GIÁ BÁN ĐẤT NỀN NHÀ PHỐ QUẬN 5 QUÝ 1/2021 TP HCM

 • Phường 1

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 1 quận 5 tp Hcm


Giá bán đất nhà phố Phường 1 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 139 – 299 triệu/m2


 1. Cao Đạt                        239 triệu/m2

 2. Huỳnh Mẫn Đạt         219 triệu/m

 3. Nguyễn Biểu              289 triệu/m2

 4. Nguyễn Văn Cừ         299 triệu/m2

 5. Trần Bình Trọng         239 triệu/m2

 6. Trần Hưng Đạo          269 triệu/m2

 7. Võ Văn Kiệt                159 triệu/m2


 • Phưng 2

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 2 


Nội Dung

Giá bán đất nhà phố Phường 2 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 237 -357 triệu/m2


 1. Huỳnh Mẫn Đạt            257 triệu/m2

 2. Lê Hồng Phong            287 triệu/m2

 3. Nguyễn Biểu                277 triệu/m2

 4. Nguyễn Trãi                  297 triệu/m2

 5. Nguyễn Văn Cừ           287 triệu/m2

 6. Phan Văn Trị                237 triệu/m2

 7. Trần Bình Trọng           267 triệu/m2

 8. Trần Hưng Đạo            287 triệu/m2


 • Phường 3

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 3 


Giá bán đất nhà phố Phường 3 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 239 – 399 triệu/m2


 1. An Dương Vương         289 triệu/m2

 2. Huỳnh Mẫn Đạt             269 triệu/m2

 3. Lê Hồng Phong             319 triệu/m2

 4. Ngô Gia Tự                   309 triệu/m2

 5. Nguyễn Trãi                  319 triệu/m2

 6. Trần Bình Trọng            279 triệu/m2

 7. Trần Phú                       299 triệu/m2


 • Phường 4

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 4 


Giá bán đất nhà phố Phường 4 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 207 – 377 triệu/m2


 1. An Dương Vương           277 triệu/m2

 2. Bạch Vân                        267 triệu/m2

 3. Huỳnh Mẫn Đạt              257 triệu/m2

 4. Lê Hồng Phong              307 triệu/m2

 5. Nguyễn Văn Cừ             327 triệu/m2

 6. Trần Bình Trọng             297 triệu/m2

 7. Trần Phú                        287 triệu/m2

 8. Võ Văn Kiệt                    257 triệu/m2


 • Phường 5

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 5 


Giá bán đất nhà phố Phường 5 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 159 – 499 triệu/m2


 1. An Bình                    239 triệu/m2

 2. An Điềm                   249 triệu/m2

 3. Bạch Vân                 259 triệu/m2

 4. Bùi Hữu Nghĩa         269 triệu/m2

 5. Nghĩa Thục              249 triệu/m2

 6. Nhiêu Tâm               309 triệu/m2

 7. Trần Hưng Đạo        279 triệu/m2

 8. Trần Tuấn Khải        239 triệu/m2

 9. Võ Văn Kiệt              219 triệu/m2


 • Phường 6

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 6 quận 5 Tp HCM


Giá bán đất nhà phố Phường 6 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 197 – 397 triệu/m2


 1. An Bình                             217 triệu/m2

 2. Ngô Quyền                       287 triệu/m2

 3. Nguyễn Thời Trung          207 triệu/m2

 4. Nguyễn Tri Phương          227 triệu/m2

 5. Nguyễn Văn Đừng            197 triệu/m2

 6. Trần Hưng Đạo                 267 triệu/m2


 • Phường 7

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 7 


Giá bán đất nhà phố Phường 7 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 179 – 499 triệu/m2


 1. An Bình                           209 triệu/m2

 2. Bùi Hữu Nghĩa               299 triệu/m2

 3. Huỳnh Mẫn Đạt              189 triệu/m2

 4. Ngô Quyền                     229 triệu/m2

 5. Nguyễn Trãi                    319 triệu/m2

 6. Nguyễn Tri Phương        219 triệu/m2

 7. Phan Văn Trị                   259 triệu/m2

 8. Trần Hưng Đạo               259 triệu/m2

 9. Trần Phú                         269 triệu/m2

 10. Trần Tuấn Khải               259 triệu/m2


 • Phường 8

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 8 


Giá bán đất nhà phố Phường 8 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 187 – 397 triệu/m2


 1. An Dương Vương         267 triệu/m2

 2. Huỳnh Mẫn Đạt             317 triệu/m2

 3. Nguyễn Duy Dương      187 triệu/m2

 4. Nguyễn Trãi                   247 triệu/m2

 5. Nguyễn Tri Phương       197 triệu/m2

 6. Nguyễn Văn Cừ             357 triệu/m2

 7. Trần Phú                        307 triệu/m2


 • Phường 9

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 9 quận 5 Tp HCM


Giá bán đất nhà phố Phường 9 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 199 – 499 triệu/m2


 1. An Dương Vương             339 triệu/m2

 2. Bùi Hữu Nghĩa                  299 triệu/m2

 3. Công Trường An Đông     339 triệu/m2

 4. Hùng Vương                     289 triệu/m2

 5. Ngô Gia Tự                       199 triệu/m2

 6. Ngô Quyền                        219 triệu/m

 7. Nguyễn Chí Thanh            229 triệu/m2

 8. Nguyễn Duy Dương          429 triệu/m2

 9. Nguyễn Tri Phương           249 triệu/m2

 10. Sư Vạn Hạnh                     319 triệu/m2

 11. Trần Nhân Tôn                   209 triệu/m2

 12. Trần Phú                             289 triệu/m2

 13. Trần Tuấn Khải                   279 triệu/m2


 • Phường 10

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 10 


Giá bán đất nhà phố Phường 10 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 197 – 497 triệu/m2


 1. An Điềm                           257 triệu/m2

 2. Châu Văn Liêm               317 triệu/m2

 3. Hải Thượng Lãn Ông      267 triệu/m2

 4. Phan Phú Tiên                217 triệu/m2

 5. Tản Đà                            267 triệu/m2

 6. Trần Hưng Đạo  B           377 triệu/m2

 7. Triệu Quang Phục           237 triệu/m2

 8. Võ Văn Kiệt                     227 triệu/m2


 • Phường 11

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 11 


Giá bán đất nhà phố Phường 11 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 189 – 399 triệu/m2


 1. Châu Văn Liêm                     379 triệu/m2

 2. Hồng Bàng                           229 triệu/m2

 3. Ký Hòa                                 239 triệu/m

 4. Lão Tử                                 169 triệu/m2

 5. Lương Nhữ Học                   159 triệu/m2

 6. Ngô Quyền                           319 triệu/m2

 7. Nguyễn Trãi                          299 triệu/m2

 8. Phù Đổng Thiên Vương       219 triệu/m2

 9. Trần Hưng Đạo                     269 triệu/m2

 10. Triệu Quang Phục                 239 triệu/m2


 • Phường 12

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 12 


Giá bán đất nhà phố Phường 12 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 167 – 397 triệu/m2


 1. Châu Văn Liêm               297 triệu/m2

 2. Hồng Bàng                     167 triệu/m2

 3. Hùng Vương                   147 triệu/m2

 4. Lão Tử                            167 triệu/m2

 5. Ngô Quyền                      157 triệu/m2

 6. Nguyễn Chí Thanh          257 triệu/m2

 7. Phạm Hữu Chí                217 triệu/m2

 8. Phó Cơ Điều                   247 triệu/m2

 9. Tân Hưng                        187 triệu/m2

 10. Tân Thành                       207 triệu/m2

 11. Tăng Bạt Hổ                    197 triệu/m2

 12. Thuận Kiều                      187 triệu/m2


 • Phường 13

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 13 


Giá bán đất nhà phố Phường 13 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 179 – 399 triệu/m2


 1. Nguyễn Thi           219 triệu/m2

 2. Phan Văn Khỏe    169 triệu/m2

 3. Phùng Hưng         299 triệu/m2

 4. Trịnh Hoài Đức     249 triệu/m2

 5. Vũ Chí Hiếu          219 triệu/m2


 • Phường 14

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 14 


Giá bán đất nhà phố Phường 14 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 177 – 367 triệu/m2


 1. Châu Văn Liêm          267 triệu/m2

 2. Dương Tử Giang       257 triệu/m2

 3. Học Lạc                     217 triệu/m2

 4. Hồng Bàng                267 triệu/m2

 5. Nguyễn Trãi               297 triệu/m2

 6. Trần Chánh Chiếu     237 triệu/m2

 7. Trần Hưng Đạo          317 triệu/m2

 8. Trang Tử                    247 triệu/m2


 • Phường 15

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 15 quận 5 Tp HCM


Giá bán đất nhà phố Phường 15 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 199 – 399 triệu/m2


 1. Đỗ Ngọc Thạch          249 triệu/m2

 2. Hồng Bàng                 219 triệu/m2

 3. Nguyễn Chí Thanh     299 triệu/m2

 4. Nguyễn Thị Nhỏ         269 triệu/m2

 5. Tạ Uyên                      329 triệu/m2

 6. Tân Hưng                   199 triệu/m2

 7. Tân Thành                  219 triệu/m2

Giá đất nhà phố tại các con đường lớn các phường quận 5 thay đổi liên tục , chính vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật từng tháng cho các bạn có thêm nguồn tham khảo hữu ích . Để biết được bđs khi mua sẽ sinh lời về sau hay không , chúng ta nên dựa vào kế hoạch kinh doanh 20 năm với bds mình đang đầu tư . Nếu tính toán trong vòng 20 năm có khả năng kinh doanh sẽ thu hồi được số tiền mua bđs trên thì nên đầu tư . Hoặc bán lại , cho thuê , kinh doanh mang về dòng tiền lớn từ bds nhà phố chúng ta hãy mạnh dạn đầu tư . Kính chúc các bạn may mắn .

TÌM HIỂU THÊM GIÁ BÁN NHÀ PHỐ ĐẤT NỀN CÁC QUẬN TP HCM 2021

      Email : quydautuphuongnam@gmail.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kho bãi

/

Y TẾ

/

Bác sĩ

/
ĐỀN TRÌNH TẠI NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN