BÁN NHÀ PHỐ QUẬN 9 TP HCM

 • Phường Hiệp Phú

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Hiệp Phú tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường Hiệp Phú chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 79 – 139 triệu/m2


 1. Đường số 26                  79 triệu/m2

 2. Đường số 68                89 triệu/m2

 3. Huỳnh Thúc Kháng     129 triệu/m2

 4. Khổng Tử                      99 triệu/m2

 5. Lê Văn Việt                  139 triệu/m2

 6. Ngô Quyền                  109 triệu/m2

 7. Phan Chu Trinh             89 triệu/m2

 8. Quang Trung                 99 triệu/m2

 9. Tân Hòa II                      79 triệu/m2

 10. Tân Lập I                        89 triệu/m2

 11. Tân Lập II                       79 triệu/m2

 12. Trần Hưng Đạo            109 triệu/m2

 13. Trương Văn Hải             69 triệu/m2

 14. Trương Văn Thành         79 triệu/m2

 15. Tú Xương                       79 triệu/m2

 16. Xa Lộ Hà Nội                  89 triệu/m2


 • Phường Long Bình

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Long Bình tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường Long Bình chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 67 – 77 triệu/m2


 1. Đường số 6               67 triệu/m2

 2. Hoàng Hữu Nam     77 triệu/m2

 3. Nguyễn Xiển           87 triệu/m2

 4. Phước Thiện           77 triệu/m2


 • Phường Long Phước

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Long Phước tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường Long Phước chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 59 – 99 triệu/m2


 1. Cầu Đình          59 triệu/m2

 2. Long Thuận    69 triệu/m2


 • Phường Long Thạnh Mỹ

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Long Thạnh Mỹ tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường Long Thạnh Mỹ chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 57 – 97 triệu/m2


 1. Đường số 27                57 triệu/m2

 2. Hàng Tre                    67 triệu/m2

 3. Hoàng Hữu Nam        87 triệu/m2

 4. Lã Xuân Oai               77 triệu/m2

 5. Nguyễn Văn Tăng      67 triệu/m2

 6. Nguyễn Xiển              87 triệu/m2

 7. Phước Thiện              77 triệu/m2


 • Phường Long Trường

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Long Trường tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường Long Trường chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 59 – 139 triệu/m2


 1. Đường số 1                  79 triệu/m2

 2. Đường số 6               69 triệu/m2

 3. Lã Xuân Oai               89 triệu/m2

 4. Nguyễn Duy Trinh    109 triệu/m2

 5. Tam Đa                       59 triệu/m2

 6. Trường Lưu                69 triệu/m2

 7. Võ Văn Hát                 79 triệu/m2


 • Phường Phú Hữu

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Phú Hữu  tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường Phú Hữu chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 47 – 137 triệu/m2


 1. Bưng Ông Thoàn       77 triệu/m2

 2. Đỗ Xuân Hợp           107 triệu/m2

 3. Đường số 2                67 triệu/m2

 4. Đường số 836            57 triệu/m2

 5. Đường số 990            57 triệu/m2

 6. Gò Cát                        47 triệu/m2

 7. Liên Phường               87 triệu/m2

 8. Nguyễn Duy Trinh     117 triệu/m2

 9. Song Hành                  87 triệu/m2

 10. Vành Đai 2                  77 triệu/m2

 11. Võ Chí Công               67 triệu/m2


 • Phường Phước Bình

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Phước Bình tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường Phước Bình chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 69 – 139 triệu/m2


 1. Đại Lộ 2                    109 triệu/m2

 2. Đại lộ 3                   89 triệu/m2

 3. Đỗ Xuân Hợp       109 triệu/m2

 4. Đường số 1            79 triệu/m2

 5. Đường số 12          79 triệu/m2

 6. Đường số 14          69 triệu/m2

 7. Đường số 18A        89 triệu/m2

 8. Đường số 2            79 triệu/m2

 9. Đường số 3            89 triệu/m2

 10. Đường số 4            79 triệu/m2

 11. Đường số 5            79 triệu/m2

 12. Đường số 6            89 triệu/m2

 13. Đường số 6A          99 triệu/m2


 • Phường Phước Long A

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Phước Long A tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường Phước Long A chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 57 – 137 triệu/m2


 1. Đinh Củng Viên             67 triệu/m2

 2. Đỗ Xuân Hợp             107 triệu/m2

 3. Đường số 10                57 triệu/m2

 4. Đường số 109              57 triệu/m2

 5. Đường số 99                57 triệu/m2

 6. Hồ Bá Phấn                  67 triệu/m2

 7. Nam Hòa                      67 triệu/m2

 8. Tây Hòa                        77 triệu/m2

 9. Thủy Lợi                        57 triệu/m2

 10. Xa Lộ Hà Nội                 87 triệu/m2


 • Phường Phước Long B

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Phước Long B tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường Phước Long B chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 39 – 139 triệu/m2


 1. Đình Phong Phú       69 triệu/m2

 2. Đỗ Xuân Hợp         109 triệu/m2

 3. Đường 655               79 triệu/m2

 4. Đường D1                69 triệu/m2

 5. Đường D3                69 triệu/m2

 6. Dương Đình Hội       79 triệu/m2

 7. Đường số 10            59 triệu/m2

 8. Đường số 109          69 triệu/m2

 9. Đường số 147          59 triệu/m2

 10. Đường số 185          69 triệu/m2

 11. Đường số 21            59 triệu/m2

 12. Đường số 22            69 triệu/m2

 13. Đường số 297          69 triệu/m2

 14. Đường số 339          69 triệu/m2

 15. Đường số 359          59 triệu/m2

 16. Đường số 475          69 triệu/m2

 17. Đường số 6              79 triệu/m2

 18. Đường số 61            59 triệu/m2

 19. Đường số 79            69 triệu/m2

 20. Đường số 9              59 triệu/m2

 21. Liên Phường             89 triệu/m2

 22. Tăng Nhơn Phú        79 triệu/m2

 23. Võ Chí Công             79 triệu/m2


     . Phường Tân Phú

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Tân Phú tháng 5 / 2020

Giá bán đất nhà phố Phường Tân Phú chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 57 – 127 triệu/m2


 1. Cầu xây                          67 triệu/m2

 2. Cầu xây 2                     57 triệu/m2

 3. Đường D400                87 triệu/m2

 4. Đường số 1                  67 triệu/m2

 5. Đường số 100              57 triệu/m2

 6. Đường số 138              67 triệu/m2

 7. Đường số 154              57 triệu/m2

 8. Đường số 179              47 triệu/m2

 9. Đường số 197              47 triệu/m2

 10. Đường số 215              57 triệu/m2

 11. Đường số 671              67 triệu/m2

 12. Hoàng Hữu Nam          87 triệu/m2

 13. Lê Văn Việt                 107 triệu/m2

 14. Nam Cao                      67 triệu/m2

 15. Xa Lộ Hà Nội                77 triệu/m2


     . Phường Tăng Nhơn Phú A

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Tăng Nhơn Phú A tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường Tăng Nhơn Phú A chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 37 – 137 triệu/m2


 1. Đình Phong Phú            67 triệu/m2

 2. Đường D2                     57 triệu/m2

 3. Đường D3                     47 triệu/m2

 4. Đường số 102               47 triệu/m2

 5. Đường số 160               57 triệu/m2

 6. Đường số 182               47 triệu/m2

 7. Đường số 2                   47 triệu/m2

 8. Đường số 379               57 triệu/m2

 9. Đường số 385               67 triệu/m2

 10. Đường Số 449              77 triệu/m2

 11. Đường số 494               57 triệu/m2

 12. Lã Xuân Oai                  77 triệu/m2

 13. Làng Tăng Phú             67 triệu/m2

 14. Lê Văn Việt                   57 triệu/m2

 15. Man Thiện                    57 triệu/m2

 16. Tây Hòa                        67 triệu/m2


     . Phường Tăng Nhơn Phú B

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Tăng Nhơn Phú B tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường Tăng Nhơn Phú B chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 39 – 99 triệu/m2


 1. Bưng Ông Thoàn          79 triệu/m2

 2. Đình Phong Phú         69 triệu/m2

 3. Dương Đình Hội         69 triệu/m2

 4. Đường số 1                59 triệu/m2

 5. Đường số 10              59 triệu/m2

 6. Đường số 11              59 triệu/m2

 7. Đường số 12              79 triệu/m2

 8. Đường số 2                59 triệu/m2

 9. Đường số 3                69 triệu/m2

 10. Đường số 5                69 triệu/m2

 11. Đường số 6                59 triệu/m2

 12. Đường số 8                59 triệu/m2

 13. Lê Văn Việt                 99 triệu/m2

 14. Quang Trung              89 triệu/m2

 15. Trương Văn Hải          79 triệu/m2


     . Phường Trường Thạnh

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Trường Thạnh tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường Trường Thạnh chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 37 – 127 triệu/m2


 1. Đường số 12                57 triệu/m2

 2. Đường số 8                77 triệu/m2

 3. Lã Xuân Oai               67 triệu/m2

 4. Lò Lu                          57 triệu/m2

 5. Long Thuận                57 triệu/m2

 6. Nguyễn Duy Trinh      77 triệu/m2

 7. Nguyễn Xiển               67 triệu/m2

 8. Tam Đa                       57 triệu/m2

TÌM HIỂU THÊM GIÁ BÁN NHÀ PHỐ ĐẤT NỀN CÁC QUẬN TP HCM

                                                                                               Điện thoại : 0792 835111

                                                                                               Email : quydautuphuongnam@gmail.com

1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kho bãi

/

Y TẾ

/

Bác sĩ

/
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
ĐỀN TRÌNH TẠI NGHĨA TRANG SALA GARDEN
mộ gia tộc sala garden