Nội Dung

GIÁ BÁN NHÀ PHỐ QUẬN 9 TP HCM

 • Phường Hiệp Phú

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Hiệp Phú Q9 Tp Hcm


Giá bán đất nhà phố Phường Hiệp Phú chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 79 – 139 triệu/m2


 1. Đường số 26                  79 triệu/m2

 2. Đường số 68                89 triệu/m2

 3. Huỳnh Thúc Kháng     129 triệu/m2

 4. Khổng Tử                      99 triệu/m2

 5. Lê Văn Việt                  139 triệu/m2

 6. Ngô Quyền                  109 triệu/m2

 7. Phan Chu Trinh             89 triệu/m2

 8. Quang Trung                 99 triệu/m2

 9. Tân Hòa II                      79 triệu/m2

 10. Tân Lập I                        89 triệu/m2

 11. Tân Lập II                       79 triệu/m2

 12. Trần Hưng Đạo            109 triệu/m2

 13. Trương Văn Hải             69 triệu/m2

 14. Trương Văn Thành         79 triệu/m2

 15. Tú Xương                       79 triệu/m2

 16. Xa Lộ Hà Nội                  89 triệu/m2


 • Phường Long Bình

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Long Bình Q9 Tp Hcm


Giá bán đất nhà phố Phường Long Bình chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 67 – 77 triệu/m2


 1. Đường số 6               67 triệu/m2

 2. Hoàng Hữu Nam     77 triệu/m2

 3. Nguyễn Xiển           87 triệu/m2

 4. Phước Thiện           77 triệu/m2


 • Phường Long Phước

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Long Phước q9 Tp Hcm


Giá bán đất nhà phố Phường Long Phước chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 59 – 99 triệu/m2


 1. Cầu Đình          59 triệu/m2

 2. Long Thuận    69 triệu/m2


 • Phường Long Thạnh Mỹ

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Long Thạnh Mỹ Q9 Tp hcm


Giá bán đất nhà phố Phường Long Thạnh Mỹ chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 57 – 97 triệu/m2


 1. Đường số 27                57 triệu/m2

 2. Hàng Tre                    67 triệu/m2

 3. Hoàng Hữu Nam        87 triệu/m2

 4. Lã Xuân Oai               77 triệu/m2

 5. Nguyễn Văn Tăng      67 triệu/m2

 6. Nguyễn Xiển              87 triệu/m2

 7. Phước Thiện              77 triệu/m2


 • Phường Long Trường

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Long Trường Q9 Tp hcm


Giá bán đất nhà phố Phường Long Trường chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 59 – 139 triệu/m2


 1. Đường số 1                  79 triệu/m2

 2. Đường số 6               69 triệu/m2

 3. Lã Xuân Oai               89 triệu/m2

 4. Nguyễn Duy Trinh    109 triệu/m2

 5. Tam Đa                       59 triệu/m2

 6. Trường Lưu                69 triệu/m2

 7. Võ Văn Hát                 79 triệu/m2


 • Phường Phú Hữu

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Phú Hữu Tp Hcm


Giá bán đất nhà phố Phường Phú Hữu chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 47 – 137 triệu/m2


 1. Bưng Ông Thoàn       77 triệu/m2

 2. Đỗ Xuân Hợp           107 triệu/m2

 3. Đường số 2                67 triệu/m2

 4. Đường số 836            57 triệu/m2

 5. Đường số 990            57 triệu/m2

 6. Gò Cát                        47 triệu/m2

 7. Liên Phường               87 triệu/m2

 8. Nguyễn Duy Trinh     117 triệu/m2

 9. Song Hành                  87 triệu/m2

 10. Vành Đai 2                  77 triệu/m2

 11. Võ Chí Công               67 triệu/m2


 • Phường Phước Bình

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Phước Bình Q9 Tp Hcm


Giá bán đất nhà phố Phường Phước Bình chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 69 – 139 triệu/m2


 1. Đại Lộ 2                    109 triệu/m2

 2. Đại lộ 3                   89 triệu/m2

 3. Đỗ Xuân Hợp       109 triệu/m2

 4. Đường số 1            79 triệu/m2

 5. Đường số 12          79 triệu/m2

 6. Đường số 14          69 triệu/m2

 7. Đường số 18A        89 triệu/m2

 8. Đường số 2            79 triệu/m2

 9. Đường số 3            89 triệu/m2

 10. Đường số 4            79 triệu/m2

 11. Đường số 5            79 triệu/m2

 12. Đường số 6            89 triệu/m2

 13. Đường số 6A          99 triệu/m2


 • Phường Phước Long A

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Phước Long A Q9 Tp Hcm


Giá bán đất nhà phố Phường Phước Long A chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 57 – 137 triệu/m2


 1. Đinh Củng Viên             67 triệu/m2

 2. Đỗ Xuân Hợp             107 triệu/m2

 3. Đường số 10                57 triệu/m2

 4. Đường số 109              57 triệu/m2

 5. Đường số 99                57 triệu/m2

 6. Hồ Bá Phấn                  67 triệu/m2

 7. Nam Hòa                      67 triệu/m2

 8. Tây Hòa                        77 triệu/m2

 9. Thủy Lợi                        57 triệu/m2

 10. Xa Lộ Hà Nội                 87 triệu/m2


 • Phường Phước Long B

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Phước Long B Q9 Tp Hcm


Giá bán đất nhà phố Phường Phước Long B chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 39 – 139 triệu/m2


 1. Đình Phong Phú       69 triệu/m2

 2. Đỗ Xuân Hợp         109 triệu/m2

 3. Đường 655               79 triệu/m2

 4. Đường D1                69 triệu/m2

 5. Đường D3                69 triệu/m2

 6. Dương Đình Hội       79 triệu/m2

 7. Đường số 10            59 triệu/m2

 8. Đường số 109          69 triệu/m2

 9. Đường số 147          59 triệu/m2

 10. Đường số 185          69 triệu/m2

 11. Đường số 21            59 triệu/m2

 12. Đường số 22            69 triệu/m2

 13. Đường số 297          69 triệu/m2

 14. Đường số 339          69 triệu/m2

 15. Đường số 359          59 triệu/m2

 16. Đường số 475          69 triệu/m2

 17. Đường số 6              79 triệu/m2

 18. Đường số 61            59 triệu/m2

 19. Đường số 79            69 triệu/m2

 20. Đường số 9              59 triệu/m2

 21. Liên Phường             89 triệu/m2

 22. Tăng Nhơn Phú        79 triệu/m2

 23. Võ Chí Công             79 triệu/m2


     . Phường Tân Phú

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Tân Phú Q9 Tp Hcm

Giá bán đất nhà phố Phường Tân Phú chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 57 – 127 triệu/m2


 1. Cầu xây                          67 triệu/m2

 2. Cầu xây 2                     57 triệu/m2

 3. Đường D400                87 triệu/m2

 4. Đường số 1                  67 triệu/m2

 5. Đường số 100              57 triệu/m2

 6. Đường số 138              67 triệu/m2

 7. Đường số 154              57 triệu/m2

 8. Đường số 179              47 triệu/m2

 9. Đường số 197              47 triệu/m2

 10. Đường số 215              57 triệu/m2

 11. Đường số 671              67 triệu/m2

 12. Hoàng Hữu Nam          87 triệu/m2

 13. Lê Văn Việt                 107 triệu/m2

 14. Nam Cao                      67 triệu/m2

 15. Xa Lộ Hà Nội                77 triệu/m2


     . Phường Tăng Nhơn Phú A

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Tăng Nhơn Phú A Q9 Tp Hcm


Giá bán đất nhà phố Phường Tăng Nhơn Phú A chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 37 – 137 triệu/m2


 1. Đình Phong Phú            67 triệu/m2

 2. Đường D2                     57 triệu/m2

 3. Đường D3                     47 triệu/m2

 4. Đường số 102               47 triệu/m2

 5. Đường số 160               57 triệu/m2

 6. Đường số 182               47 triệu/m2

 7. Đường số 2                   47 triệu/m2

 8. Đường số 379               57 triệu/m2

 9. Đường số 385               67 triệu/m2

 10. Đường Số 449              77 triệu/m2

 11. Đường số 494               57 triệu/m2

 12. Lã Xuân Oai                  77 triệu/m2

 13. Làng Tăng Phú             67 triệu/m2

 14. Lê Văn Việt                   57 triệu/m2

 15. Man Thiện                    57 triệu/m2

 16. Tây Hòa                        67 triệu/m2


     . Phường Tăng Nhơn Phú B

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Tăng Nhơn Phú B Q9 Tp Hcm


Giá bán đất nhà phố Phường Tăng Nhơn Phú B chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 39 – 99 triệu/m2


 1. Bưng Ông Thoàn          79 triệu/m2

 2. Đình Phong Phú         69 triệu/m2

 3. Dương Đình Hội         69 triệu/m2

 4. Đường số 1                59 triệu/m2

 5. Đường số 10              59 triệu/m2

 6. Đường số 11              59 triệu/m2

 7. Đường số 12              79 triệu/m2

 8. Đường số 2                59 triệu/m2

 9. Đường số 3                69 triệu/m2

 10. Đường số 5                69 triệu/m2

 11. Đường số 6                59 triệu/m2

 12. Đường số 8                59 triệu/m2

 13. Lê Văn Việt                 99 triệu/m2

 14. Quang Trung              89 triệu/m2

 15. Trương Văn Hải          79 triệu/m2


     . Phường Trường Thạnh

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Trường Thạnh Q9 Tp Hcm


Giá bán đất nhà phố Phường Trường Thạnh chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 37 – 127 triệu/m2


 1. Đường số 12                57 triệu/m2

 2. Đường số 8                77 triệu/m2

 3. Lã Xuân Oai               67 triệu/m2

 4. Lò Lu                          57 triệu/m2

 5. Long Thuận                57 triệu/m2

 6. Nguyễn Duy Trinh      77 triệu/m2

 7. Nguyễn Xiển               67 triệu/m2

 8. Tam Đa                       57 triệu/m2

TÌM HIỂU THÊM GIÁ BÁN NHÀ PHỐ ĐẤT NỀN CÁC QUẬN TP HCM 2021

                                                                                              Điện thoại : 0792 835111

                                                                                               Email : quydautuphuongnam@gmail.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kho bãi

/

Y TẾ

/

Bác sĩ

/
ĐỀN TRÌNH TẠI NGHĨA TRANG SALA GARDEN