2 
 2. Đoàn Nguyễn Tuân     19 triệu/m2 
 3. Đoàn Nguyễn Tuấn     21 triệu/m2 
 4. Hương lộ 11                23 triệu/m2
 5. Liên Ấp 3-4-5              19 triệu/m2 
 6. Tân Liễu                      21 triệu/m2 
 • Xã Lê Minh Xuân

 1. Bình Minh                 18 triệu/m2
 2. Đường Kênh A         22 triệu/m2
 3. Đường số 1              24 triệu/m2
 4. Bàu Cò                     18 triệu/m2
 5. Lê Chính Đáng         20 triệu/m2
 6. Lê Đình Chi              22 triệu/m2
 7. Mai Bá Hương         18 triệu/m2
 8. Tỉnh Lộ 10                18 triệu/m2
 9. Tỉnh Lộ 10B              22 triệu/m2
 10. Trần Đại Nghĩa         18 triệu/m2
 11. Trần Văn Giàu          18 triệu/m2
 • Xã Phạm Văn Hai

 1. An Hạ                       17 triệu/m2 
 2. Đường số 1              23 triệu/m2 
 3. Nguyễn Văn Bứa      27 triệu/m2
 4. Thanh Niên               19 triệu/m2 
 5. Tỉnh Lộ 10                15 triệu/m2 
 6. Trần Hải Phụng        17 triệu/m2 
 7. Trần Văn Giàu          21 triệu/m2 
 8. Võ Văn Vân              25 triệu/m2
 • Xã Phong Phú

 1. Đường số 15          26 triệu/m2 
 2. Đường số 2            22 triệu/m2 
 3. Nguyễn Văn Linh    24 triệu/m2
 4. Quốc Lộ 50             18 triệu/m2
 5. Tân Liêm                 20 triệu/m2 
 6. Trịnh Quang Nghị    22 triệu/m2 
 • Xã Quy Đức

 1. Đoàn Nguyễn Tuấn    19 triệu/m2 
 2. Hương lộ 11               21 triệu/m2 
 3. Liên Ấp 1-2                 23 triệu/m2
 4. Nguyễn Văn Long      23 triệu/m2 
 5. Nguyễn Văn Thời       19 triệu/m2 
 6. Quốc Lộ 50                 21 triệu/m2 
 7. Quy Đức                     23 triệu/m2 
 8. Võ Văn Thu                 21 triệu/m2 
 • Xã Tân Kiên

 1. Bàu Gốc                   22 triệu/m2 
 2. Bờ Xe Lam               24 triệu/m2 
 3. Bông Văn Dĩa           22 triệu/m2
 4. Cây Bàng                 20 triệu/m2 
 5. Dương Đình Cúc      24 triệu/m2 
 6. Hưng Nhơn              26 triệu/m2
 7. Nguyễn Cửu Phú     18 triệu/m2 
 • Xã Tân Nhựt

 1. Nguyễn Đình Kiên    17 triệu/m2 
 2. Tân Long                  19 triệu/m2 
 3. Thế Lữ                      17 triệu/m2 
 4. Trần Đại Nghĩa         21 triệu/m2 
 • Xã Tân Quý Tây

 1. Đinh Đức Thiện          20 triệu/m2 
 2. Đoàn Nguyễn Tuân    22 triệu/m2
 3. Đường Kinh T11        18 triệu/m2 
 4. Hương lộ 11               22 triệu/m2
 5. Quốc Lộ 1A                18 triệu/m2 
 • Xã Vĩnh Lộc A

 1. Liên Ấp 1-2-3     19 triệu/m2 
 2. Liên Ấp 2-3-4     17 triệu/m2
 3. Liên Ấp 2-6        17 triệu/m2 
 4. Liên Ấp 6-2        15 triệu/m2 
 5. Nữ Dân Công     19 triệu/m2
 6. Quách Điêu        19 triệu/m2 
 7. Sư Đoàn 9          23 triệu/m2
 8. Thới Hòa            25 triệu/m2 
 9. Vĩnh Lộc             19 triệu/m2 
 10. Vĩnh Lộc A          23 triệu/m2 
 • Xã Vĩnh Lộc B

 1. Hương lộ 80            18 triệu/m2 
 2. Lại Hùng Cường     16 triệu/m2
 3. Nguyễn Thị Tú        22 triệu/m2
 4. Vĩnh Lộc                  18 triệu/m2 
 5. Vĩnh Lộc B              18 triệu/m2 
 6. Võ Văn Vân             22 triệu/m2 
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

trung tâm hỏa táng lò thiêu bình hưng hòa
Bán mộ đôi khu Bát Tiên tại nghĩa trang Phúc An Viên Quận 9

trung tâm hỏa táng lò thiêu bình hưng hòa
Bán mộ đôi khu Bát Tiên tại nghĩa trang Phúc An Viên Quận 9
trung tâm hỏa táng lò thiêu bình hưng hòa
Bán mộ đôi khu Bát Tiên tại nghĩa trang Phúc An Viên Quận 9
trung tâm hỏa táng lò thiêu bình hưng hòa
Bán mộ đôi khu Bát Tiên tại nghĩa trang Phúc An Viên Quận 9
trung tâm hỏa táng lò thiêu bình hưng hòa
Bán mộ đôi khu Bát Tiên tại nghĩa trang Phúc An Viên Quận 9