BÁN NHÀ PHỐ QUẬN 10 TP HCM

 • Phường 1

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 1 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 1 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 209 – 399 triệu/m2


 1. Đường 3/2                      239 triệu/m2

 2. Hồ Thị Kỷ                     209 triệu/m2

 3. Hùng Vương                259 triệu/m2

 4. Lê Hồng Phong            229 triệu/m2

 5. Nguyễn Trung Trực      239 triệu/m2

 6. Tân Phước                   259 triệu/m2

 7. Trần Bình Trọng           229 triệu/m2


 • Phường 2

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 2 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 2 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 207 – 367 triệu/m2


 1. Hùng Vương                    267 triệu/m2

 2. Lê Hồng Phong          287 triệu/m2

 3. Ngô Gia Tự                317 triệu/m2

 4. Nguyễn Chí Thanh    257 triệu/m2

 5. Sư Vạn Hạnh             237 triệu/m2

 6. Trần Nhân Tôn          247 triệu/m2

 7. Vĩnh Viễn                   227 triệu/m2


 • Phường 3

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 3 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 3 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 219 – 369 triệu/m2


 1. Hòa Hảo                         259 triệu/m2

 2. Ngô Gia Tự                 309 triệu/m2

 3. Nguyễn Chí Thanh      249 triệu/m2

 4. Nguyễn Duy Dương     229 triệu/m2

 5. Sư Vạn Hạnh               269 triệu/m2


 • Phường 4

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 4 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 4 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 237- 437 triệu/m2


 1. Bà Hạt                              267 triệu/m2

 2. Đường 3/2                   437 triệu/m2

 3. Hòa Hảo                      267 triệu/m2

 4. Ngô Gia Tự                  327 triệu/m2

 5. Nguyễn Duy Dương    257 triệu/m2

 6. Nguyễn Tri Phương     287 triệu/m2

 7. Nhật Tảo                      277 triệu/m2

 8. Trần Minh Quyền         297 triệu/m2

 9. Vĩnh Viễn                     267 triệu/m2


 • Phường 5

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 5 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 5 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 219 – 379 triệu/m2


 1. Đào Duy Từ                    279 triệu/m2

 2. Hòa Hảo                      259 triệu/m2

 3. Ngô Quyền                  259 triệu/m2

 4. Nguyễn Tiểu La           239 triệu/m2

 5. Nguyễn Tri Phương     249 triệu/m2

 6. Vĩnh Viễn                     219 triệu/m2


 • Phường 6

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 6 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 6 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 237 – 367 triệu/m2


 1. Bà Hạt                               277 triệu/m2

 2. Đào Duy Từ                   268 triệu/m2

 3. Đường 3/2                     407 triệu/m2

 4. Hòa Hưng                      237 triệu/m2

 5. Ngô Quyền                    257 triệu/m2

 6. Nguyễn Chí Thanh        377 triệu/m2

 7. Nguyễn Kim                   247 triệu/m2

 8. Nguyễn Lâm                  237 triệu/m2

 9. Nhật Tảo                        287 triệu/m2

 10. Tân Phước                    257 triệu/m2

 11. Vĩnh Viễn                       267 triệu/m2


 • Phường 7

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 7 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 7 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 239 – 399 triệu/m2


 1. Đào Duy Từ                    259 triệu/m2

 2. Đường 3/2                   399 triệu/m2

 3. Lý Thường Kiệt            279 triệu/m2

 4. Nguyễn Chí Thanh      269 triệu/m2

 5. Nguyễn Kim                 299 triệu/m2

 6. Nhật Tảo                      279 triệu/m2

 7. Vĩnh Viễn                     269 triệu/m2


 • Phường 8

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 8 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 8 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 217 – 397 triệu/m2


 1. Bà Hạt                              267 triệu/m2

 2. Đường 3/2                     417 triệu/m2

 3. Hồ Bá Kiện                    277 triệu/m2

 4. Ngô Quyền                    257 triệu/m2

 5. Nguyễn Tiểu La             227 triệu/m2

 6. Nguyễn Tri Phương      237 triệu/m2

 7. Nhật Tảo                       277 triệu/m2

 8. Vĩnh Viễn                      237 triệu/m2


 • Phường 9

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 9 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 9 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 209 – 419 triệu/m2


 1. Bà Hạt                             249 triệu/m2

 2. Đường 3/2                    419 triệu/m2

 3. Lý Thái Tổ                    239 triệu/m2

 4. Ngô Gia Tự                  309 triệu/m2

 5. Nguyễn Duy Dương     279 triệu/m2

 6. Nguyễn Tri Phương      259 triệu/m2

 7. Sư Vạn Hạnh                249 triệu/m2

 8. Vĩnh Viễn                      239 triệu/m2


 • Phường 10

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 10 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 10 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 227 – 387 triệu/m2


 1. Điện Biên Phủ              267 triệu/m2

 2. Lê Hồng Phong          327 triệu/m2

 3. Lý Thái Tổ                  227 triệu/m2

 4. Nguyễn Trung Trực    237 triệu/m2

 5. Sư Vạn Hạnh             247 triệu/m2

 6. Trần Minh Quyền        287 triệu/m2


 • Phường 11

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 11 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 11 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 249 – 309 triệu/m2


 1. Cao Thắng                     269 triệu/m2

 2. Điện Biên Phủ            259 triệu/m2

 3. Đường 3/2                  409 triệu/m2

 4. Nguyễn Chí Thanh     279 triệu/m2

 5. Trần Minh Quyền        289 triệu/m2


 • Phường 12

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 12 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 12 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 207 – 387 triệu/m2


 1. CMT8                                357 triệu/m2

 2. Cao Thắng                     267 triệu/m2

 3. Đường 3/2                      387 triệu/m2

 4. Hòa Hưng                       237 triệu/m2

 5. Hoàng Dư Khương         247 triệu/m2

 6. Lê Hồng Phong               267 triệu/m2

 7. Nguyễn Trung Trực         237 triệu/m2

 8. Sư Vạn Hạnh                  247 triệu/m2

 9. Thành Thái                      217 triệu/m2

 10. Tô Hiến Thành                207 triệu/m2

 11. Trần Thiện Chánh           267 triệu/m2


 • Phường 13

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 13 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 13 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 239 – 369 triệu/m2


 1. CMT8                    369 triệu/m2

 2. Hòa Hưng         279 triệu/m2

 3. Sư Vạn Hạnh    269 triệu/m2

 4. Tô Hiến Thành  259 triệu/m2


 • Phường 14

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 14 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 14 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 227 – 387 triệu/m2


 1. Bắc Hải                         267 triệu/m2

 2. Đường 3/2                 357 triệu/m2

 3. Lý Thường Kiệt          257 triệu/m2

 4. Nguyễn Ngọc Lộc      268 triệu/m2

 5. Tam Đảo                    227 triệu/m2

 6. Thành Thái                 257 triệu/m2

 7. Tô Hiến Thành           267 triệu/m2


 • Phường 15

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 15 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 15 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 199 – 369 triệu/m2


 1. Ba Vì                               239 triệu/m2

 2. Bắc Hải                        219 triệu/m2

 3. Bạch Mã                      209 triệu/m2

 4. Bửu Long                     199 triệu/m2

 5. CMT8                           329 triệu/m2

 6. Cửu Long                     269 triệu/m2

 7. Đồng Nai                      229 triệu/m2

 8. Hồ Bá Kiện                   269 triệu/m2

 9. Hồng Lĩnh                     239 triệu/m2

 10. Hương Giang                219 triệu/m2

 11. Nguyễn Giản Thanh      229 triệu/m2

 12. Tam Đảo                        249 triệu/m2

 13. Thành Thái                    209 triệu/m2

 14. Thất Sơn                        219 triệu/m2

 15. Tô Hiến Thành               229 triệu/m2

 16. Trường Sơn                   239 triệu/m2

TÌM HIỂU THÊM GIÁ BÁN NHÀ PHỐ ĐẤT NỀN CÁC QUẬN TP HCM

                                                                                               Điện thoại : 0792 835111

                                                                                               Email : quydautuphuongnam@gmail.com

3 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kho bãi

/

Y TẾ

/

Bác sĩ

/
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
ĐỀN TRÌNH TẠI NGHĨA TRANG SALA GARDEN
mộ gia tộc sala garden
ĐỀN TRÌNH TẠI NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN