BÁN ĐẤT NỀN NHÀ PHỐ QUẬN 6 TP HCM

Giá bán nhà phố các phường Quận 6 Tp Hcm tháng 5 / 2020

Giá bán nhà phố mặt tiền tại các con đường lớn ở các phường q6 :

 • Phường 1

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 1 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 1 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 199 – 299 triệu/m2


 1. Bình Tây                   209 triệu/m2

 2. Cao Văn Lầu          259 triệu/m2

 3. Gia Phú                  239 triệu/m2

 4. Phạm Văn Chí        219 triệu/m2


 • Phường 2

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 2 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 2 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 197 – 297 triệu/m2


 1. Mai Xuân Thưởng     297 triệu/m2

 2. Nguyễn Thị Nhỏ       338 triệu/m2

 3. Phạm Đình Hổ          257 triệu/m2

 4. Phan Văn Khỏe        217 triệu/m2


 • Phường 3

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 3 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 3 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 159 – 299 triệu/m2


 1. Bình Tây                        159 triệu/m2

 2. Bình Tiên                     179 triệu/m2

 3. Đường số 23               169 triệu/m2

 4. Nguyễn Văn Luông     189 triệu/m2

 5. Phạm Phú Thứ            159 triệu/m2

 6. Phạm Văn Chí             199 triệu/m2

 7. Võ Văn Kiệt                 159 triệu/m2


 • Phường 4

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 4 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 4 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 107 – 297 triệu/m2


 1. Bãi Sậy                            157 triệu/m2

 2. Bình Phú                       147 triệu/m2

 3. Bình Tây                        197 triệu/m2

 4. Bình Tiên                       137 triệu/m2

 5. Cư xá Phú Lâm             127 triệu/m2

 6. Đường Số 10                 217 triệu/m2

 7. Đường số 23                 127 triệu/m2

 8. Mai Xuân Thưởng         137 triệu/m2

 9. Nguyễn Văn Luông        187 triệu/m2

 10. Phạm Văn Chí               157 triệu/m2

 11. Trần Văn Kiểu                147 triệu/m2


 • Phường 5

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 5 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 5 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 99 – 279 triệu/m2


 1. Cư xá Phú Lâm           129 triệu/m2

 2. Đường Số 10              219 triệu/m2

 3. Đường số 23               169 triệu/m2

 4. Hậu Giang                   229 triệu/m2

 5. Lê Tuấn Mậu               139 triệu/m2

 6. Mai Xuân Thưởng       109 triệu/m2

 7. Minh Phụng                 149 triệu/m2

 8. Phan Văn Khỏe            139 triệu/m2

 9. Trần Văn Kiểu              159 triệu/m2

 10. Văn Thân                      149 triệu/m2


 • Phường 6

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 6 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 6 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 127 – 287 triệu/m2


 1. Bình Tây                       187 triệu/m2

 2. Hậu Giang                   127 triệu/m2

 3. Hồng Bàng                  157  triệu/m2

 4. Lê Quang Sung           147 triệu/m2

 5. Lý Chiêu Hoàng           127 triệu/m2

 6. Mai Xuân Thưởng        217 triệu/m2

 7. Minh Phụng                  197 triệu/m2

 8. Phạm Đình Hổ             137 triệu/m2

 9. Trần Văn Kiểu              167 triệu/m2


 • Phường 7

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 7 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 7 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 119 – 259 triệu/m2


 1. Bình Tiên                          139 triệu/m2

 2. Cư xá Phú Lâm B           149 triệu/m2

 3. Cư xá Phú Lâm D           129 triệu/m2

 4. Nguyễn Văn Luông         149 triệu/m2

 5. Phạm Văn Chí                 129 triệu/m2

 6. Văn Thân                         119 triệu/m2

 7. Võ Văn Kiệt                      139 triệu/m2


 • Phường 8

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 8 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 8 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 97 – 197 triệu/m2


 1. Bình Phú                  137 triệu/m2

 2. Bình Tây                  187 triệu/m2

 3. Bình Tiên                 167 triệu/m2

 4. Chợ Lớn                  157 triệu/m2

 5. Cư xá Phú Lâm D    127 triệu/m2

 6. Lò Gốm                    137 triệu/m2

 7. Phạm Văn Chí          157 triệu/m2

 8. Trần Văn Kiểu          167 triệu/m2

 9. Văn Thân                  117 triệu/m2


 • Phường 9

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 9 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 9 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 109 – 199 triệu/m2


 1. Bà Ký                         139 triệu/m2

 2. Bến Phú Lâm             119 triệu/m2

 3. Bình Phú                    109 triệu/m2

 4. Chợ Lớn                     169 triệu/m2

 5. Cư xá Phú Lâm B       159 triệu/m2

 6. Cư xá Phú Lâm D       129 triệu/m2

 7. Hậu Giang                  139 triệu/m2

 8. Hoàng Lê Kha             119 triệu/m2

 9. Hồng Bàng                  159 triệu/m2

 10. Lê Quang Sung           169 triệu/m2

 11. Minh Phụng                 129 triệu/m2


 • Phường 10

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 10 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 10 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 117 – 237 triệu/m2


 1. An Dương Vương        137 triệu/m2

 2. Bình Phú                      127 triệu/m2

 3. Cư xá Phú Lâm D        107 triệu/m2

 4. Đường số 21                117 triệu/m2

 5. Đường số 23                187 triệu/m2

 6. Đường số 26                 117 triệu/m2

 7. Đường số 28                137 triệu/m2

 8. Đường số 30                127 triệu/m2

 9. Đường số 31                 107 triệu/m2

 10. Đường số 33                 117 triệu/m2

 11. Đường số 42                 127 triệu/m2

 12. Đường số 43                 137 triệu/m2

 13. Đường số 44                 147 triệu/m2

 14. Đường số 49                 157 triệu/m2

 15. Đường số 53                 137 triệu/m2

 16. Đường số 54                 167 triệu/m2

 17. Đường số 60                  117 triệu/m2

 18. Đường số 72                 137 triệu/m2

 19. Đường Số 76                127 triệu/m2

 20. Hậu Giang                     107 triệu/m2

 21. Lý Chiêu Hoàng              97 triệu/m2

 22. Nguyễn Văn Luông        117 triệu/m2

 23. Song Hành                    157 triệu/m2

 24. Trần Văn Kiểu               137 triệu/m2

 25. Vành Đai                       127 triệu/m2


 • Phường 11

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 11 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 11 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 119 – 269 triệu/m2


 1. An Dương Vương        129 triệu/m2

 2. Bình Phú                      159 triệu/m2

 3. Chợ Lớn                      169 triệu/m2

 4. Đường số 20                139 triệu/m2

 5. Đường số 22                149 triệu/m2

 6. Đường số 23                129 triệu/m2

 7. Đường số 24                119 triệu/m2

 8. Đường số 26                139 triệu/m2

 9. Đường số 4                  109 triệu/m2

 10. Đường số 6                  129 triệu/m2

 11. Đường số 9                   139 triệu/m2

 12. Hậu Giang                     159 triệu/m2

 13. Nguyễn Văn Luông       119 triệu/m2

 14. Trần Văn Kiểu               169 triệu/m2


 • Phường 12

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 12 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 12 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 117 – 197 triệu/m2


 1. Cư xá Phú Lâm D         117 triệu/m2

 2. Hậu Giang                    147 triệu/m2

 3. Kinh Dương Vương      157 triệu/m2

 4. Nguyễn Văn Luông       137 triệu/m2


 • Phường 13

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 13 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 13 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 109 – 239 triệu/m2


 1. An Dương Vương            149 triệu/m2

 2. Bà Hom                            129 triệu/m2

 3. Cư xá Phú Lâm B             109 triệu/m2

 4. Đặng Nguyên Cẩn            189 triệu/m2

 5. Đường số 10                    159 triệu/m2

 6. Đường Số 10 Cx Rađa     149 triệu/m2

 7. Đường số 11                     199 triệu/m2

 8. Đường số 2                       119 triệu/m2

 9. Đường số 3                       239 triệu/m2

 10. Đường số 7                       129 triệu/m2

 11. Đường số 9                       119 triệu/m2

 12. Kinh Dương Vương           119 triệu/m2

 13. Lê Tuấn Mậu                     149 triệu/m2

 14. Tân Hòa Đông                   139 triệu/m2


 • Phường 14

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 14 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường 14 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 107 – 197 triệu/m2


 1. An Dương Vương       147 triệu/m2

 2. Tân Hóa                      127 triệu/m2

 3. Tân Hòa Đông            107 triệu/m2

Giá đất nhà phố tại các con đường lớn các phường quận 6 thay đổi liên tục , chính vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật từng tháng cho các bạn có thêm nguồn tham khảo hữu ích . Để biết được bđs khi mua sẽ sinh lời về sau hay không , chúng ta nên dựa vào kế hoạch kinh doanh 20 năm với bds mình đang đầu tư . Nếu tính toán trong vòng 20 năm có khả năng kinh doanh sẽ thu hồi được số tiền mua bđs trên thì nên đầu tư . Hoặc bán lại , cho thuê , kinh doanh mang về dòng tiền lớn từ bds nhà phố chúng ta hãy mạnh dạn đầu tư . Kính chúc các bạn may mắn .

TÌM HIỂU THÊM GIÁ BÁN NHÀ PHỐ ĐẤT NỀN CÁC QUẬN TP HCM

                                                                                               Điện thoại : 0792 835111

                                                                                               Email : quydautuphuongnam@gmail.com

1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HỘI LONG HOA 2020 ?

/

HỘI LONG HOA 2020 ?

/

HỘI LONG HOA 2020 ?

/

HỘI LONG HOA 2020 ?

/

HỘI LONG HOA 2020 ?

/

CHA ĐÃ QUÊN !!!

/