BÁN NHÀ PHỐ QUẬN 11 TP HCM

Quý 1.2021

 • Phường 1

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 1 Q11 Tp Hcm


Nội Dung

Giá bán đất nhà phố Phường 1 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 139 – 299 triệu/m2


 1. Hồng Bàng                 219 triệu/m2

 2. Lạc Long Quân        179 triệu/m2

 3. Lê Thị Bạch Cát       159 triệu/m2

 4. Tân Hóa                   139 triệu/m2

 5. Phú thọ                    169 triệu/m2


   . Phường 2

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 2 Q11 Tp Hcm


Giá bán đất nhà phố Phường 2 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 157 – 267 triệu/m2


 1. Âu Cơ                       157 triệu/m2

 2. Đường 3/2            367 triệu/m2

 3. Hàn Hải Nguyên   227 triệu/m2

 4. Minh Phụng          197 triệu/m2

 5. Phú Thọ                207 triệu/m2

 6. Thái Phiên            167 triệu/m2


 • Phường 3

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 3 Q11 tp Hcm


Giá bán đất nhà phố Phường 3 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 139 – 299 triệu/m2


 1. Hòa Bình                 139 triệu/m2

 2. Lạc Long Quân    169 triệu/m2

 3. Thái Phiên            179 triệu/m2


 • Phường 4

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 4 Q11 Tp Hcm


Giá bán đất nhà phố Phường 4 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 157 – 297 triệu/m2


 1. Đội Cung                          167 triệu/m2

 2. Dương Đình Nghệ    177 triệu/m2

 3. Hà Tôn Quyền          217 triệu/m2

 4. Hàn Hải Nguyên       197 triệu/m2

 5. Hòa Bình                   157 triệu/m2

 6. Hồng Bàng                207 triệu/m2

 7. Lê Đại Hành              197 triệu/m2

 8. Nguyễn Chí Thanh    287 triệu/m2

 9. Nguyễn Thị Nhỏ        217 triệu/m2

 10. Tạ Uyên                     187 triệu/m2

 11. Tân Khai                    227 triệu/m2

 12. Trần Quý                    187 triệu/m2

 13. Xóm Đất                     237 triệu/m2


 • Phường 5

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 5 Q11 Tp Hcm


Giá bán đất nhà phố Phường 5 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 139 – 199 triệu/m2


 1. Âu Cơ                               169 triệu/m2

 2. Hòa Bình                     149 triệu/m2

 3. Lạc Long Quân           159 triệu/m2

 4. Nguyễn Chí Thanh      239 triệu/m2

 5. Ông Ích Khiêm            169 triệu/m2

 6. Tống Văn Trân            149 triệu/m2

 7. Trần Quý                     199 triệu/m2

 8. Trịnh Đình Trọng         139 triệu/m2

 9. Xóm Đất                      169 triệu/m2


 • Phường 6

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 6 Q11 Tp Hcm


Giá bán đất nhà phố Phường 6 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 167 – 327 triệu/m2


 1. Đội Cung                        217 triệu/m2

 2. Đường 3/2                 327 triệu/m2

 3. Dương Đình Nghệ     197 triệu/m2

 4. Hà Tôn Quyền           247 triệu/m2

 5. Lê Đại Hành               237 triệu/m2

 6. Ông Ích Khiêm           197 triệu/m2

 7. Phó Cơ Điều              187 triệu/m2

 8. Tạ Uyên                     167 triệu/m2

 9. Tân Phước                 177 triệu/m2

 10. Trần Quý                    187 triệu/m2

 11. Xóm Đất                     177 triệu/m2


 • Phường 7

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 7 Q11 Tp Hcm


Giá bán đất nhà phố Phường 7 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 159 – 289 triệu/m2


 1. Bình Thới                       199 triệu/m2

 2. Đội Cung                     159 triệu/m2

 3. Đường 3/2                   349 triệu/m2

 4. Dương Đình Nghệ      179 triệu/m2

 5. Hòa Bình                     169 triệu/m2

 6. Lê Đại Hành                 219triệu/m2

 7. Lý Nam Đế                  179 triệu/m2

 8. Lý Thường Kiệt           199 triệu/m2

 9. Nguyễn Chí Thanh      279 triệu/m2

 10. Nhật Tảo                     229 triệu/m2

 11. Ông Ích Khiêm            249 triệu/m2

 12. Trần Quý                     209 triệu/m2


 • Phường 8

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 8 Q11 Tp Hcm


Giá bán đất nhà phố Phường 8 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 167 – 357 triệu/m2


 1. Đội Cung                        217 triệu/m2

 2. Đường 3/2                  337 triệu/m2

 3. Dương Đình Nghệ      177 triệu/m2

 4. Đường số 2                 187 triệu/m2

 5. Đường số 5                 177 triệu/m2

 6. Đường số 5A               167 triệu/m2

 7. Đường số 7                 187 triệu/m2

 8. Đường số 7A               177 triệu/m2

 9. Đường số 9                 217 triệu/m2

 10. Hàn Hải Nguyên          227 triệu/m2

 11. Lãnh Binh Thăng         167 triệu/m2

 12. Lê Đại Hành                197 triệu/m2

 13. Lò Siêu                        237 triệu/m2

 14. Nguyễn Chí Thanh      287 triệu/m2

 15. Thái Phiên                   177 triệu/m2

 16. Xóm Đất                      197 triệu/m2


 • Phường 9

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 9 Q11 Tp Hcm


Giá bán đất nhà phố Phường 9 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 179 – 299 triệu/m2


 1. Bình Thới                        239 triệu/m2

 2. Đội Cung                    179 triệu/m2

 3. Hàn Hải Nguyên        189 triệu/m2

 4. Hồng Bàng                 259 triệu/m2

 5. Lãnh Binh Thăng        189 triệu/m2

 6. Minh Phụng                219 triệu/m2

 7. Nguyễn Chí Thanh     259 triệu/m2

 8. Thái Phiên                  199 triệu/m2


 • Phường 10

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 10 Q11 Tp Hcm


Giá bán đất nhà phố Phường 10 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 157 – 287 triệu/m2


 1. Tân Hóa                          187 triệu/m2

 2. Bình Thới                  157 triệu/m2

 3. Hàn Hải Nguyên        237 triệu/m2

 4. Lạc Long Quân          217 triệu/m2

 5. Minh Phụng               257 triệu/m2

 6. Ông Ích Khiêm          197 triệu/m2

 7. Xóm Đất                    187 triệu/m2


 • Phường 11

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 11 Q11 Tp Hcm


Giá bán đất nhà phố Phường 11 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 1599 – 299 triệu/m2


 1. Bình Thới                        179 triệu/m2

 2. Đội Cung                  189 triệu/m2

 3. Lãnh Binh Thăng      259 triệu/m2

 4. Lê Đại Hành             179 triệu/m2

 5. Lê Thị Bạch Cát        159 triệu/m2

 6. Quân Sự                   179 triệu/m2


 • Phường 12

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 12 Q11 Tp Hcm


Giá bán đất nhà phố Phường 12 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 177 – 257 triệu/m2


 1. Công Chúa Ngọc Hân           237 triệu/m2

 2. Đường 3/2                         217 triệu/m2

 3. Lãnh Binh Thăng               257 triệu/m2

 4. Lò Siêu                              177 triệu/m2

 5. Tôn Thất Hiệp                   187 triệu/m2

 6. Tuệ Tĩnh                            217 triệu/m2


 • Phường 13

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 13 Q11 Tp Hcm


Giá bán đất nhà phố Phường 13 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 159 – 299 triệu/m2


 1. Công Chúa Ngọc Hân        189 triệu/m2

 2. Lãnh Binh Thăng            169 triệu/m2

 3. Lê Đại Hành                   189 triệu/m2

 4. Lê Thị Bạch Cát             159 triệu/m2

 5. Tôn Thất Hiệp                159 triệu/m2

 6. Tổng Lung                     159 triệu/m2


 • Phường 14

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 14 Q11 tp Hcm


Giá bán đất nhà phố Phường 14 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 147 – 197 triệu/m2


 1. Âu Cơ                             187 triệu/m2

 2. Bình Thới                167 triệu/m2

 3. Ông Ích Khiêm        147 triệu/m2


   . Phường 15

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 15 Q11 Tp Hcm


Giá bán đất nhà phố Phường 15 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 169 – 299 triệu/m2


 1. Đường 3/2                  249 triệu/m2

 2. Đường số 16             179 triệu/m2

 3. Đường số 2               189 triệu/m2

 4. Đường số 22             192 triệu/m2

 5. Đường số 3               189 triệu/m

 6. Lê Đại Hành              179 triệu/m2

 7. Lữ Gia                       169 triệu/m2

 8. Lý Thường Kiệt         179 triệu/m2

 9. Nguyễn Thị Nhỏ        219 triệu/m2


 • Phường 16

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 16 Q11 Tp Hcm


Giá bán đất nhà phố Phường 16 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 177 – 257 triệu/m2


 1. Đường 3/2                      317 triệu/m2

 2. Hàn Hải Nguyên         257 triệu/m2

 3. Hồng Bàng                 257 triệu/m2

 4. Lò Siêu                       177 triệu/m2

 5. Nguyễn Chí Thanh     187 triệu/m2

 6. Nguyễn Thị Nhỏ          177 triệu/m2

 7. Phan Xích Long          187 triệu/m2

TÌM HIỂU THÊM GIÁ BÁN NHÀ PHỐ ĐẤT NỀN CÁC QUẬN TP HCM 2021

 Điện thoại : 0792 835111

                                                                                               Email : quydautuphuongnam@gmail.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

dịch vụ tang lễ tại thành phố Hồ Chí Minh
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
mộ gia tộc sala garden
NGHĨA TRANG SALA GARDEN