BÁN NHÀ PHỐ QUẬN 11 TP HCM

 • Phường 1

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 1 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 1 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 139 – 299 triệu/m2


 1. Hồng Bàng                 219 triệu/m2

 2. Lạc Long Quân        179 triệu/m2

 3. Lê Thị Bạch Cát       159 triệu/m2

 4. Tân Hóa                   139 triệu/m2

 5. Phú thọ                    169 triệu/m2


   . Phường 2

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 2 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 2 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 157 – 267 triệu/m2


 1. Âu Cơ                       157 triệu/m2

 2. Đường 3/2            367 triệu/m2

 3. Hàn Hải Nguyên   227 triệu/m2

 4. Minh Phụng          197 triệu/m2

 5. Phú Thọ                207 triệu/m2

 6. Thái Phiên            167 triệu/m2


 • Phường 3

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 3 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 3 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 139 – 299 triệu/m2


 1. Hòa Bình                 139 triệu/m2

 2. Lạc Long Quân    169 triệu/m2

 3. Thái Phiên            179 triệu/m2


 • Phường 4

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 4 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 4 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 157 – 297 triệu/m2


 1. Đội Cung                          167 triệu/m2

 2. Dương Đình Nghệ    177 triệu/m2

 3. Hà Tôn Quyền          217 triệu/m2

 4. Hàn Hải Nguyên       197 triệu/m2

 5. Hòa Bình                   157 triệu/m2

 6. Hồng Bàng                207 triệu/m2

 7. Lê Đại Hành              197 triệu/m2

 8. Nguyễn Chí Thanh    287 triệu/m2

 9. Nguyễn Thị Nhỏ        217 triệu/m2

 10. Tạ Uyên                     187 triệu/m2

 11. Tân Khai                    227 triệu/m2

 12. Trần Quý                    187 triệu/m2

 13. Xóm Đất                     237 triệu/m2


 • Phường 5

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 5 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 5 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 139 – 199 triệu/m2


 1. Âu Cơ                               169 triệu/m2

 2. Hòa Bình                     149 triệu/m2

 3. Lạc Long Quân           159 triệu/m2

 4. Nguyễn Chí Thanh      239 triệu/m2

 5. Ông Ích Khiêm            169 triệu/m2

 6. Tống Văn Trân            149 triệu/m2

 7. Trần Quý                     199 triệu/m2

 8. Trịnh Đình Trọng         139 triệu/m2

 9. Xóm Đất                      169 triệu/m2


 • Phường 6

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 6 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 6 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 167 – 327 triệu/m2


 1. Đội Cung                        217 triệu/m2

 2. Đường 3/2                 327 triệu/m2

 3. Dương Đình Nghệ     197 triệu/m2

 4. Hà Tôn Quyền           247 triệu/m2

 5. Lê Đại Hành               237 triệu/m2

 6. Ông Ích Khiêm           197 triệu/m2

 7. Phó Cơ Điều              187 triệu/m2

 8. Tạ Uyên                     167 triệu/m2

 9. Tân Phước                 177 triệu/m2

 10. Trần Quý                    187 triệu/m2

 11. Xóm Đất                     177 triệu/m2


 • Phường 7

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 7 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 7 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 159 – 289 triệu/m2


 1. Bình Thới                       199 triệu/m2

 2. Đội Cung                     159 triệu/m2

 3. Đường 3/2                   349 triệu/m2

 4. Dương Đình Nghệ      179 triệu/m2

 5. Hòa Bình                     169 triệu/m2

 6. Lê Đại Hành                 219triệu/m2

 7. Lý Nam Đế                  179 triệu/m2

 8. Lý Thường Kiệt           199 triệu/m2

 9. Nguyễn Chí Thanh      279 triệu/m2

 10. Nhật Tảo                     229 triệu/m2

 11. Ông Ích Khiêm            249 triệu/m2

 12. Trần Quý                     209 triệu/m2


 • Phường 8

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 8 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 8 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 167 – 357 triệu/m2


 1. Đội Cung                        217 triệu/m2

 2. Đường 3/2                  337 triệu/m2

 3. Dương Đình Nghệ      177 triệu/m2

 4. Đường số 2                 187 triệu/m2

 5. Đường số 5                 177 triệu/m2

 6. Đường số 5A               167 triệu/m2

 7. Đường số 7                 187 triệu/m2

 8. Đường số 7A               177 triệu/m2

 9. Đường số 9                 217 triệu/m2

 10. Hàn Hải Nguyên          227 triệu/m2

 11. Lãnh Binh Thăng         167 triệu/m2

 12. Lê Đại Hành                197 triệu/m2

 13. Lò Siêu                        237 triệu/m2

 14. Nguyễn Chí Thanh      287 triệu/m2

 15. Thái Phiên                   177 triệu/m2

 16. Xóm Đất                      197 triệu/m2


 • Phường 9

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 9 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 9 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 179 – 299 triệu/m2


 1. Bình Thới                        239 triệu/m2

 2. Đội Cung                    179 triệu/m2

 3. Hàn Hải Nguyên        189 triệu/m2

 4. Hồng Bàng                 259 triệu/m2

 5. Lãnh Binh Thăng        189 triệu/m2

 6. Minh Phụng                219 triệu/m2

 7. Nguyễn Chí Thanh     259 triệu/m2

 8. Thái Phiên                  199 triệu/m2


 • Phường 10

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 10 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 10 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 157 – 287 triệu/m2


 1. Tân Hóa                          187 triệu/m2

 2. Bình Thới                  157 triệu/m2

 3. Hàn Hải Nguyên        237 triệu/m2

 4. Lạc Long Quân          217 triệu/m2

 5. Minh Phụng               257 triệu/m2

 6. Ông Ích Khiêm          197 triệu/m2

 7. Xóm Đất                    187 triệu/m2


 • Phường 11

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 11 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 11 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 1599 – 299 triệu/m2


 1. Bình Thới                        179 triệu/m2

 2. Đội Cung                  189 triệu/m2

 3. Lãnh Binh Thăng      259 triệu/m2

 4. Lê Đại Hành             179 triệu/m2

 5. Lê Thị Bạch Cát        159 triệu/m2

 6. Quân Sự                   179 triệu/m2


 • Phường 12

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 12 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 12 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 177 – 257 triệu/m2


 1. Công Chúa Ngọc Hân           237 triệu/m2

 2. Đường 3/2                         217 triệu/m2

 3. Lãnh Binh Thăng               257 triệu/m2

 4. Lò Siêu                              177 triệu/m2

 5. Tôn Thất Hiệp                   187 triệu/m2

 6. Tuệ Tĩnh                            217 triệu/m2


 • Phường 13

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 13 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 13 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 159 – 299 triệu/m2


 1. Công Chúa Ngọc Hân        189 triệu/m2

 2. Lãnh Binh Thăng            169 triệu/m2

 3. Lê Đại Hành                   189 triệu/m2

 4. Lê Thị Bạch Cát             159 triệu/m2

 5. Tôn Thất Hiệp                159 triệu/m2

 6. Tổng Lung                     159 triệu/m2


 • Phường 14

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 14 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 14 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 147 – 197 triệu/m2


 1. Âu Cơ                             187 triệu/m2

 2. Bình Thới                167 triệu/m2

 3. Ông Ích Khiêm        147 triệu/m2


   . Phường 15

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 15 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 15 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 169 – 299 triệu/m2


 1. Đường 3/2                  249 triệu/m2

 2. Đường số 16             179 triệu/m2

 3. Đường số 2               189 triệu/m2

 4. Đường số 22             192 triệu/m2

 5. Đường số 3               189 triệu/m

 6. Lê Đại Hành              179 triệu/m2

 7. Lữ Gia                       169 triệu/m2

 8. Lý Thường Kiệt         179 triệu/m2

 9. Nguyễn Thị Nhỏ        219 triệu/m2


 • Phường 16

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 16 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 16 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 177 – 257 triệu/m2


 1. Đường 3/2                      317 triệu/m2

 2. Hàn Hải Nguyên         257 triệu/m2

 3. Hồng Bàng                 257 triệu/m2

 4. Lò Siêu                       177 triệu/m2

 5. Nguyễn Chí Thanh     187 triệu/m2

 6. Nguyễn Thị Nhỏ          177 triệu/m2

 7. Phan Xích Long          187 triệu/m2

TÌM HIỂU THÊM GIÁ BÁN NHÀ PHỐ ĐẤT NỀN CÁC QUẬN TP HCM

                                                                                               Điện thoại : 0792 835111

                                                                                               Email : quydautuphuongnam@gmail.com

2 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HỘI LONG HOA 2020 ?

/

HỘI LONG HOA 2020 ?

/

HỘI LONG HOA 2020 ?

/

HỘI LONG HOA 2020 ?

/

HỘI LONG HOA 2020 ?

/

CHA ĐÃ QUÊN !!!

/