GIÁ MUA BÁN NHÀ PHỐ QUẬN 8 TP HCM

Quý 01.2021

 • Phường 1

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 1 Q8 Tp Hcm


Nội Dung

Giá bán đất nhà phố Phường 1 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 109 – 199 triệu/m2


 1. Dương Bá Trạc      139 triệu/m2

 2. Phạm Thế Hiển      109 triệu/m2


 • Phường 2

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 2 Q8


Giá bán đất nhà phố Phường 2 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 107 – 197 triệu/m2


 1. Âu Dương Lân          117 triệu/m2

 2. Dạ Nam                    137 triệu/m2

 3. Đặng Chất                117 triệu/m2

 4. Dương Bá Trạc        137 triệu/m2

 5. Nguyễn Thị Tần       107 triệu/m2

 6. Tạ Quang Bửu         127 triệu/m2


 • Phường 3

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 3 Q8


Giá bán đất nhà phố Phường 3 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 109 – 199 triệu/m2


 1. Âu Dương Lân          129 triệu/m2

 2. Dạ Nam                    139 triệu/m2

 3. Nguyễn Thị Tần        179 triệu/m2

 4. Phạm Thế Hiển         109 triệu/m2


 • Phường 4

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 4 Q8


Giá bán đất nhà phố Phường 4 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 109 – 199 triệu/m2


 1. Cao Lỗ                   129 triệu/m2

 2. Đông Hồ              169 triệu/m2

 3. Đường 204          159 triệu/m2

 4. Đường số 13        119 triệu/m2

 5. Đường số 16        129 triệu/m2

 6. Đường số 22        109 triệu/m2

 7. Đường số 8          169 triệu/m2

 8. Đường số 9          119 triệu/m2

 9. Hồ Thành Biên     109 triệu/m2

 10. Lê Quyên              149 triệu/m2

 11. Phạm Hùng           119 triệu/m2

 12. Phạm Thế Hiển     109 triệu/m2

 13. Tạ Quang Bửu      129 triệu/m2

 14. Tám Danh             119 triệu/m2


 • Phường 5

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 5 Q8


Giá bán đất nhà phố Phường 5 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 127 – 217 triệu/m2


 1. Bùi Minh Trực           127 triệu/m2

 2. Đường 817A             117 triệu/m2

 3. Đường số 1              107 triệu/m2

 4. Hoàng Kim Giao       147 triệu/m2

 5. Liên Tỉnh 5                117 triệu/m2

 6. Phạm Hùng              107 triệu/m2

 7. Phạm Thế Hiển          97 triệu/m2

 8. Quốc Lộ 50                87 triệu/m2

 9. Tạ Quang Bửu         117 triệu/m2


 • Phường 6

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 6 Q8


Giá bán đất nhà phố Phường 6 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 79 – 199 triệu/m2


 1. Bùi Minh Trực          109 triệu/m2

 2. Phạm Thế Hiển        89 triệu/m2

 3. Tạ Quang Bửu         79 triệu/m2


 • Phường 7

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 7 Q8


Giá bán đất nhà phố Phường 7 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 67 – 187 triệu/m2


 1. Ba Tơ                              87 triệu/m2

 2. Lê Bôi                            97 triệu/m2

 3. Nguyễn Văn Linh         107 triệu/m2

 4. Phạm Thế Hiển             77 triệu/m2

 5. Trịnh Quang Nghị          67 triệu/m2


 • Phường 8

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 8 Q8


Giá bán đất nhà phố Phường 8 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 99 – 199 triệu/m2


 1. Ba Đình                   99 triệu/m2

 2. Hưng Phú            109 triệu/m2

 3. Lê Quang Kim      119 triệu/m2


 • Phường 9

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 9 Q8


Giá bán đất nhà phố Phường 9 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 97 – 167 triệu/m2


 1. Ba Đình                 107 triệu/m2

 2. Hưng Phú           117 triệu/m2

 3. Nguyễn Duy         97 triệu/m2

 4. Võ Trứ                107 triệu/m2


 • Phường 10

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 10 Q8


Giá bán đất nhà phố Phường 10 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 79 – 179 triệu/m2


 1. Ba Đình               109 triệu/m2

 2. Bến Ụ Cây         99 triệu/m2

 3. Hưng Phú        129 triệu/m2

 4. Phạm Hùng       79 triệu/m2


 • Phường 11

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 11 Q8


Giá bán đất nhà phố Phường 11 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 87 – 197 triệu/m2


 1. Bến Bình Đông          87 triệu/m2

 2. Nguyễn Quyền          97 triệu/m2

 3. Tùng Thiện Vương    87 triệu/m2


 • Phường 12

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 12 Q8


Giá bán đất nhà phố Phường 12 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 99 – 169 triệu/m2


 1. Mạc Vân                         119 triệu/m2

 2. Nguyễn Chế Nghĩa        99 triệu/m2

 3. Tùng Thiện Vương      109 triệu/m2


 • Phường 13

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 13 Q8


Giá bán đất nhà phố Phường 13 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 97 – 157 triệu/m2


 1. Nguyễn Quyền          117 triệu/m2

 2. Tùng Thiện Vương     97 triệu/m2


 • Phường 14

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 14 Q8


Giá bán đất nhà phố Phường 14 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 69 – 159 triệu/m2


 1. Bến Bình Đông      79 triệu/m2

 2. Hoài Thanh          69 triệu/m2


 • Phường 15

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 15 Q8


Giá bán đất nhà phố Phường 15 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 67 – 167 triệu/m2


 1. Bến Bình Đông           77 triệu/m2

 2. Bến Mễ Cốc              87 triệu/m2

 3. Lương Văn Can        67 triệu/m2

 4. Lưu Hữu Phước       97 triệu/m2

 5. Mễ Cốc                     67 triệu/m2

 6. Nguyễn Nhược Thị   87 triệu/m2


 • Phường 16

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 16 Q8


Giá bán đất nhà phố Phường 16 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 69 – 199 triệu/m2


 1. An Dương Vương    79 triệu/m2

 2. Bến Phú Định          69 triệu/m2

 3. Đại lộ Đông Tây      89 triệu/m2

 4. Hồ Học Lãm            99 triệu/m2

 5. Phạm Đức Sơn       69 triệu/m2

 6. Phú Định                 89 triệu/m2

 7. Trương Đình Hội      79triệu/m2

 8. Võ Văn Kiệt             69 triệu/m2

TÌM HIỂU THÊM GIÁ BÁN NHÀ PHỐ ĐẤT NỀN CÁC QUẬN TP HCM 2021

 Điện thoại : 0792 835111

                                                                                               Email : quydautuphuongnam@gmail.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kho bãi

/

Y TẾ

/

Bác sĩ

/
ĐỀN TRÌNH TẠI NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN