GIÁ MUA BÁN NHÀ PHỐ QUẬN 7 TP.HCM

QUÝ 01.2021

Giá bán nhà phố các phường Quận 7 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố mặt tiền tại các con đường lớn ở các phường q7 :

 • Phường Bình Thuận

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường BìnhThuận tháng Q7


Nội Dung

Giá bán đất nhà phố Phường Bình Thuận chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 119 – 199 triệu/m2


 1. Đường số 1               139 triệu/m2

 2. Đường số 37            109 triệu/m2

 3. Đường số 45            129 triệu/m2

 4. Đường số 47             119 triệu/m2

 5. Đường số 49             139 triệu/m2

 6. Đường số 51             119 triệu/m2

 7. Đường số 53             129 triệu/m2

 8. Đường số 7                119 triệu/m2

 9. Đường số 8               109 triệu/m2

 10. Huỳnh Tấn Phát         139 triệu/m2

 11. Lâm văn Bền              119 triệu/m2

 12. Lý Phục Man              129 triệu/m2

 13. Nguyễn Thị Thập       159 triệu/m2

 14. Nguyễn Văn Linh         89 triệu/m2

 15. Nguyễn Văn Quỳ        129 triệu/m2

 16. Tân Thuận Tây           119 triệu/m2


 • Phường Phú Mỹ

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Phú Mỹ Q7


Giá bán đất nhà phố Phường Phú Mỹ chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 139 – 299 triệu/m2


 1. Chuyên Dùng                     97 triệu/m2

 2. Đào Trí                             87 triệu/m2

 3. Đường D1                       127 triệu/m2

 4. Đường số 1                     117 triệu/m2

 5. Đường số 3                     107 triệu/m2

 6. Đường số 5                       97 triệu/m2

 7. Hoàng Quốc Việt               87 triệu/m2

 8. Huỳnh Tấn Phát              107 triệu/m2

 9. Nguyễn Lương Bằng       117 triệu/m2

 10. Phạm Hữu Lầu                127 triệu/m2

 11. Phú Thuận                       117 triệu/m2


 • Phường Phú Thuận

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Phú Thuận Q7


Giá bán đất nhà phố Phường Phú Thuận chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 89 – 169 triệu/m2


 1. Đào Trí                          99 triệu/m2

 2. Đường số 1                109 triệu/m2

 3. Đường số 3                129 triệu/m2

 4. Đường số 5                119 triệu/m2

 5. Gò Ô Môi                    129 triệu/m2

 6. Hoàng Quốc Việt          89 triệu/m2

 7. Huỳnh Tấn Phát         109 triệu/m2

 8. Nam Long                   129 triệu/m2

 9. Nguyễn Văn Quỳ        119 triệu/m2

 10. Phú Thuận                  129 triệu/m2


 • Phường Tân Hưng

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Tân Hưng Q7


Giá bán đất nhà phố Phường Tân Hưng chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 187 – 237 triệu/m2


 1. Đường D1                        137 triệu/m2

 2. Đường D4                  97 triệu/m2

 3. Đường số 1              147 triệu/m2

 4. Đường số 11            137 triệu/m2

 5. Đường số 14            157 triệu/m2

 6. Đường số 16            167 triệu/m2

 7. Đường số 4               137 triệu/m2

 8. Đường số 5               167 triệu/m2

 9. Đường số 5B            157 triệu/m2

 10. Đường số 6               127 triệu/m2

 11. Đường số 7                 87 triệu/m2

 12. Đường số 8               107 triệu/m2

 13. Đường số 9               147 triệu/m2

 14. Lê Văn Lương           107 triệu/m2

 15. Nguyễn Hữu Thọ       117 triệu/m2

 16. Nguyễn Thị Thập       127 triệu/m2

 17. Nguyễn Văn Linh       117 triệu/m2

 18. Trần Xuân Soạn         137 triệu/m2


 • Phường Tân Kiểng

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Tân Kiểng Q7


Giá bán đất nhà phố Phường Tân Kiểng chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 109 – 199 triệu/m2


 1. Bế Văn Cấm               99 triệu/m2

 2. Đường số 1            119 triệu/m2

 3. Đường số 13          139 triệu/m2

 4. Đường số 15          159 triệu/m2

 5. Đường số 17          169 triệu/m2

 6. Đường số 3            139 triệu/m2

 7. Đường số 31          109 triệu/m2

 8. Đường số 33          119 triệu/m2

 9. Đường số 4             139 triệu/m2

 10. Đường số 7             159 triệu/m2

 11. Lâm văn Bền           129 triệu/m2

 12. Lê Văn Lương         119 triệu/m2

 13. Phan Huy Thực       159 triệu/m2

 14. Trần Xuân Soạn      119 triệu/m2


 • Phường Tân Phong

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 1 Q7


Giá bán đất nhà phố Phường Tân Phong chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 139 – 299 triệu/m2


 1. Bùi Bằng Đoàn             197 triệu/m2

 2. Cao Triều Phát           187 triệu/m2

 3. Đặng Đại Độ               167 triệu/m2

 4. Đặng Đức Thuật         177 triệu/m2

 5. Đô Đốc Tuyết              187 triệu/m2

 6. Đường N                     147 triệu/m2

 7. Đường 0                     137 triệu/m2

 8. Đường số 11               127 triệu/m2

 9. Đường số 12               117 triệu/m2

 10. Đường số 14               107 triệu/m2

 11. Đường số 16               137 triệu/m2

 12. Đường số 17               127 triệu/m2

 13. Đường số 18                117 triệu/m2

 14. Đường số 19                127 triệu/m2

 15. Đường số 2                  177 triệu/m2

 16. Đường số 20                147 triệu/m2

 17. Đường số 27                127 triệu/m2

 18. Đường số 28                127 triệu/m2

 19. Đường số 3                  147 triệu/m2

 20. Đường số 30                137 triệu/m2

 21. Đường số 31                137 triệu/m2

 22. Đường số 32               117 triệu/m2

 23. Đường số 38               157 triệu/m2

 24. Đường số 4                 127 triệu/m2

 25. Đường số 40               167 triệu/m2

 26. Đường số 41               187 triệu/m2

 27. Đường số 43               147 triệu/m2

 28. Đường số 47               127 triệu/m2

 29. Đường số 49               157 triệu/m2

 30. Đường số 5                 137 triệu/m2

 31. Đường số 52               107 triệu/m2

 32. Đường số 53               127 triệu/m2

 33. Đường số 6                 117 triệu/m2

 34. Đường số 61               127 triệu/m2

 35. Đường số 63               137 triệu/m2

 36. Đường số 65               187 triệu/m2

 37. Đường số 67               137 triệu/m2

 38. Đường số 7                 107 triệu/m2

 39. Đường số 71               137 triệu/m2

 40. Đường Số 75              167 triệu/m2

 41. Đường số 79               157 triệu/m2

 42. Đường số 8                 127 triệu/m2

 43. Đường số 81               117 triệu/m2

 44. Đường số 9                 137 triệu/m2

 45. Hà Huy Tập                 147 triệu/m2

 46. Hưng Gia 3                  197 triệu/m2

 47. Hưng Gia 4                  207 triệu/m2

 48. Lê Văn Lương             127 triệu/m2

 49. Lê Văn Thiêm              197 triệu/m2

 50. Lý Long Tường            167 triệu/m2

 51. Nguyễn Bính                187 triệu/m2

 52. Nguyễn Cao                 197 triệu/m2

 53. Nguyễn Đức Cảnh        207 triệu/m2

 54. Nguyễn Hữu Thọ          177 triệu/m2

 55. Nguyễn Thị Thập          167 triệu/m2

 56. Nguyễn Văn Linh          157 triệu/m2

 57. Phạm Thái Bường        137 triệu/m2

 58. Phạm Văn Nghị            157 triệu/m2

 59. Phan Khiêm Ích            197 triệu/m2

 60. Tôn Dật Tiên                 157 triệu/m2

 61. Trần Văn Trà                 187 triệu/m2


 • Phường Tân P

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Tân Phú Q7


Giá bán đất nhà phố Phường Tân Phú chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 109 – 199 triệu/m2


 1. Đường C                       139 triệu/m2

 2. Đường G                  129 triệu/m2

 3. Đường số 1              159 triệu/m2

 4. Đường số 10            119 triệu/m2

 5. Đường số 16            129 triệu/m2

 6. Đường số 17            109 triệu/m2

 7. Đường số 18            129 triệu/m2

 8. Đường số 19             149 triệu/m2

 9. Đường số 20             109 triệu/m2

 10. Đường số 21             139 triệu/m2

 11. Đường số 22             129 triệu/m2

 12. Đường số 23             139 triệu/m2

 13. Đường số 3               159 triệu/m2

 14. Đường số 4               169 triệu/m2

 15. Đường số 5               129 triệu/m2

 16. Đường số 9               129 triệu/m2

 17. Huỳnh Tấn Phát         159 triệu/m2

 18. Nguyễn Đổng Chi      139 triệu/m2

 19. Nguyễn Lương Bằng 129 triệu/m2

 20. Nguyễn Thị Thập       149 triệu/m2

 21. Nguyễn Văn Linh       139 triệu/m2

 22. Phú Thuận                 149 triệu/m2

 23. Tân Mỹ                       139 triệu/m2

 24. Tân Phú                     119 triệu/m2

 25. Tân Trào                    129 triệu/m2

 26. Tôn Dật Tiên              119 triệu/m2

 27. Trần Văn Trà              139 triệu/m2


 • Phường Tân Quy

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Tân Quy Q7


Giá bán đất nhà phố Phường Tân Quy chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 117 – 197 triệu/m2


 1. Đường số 10         137 triệu/m2

 2. Đường số 15         167 triệu/m2

 3. Đường số 17         147 triệu/m2

 4. Đường số 21         127 triệu/m2

 5. Đường số 23         147 triệu/m2

 6. Đường số 25         137 triệu/m2

 7. Đường số 25A       117 triệu/m2

 8. Đường số 27         127 triệu/m2

 9. Đường số 30         157 triệu/m2

 10. Đường số 34         167 triệu/m2

 11. Đường số 36         127 triệu/m2

 12. Đường số 37         157 triệu/m2

 13. Đường số 39         147 triệu/m2

 14. Đường số 41         127 triệu/m2

 15. Đường số 43         157 triệu/m2

 16. Đường số 45         127 triệu/m2

 17. Đường số 47         137 triệu/m2

 18. Đường số 49         127 triệu/m2

 19. Đường số 51         137 triệu/m2

 20. Đường số 53         147 triệu/m2

 21. Đường số 77         117 triệu/m2

 22. Đường số 79         157 triệu/m2

 23. Đường số 81         147 triệu/m2

 24. Đường số 85         167 triệu/m2

 25. Lâm văn Bền         147 triệu/m2

 26. Lê Văn Lương       127 triệu/m2

 27. Mai Văn Vĩnh         137 triệu/m2

 28. Nguyễn Thị Thập   167 triệu/m2


 • Phường Tân Thuận Đông

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Tân Thuận Đông Q7


Giá bán đất nhà phố Phường 1 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 139 – 299 triệu/m2


 1. Bến Nghé                       139 triệu/m2

 2. Bùi Văn Ba              109 triệu/m2

 3. Huỳnh Tấn Phát      149 triệu/m2

 4. Lưu Trọng Lư          129 triệu/m2

 5. Nguyễn Văn Quỳ     119 triệu/m2

 6. Trần Trọng Cung     139 triệu/m2

 7. Trần Văn Khánh      119 triệu/m2


 • Phường Tân Thuận Tây

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Tân Thuận Tây Q7


Giá bán đất nhà phố Phường Tân Thuận Tây chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 117 – 207 triệu/m2


 1. Cầu Tân Thuận              237 triệu/m2

 2. Đường số 13         157 triệu/m2

 3. Đường số 14A       137 triệu/m2

 4. Đường số 15         187 triệu/m2

 5. Đường số 17         137 triệu/m2

 6. Đường số 4F         127 triệu/m2

 7. Huỳnh Tấn Phát    147 triệu/m2

 8. Lâm văn Bền          127 triệu/m2

 9. Nguyễn Văn Linh   117 triệu/m2

 10. Tân Mỹ                   127 triệu/m2

 11. Tân Thuận Tây       117 triệu/m2

 12. Trần Xuân Soạn     127 triệu/m2

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kho bãi

/

Y TẾ

/

Bác sĩ

/
ĐỀN TRÌNH TẠI NGHĨA TRANG SALA GARDEN
ĐỀN TRÌNH TẠI NGHĨA TRANG SALA GARDEN