BÁN NHÀ PHỐ QUẬN 12 TP HCM

 • Phường An Phú Đông

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường An Phú Đông Q12


Nội Dung

Giá bán đất nhà phố Phường An Phú Đông chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 29 – 99 triệu/m2


 1. An Phú Đông           49 triệu/m2

 2. An Phú Đông 1    29 triệu/m2

 3. An Phú Đông 25  29 triệu/m2

 4. An Phú Đông 27  39 triệu/m2

 5. An Phú Đông 3    69 triệu/m2

 6. An Phú Đông 9    39 triệu/m2

 7. Quốc Lộ 1A          49 triệu/m2

 8. Võ Thị Liễu           39 triệu/m2

 9. Võ Thị Thừa         39 triệu/m2

 10. Vườn Lài              59 triệu/m2


 • Phường Đông Hưng Thuận

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Đông Hưng Thuận tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường Đông Hưng Thuận chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 47 – 97 triệu/m2


 1. Đông Hưng Thuận 02           77 triệu/m2

 2. Đông Hưng Thuận 10     47 triệu/m2

 3. Đông HưngThuận10B     67 triệu/m2

 4. Đông Hưng Thuận 11     57 triệu/m2

 5. Đông HưngThuận 17      57 triệu/m2

 6. Đông Hưng Thuận 2       77 triệu/m2

 7. Đường HT 18                  47 triệu/m2

 8. Lê Văn Khương              77 triệu/m2

 9. Nguyễn Văn Quá             67 triệu/m2

 10. Tô Ký                               97 triệu/m2

 11. Trường Chinh                  87 triệu/m2


 • Phường Hiệp Thành

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Hiệp Thành Q12


Giá bán đất nhà phố Phường Hiệp Thành chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 49 – 99 triệu/m2


 1. Bùi Văn Ngữ                     69 triệu/m2

 2. Đường HT 5           59 triệu/m2

 3. Đường HT 13         59 triệu/m2

 4. Đường HT 17         69 triệu/m2

 5. Đường HT 22         69 triệu/m2

 6. Đường HT 23         59 triệu/m2

 7. Đường HT 26         59 triệu/m2

 8. Đường HT 31         69 triệu/m2

 9. Đường HT 35         59 triệu/m2

 10. Đường HT 37         59 triệu/m2

 11. Đường HT 44         59 triệu/m2

 12. Đường HT 45         69 triệu/m2

 13. Đường HT 47         59 triệu/m2

 14. Đường HT02          59 triệu/m2

 15. Dương Thị Mười     59 triệu/m2

 16. Hiệp Thành 05        49 triệu/m2

 17. Hiệp Thành 06        59 triệu/m2

 18. Hiệp Thành 10        49 triệu/m2

 19. Hiệp Thành 12        49 triệu/m2

 20. Hiệp Thành 13        69 triệu/m2

 21. Hiệp Thành 17        59 triệu/m2

 22. Hiệp Thành 22        69 triệu/m2

 23. Hiệp Thành 26        89 triệu/m2

 24. Hiệp Thành 31        69 triệu/m2

 25. Hiệp Thành 35        49 triệu/m2

 26. Hiệp Thành 44        69 triệu/m2

 27. Hiệp Thành 5          59 triệu/m2

 28. Hiệp Thành 6          49 triệu/m2

 29. Hiệp Thành 8          59 triệu/m2

 30. Lê Văn Khương      59 triệu/m2

 31. Nguyễn Ảnh Thủ     59 triệu/m2

 32. Nguyễn Thị Búp      49 triệu/m2

 33. Nguyễn Thị Kiểu     69 triệu/m2

 34. Tân Thới Hiệp 7      49 triệu/m2

 35. Trần Thị Hè             59 triệu/m2


 • Phường Tân Chánh Hiệp

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Tân Chánh Hiệp Q12


Giá bán đất nhà phố Phường Tân Chánh Hiệp chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 47 – 97 triệu/m2


 1. Bùi Văn Ngữ                    57 triệu/m2

 2. Đông Bắc                      47 triệu/m2

 3. Dương Thị Mười           67 triệu/m2

 4. Huỳnh Thị Hai               57 triệu/m2

 5. Lâm Thị Hố                   57 triệu/m2

 6. Nguyễn Ảnh Thủ           67 triệu/m2

 7. Nguyễn Thị Búp            57 triệu/m2

 8. Quốc Lộ 1A                   47 triệu/m2

 9. Tân Chánh Hiệp 03       77 triệu/m2

 10. Tân Chánh Hiệp 07       77 triệu/m2

 11. Tân Chánh Hiệp 08       67 triệu/m2

 12. Tân Chánh Hiệp 10       67 triệu/m2

 13. Tân Chánh Hiệp 13       57 triệu/m2

 14. Tân Chánh Hiệp 17       67 triệu/m2

 15. Tân Chánh Hiệp 21       57 triệu/m2

 16. Tân Chánh Hiệp 25       57 triệu/m2

 17. Tân Chánh Hiệp 33       57 triệu/m2

 18. Tân Chánh Hiệp 34       47 triệu/m2

 19. Tân Chánh Hiệp 35       57 triệu/m2

 20. Tân Chánh Hiệp 5         77 triệu/m2

 21. Tô Ký                             57 triệu/m2


 • Phường Tân Hưng Thuận

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Tân Hưng Thuận Q12


Giá bán đất nhà phố Phường Tân Hưng Thuận chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 29 – 99 triệu/m2


 1. Đông Hưng Thuận 10       49 triệu/m2

 2. Đông Hưng Thuận 41   69 triệu/m2

 3. Đông Hưng Thuận 42   59 triệu/m2

 4. Đông Hưng Thuận 6     59 triệu/m2

 5. Đường DD11                29 triệu/m2

 6. Đường DD12                29 triệu/m2

 7. Đường DD4                  29 triệu/m2

 8. Đường DD5                  29 triệu/m2

 9. Đường DN 10               29 triệu/m2

 10. Nguyễn Văn Quá          29 triệu/m2

 11. Song Hành Q.L 22        29 triệu/m2

 12. Trường Chinh               59 triệu/m2


 • Phường Tân Thới Hiệp

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Tân Thới Hiệp Q12


Giá bán đất nhà phố Phường Tân Thới Hiệp chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 37 – 87 triệu/m2


 1. Lê Văn Khương                37 triệu/m2

 2. Nguyễn Thị Căn          57 triệu/m2

 3. Nguyễn Thị Tràng       67 triệu/m2

 4. Nguyễn Văn Quá        57 triệu/m2

 5. Quốc Lộ 1A                 47 triệu/m2

 6. Tân Chánh Hiệp 21     47 triệu/m2

 7. Tân Thới Hiệp             37 triệu/m2

 8. Tân Thới Hiệp 13        57 triệu/m2

 9. Tân Thới Hiệp 21        57 triệu/m2

 10. Tân Thới Hiệp 22        77 triệu/m2

 11. Tân Thới Hiệp 6          57 triệu/m2

 12. Tân Thới Hiệp 7          47 triệu/m2


 • Phường Tân Thới Nhất

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Tân Thới Nhất Q12


Giá bán đất nhà phố Phường Tân Thới Nhất chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 29 – 99 triệu/m2


 1. Dương Thị Giang         39 triệu/m2

 2. Phan Văn Hớn         39 triệu/m2

 3. Tân Thới Nhất 1      69 triệu/m2

 4. Tân Thới Nhất 13    59 triệu/m2

 5. Tân Thới Nhất 17    59 triệu/m2

 6. Tân Thới Nhất 2      69 triệu/m2

 7. Tân Thới Nhất 6      49 triệu/m2

 8. Tân Thới Nhất 8      39 triệu/m2

 9. Trường Chinh          59 triệu/m2


 • Phường Thạnh Lộc

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Thạnh Lộc Q12


Giá bán đất nhà phố Phường Thạnh Lộc chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 37 – 97 triệu/m2


 1. Hà Huy Giáp             47 triệu/m2

 2. Nguyễn Thị Sáu  67 triệu/m2

 3. Thạnh Lộc 08      67 triệu/m2

 4. Thạnh Lộc 13      47 triệu/m2

 5. Thạnh Lộc 15      57 triệu/m2

 6. Thạnh Lộc 16      47 triệu/m2

 7. Thạnh Lộc 17      67 triệu/m2

 8. Thạnh Lộc 19      57 triệu/m2

 9. Thạnh Lộc 22      37 triệu/m2

 10. Thạnh Lộc 26      57 triệu/m2

 11. Thạnh Lộc 28      57 triệu/m2

 12. Thạnh Lộc 29      47 triệu/m2

 13. Thạnh Lộc 30      57 triệu/m2

 14. Thạnh Lộc 31      47 triệu/m2

 15. Thạnh Lộc 37      57 triệu/m2

 16. Thạnh Lộc 41      47 triệu/m2

 17. Thạnh Lộc 42      37 triệu/m2

 18. Thạnh Lộc 47      57 triệu/m2

 19. Thạnh Lộc 48      77 triệu/m2

 20. Thạnh Lộc 50      47 triệu/m2

 21. Thạnh Lộc 54      37 triệu/m2

 22. TL 27                   57 triệu/m2


 • Phường Thạnh Xuân

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Thạnh Xuân Q12


Giá bán đất nhà phố Phường Thạnh Xuân chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 39 – 99 triệu/m2


 1. Đường TX 18             49 triệu/m2

 2. Đường TX 21        49 triệu/m2

 3. Đường TX 22        49 triệu/m2

 4. Đường TX 24        49 triệu/m2

 5. Đường TX 25        49 triệu/m2

 6. Đường TX 31        39 triệu/m2

 7. Đường TX 43        39 triệu/m2

 8. Đường TX 48        39 triệu/m2

 9. Đường TX33         49 triệu/m2

 10. Hà Huy Giáp          39 triệu/m2

 11. Quốc Lộ 1A            39 triệu/m2

 12. Thạnh Xuân 13      39 triệu/m2

 13. Thạnh Xuân 14      39 triệu/m2

 14. Thạnh Xuân 22      59 triệu/m2

 15. Thạnh Xuân 24      49 triệu/m2

 16. Thạnh Xuân 25      49 triệu/m2

 17. Thạnh Xuân 38      49 triệu/m2

 18. Thạnh Xuân 43      49 triệu/m2

 19. Thạnh Xuân 52      39 triệu/m2

 20. Tô Ngọc Vân          49 triệu/m2


 • Phường Thi An

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Thới An Q12


Giá bán đất nhà phố Phường Thới An chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 37 – 97 triệu/m2


 1. Lê Thị Riêng              67 triệu/m2

 2. Lê Văn Khương    57 triệu/m2

 3. Nguyễn Thị Kiểu   87 triệu/m2

 4. Thới An 09            77 triệu/m2

 5. Thới An 10            67 triệu/m2

 6. Thới An 11            57 triệu/m2

 7. Thới An 15            67 triệu/m2

 8. Thới An 16            57 triệu/m2

 9. Thới An 18            47 triệu/m2

 10. Thới An 20            67 triệu/m2

 11. Thới An 21            77 triệu/m2

 12. Thới An 22            67 triệu/m2

 13. Thới An 35            87 triệu/m2

 14. Thới An 6              97 triệu/m2

 15. Trần Thị Cờ           67 triệu/m2


 • Phường Trung Mỹ Tây

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Trung Mỹ Tây Q12


Giá bán đất nhà phố Phường Trung Mỹ Tây chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 39 – 99 triệu/m2


 1. Hà Chương                       49 triệu/m2

 2. Hà Đặc                         59 triệu/m2

 3. Nguyễn Ảnh Thủ          39 triệu/m2

 4. Quốc Lộ 1A                  39 triệu/m2

 5. Quốc Lộ 22                  59 triệu/m2

 6. Song Hành Q Lộ 22     39 triệu/m2

 7. Tô Ký                           39 triệu/m2

 8. Trung Mỹ Tây               59 triệu/m2

 9. Trung Mỹ Tây 05          39 triệu/m2

 10. Trung Mỹ Tây 1            39 triệu/m2

 11. Trung Mỹ Tây 13          49 triệu/m2

 12. Trung Mỹ Tây 2A          39 triệu/m2

 13. Trung Mỹ Tây 5            79 triệu/m2

 14. Trương Thị Ngào          49 triệu/m2

TÌM HIỂU THÊM GIÁ BÁN NHÀ PHỐ ĐẤT NỀN CÁC QUẬN TP HCM

                                                                                               Điện thoại : 0792 835111

                                                                                               Email : quydautuphuongnam@gmail.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐỀN TRÌNH TẠI NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN