Nội Dung

GIÁ BÁN ĐẤT NỀN NHÀ PHỐ QUẬN BÌNH TÂN TP HCM

 • Phường An Lạc 

Giá bán đất nhà phố Phường An Lạc chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 49 – 199 triệu/m2 1. An Dương Vương                89 triệu/m2

 2. Bùi Tư Toàn                  69 triệu/m2

 3. Đường số 10                 99 triệu/m2

 4. Đường số 1A7               59 triệu/m2

 5. Đường số 2                   89 triệu/m2

 6. Đường số 2D                 79 triệu/m2

 7. Đường số 4                    99 triệu/m2

 8. Đường số 6                  119 triệu/m2

 9. Đường số 7                    79 triệu/m2

 10. Đường số 8                    49 triệu/m2

 11. Hồ Học Lãm                   59 triệu/m2

 12. Kinh Dương Vương        69 triệu/m2

 13. Lâm Hoành                     59 triệu/m2

 14. Lê Cơ                              59 triệu/m2

 15. Lê Tấn Bê                       49 triệu/m2

 16. Nguyễn Hới                    99 triệu/m2

 17. Nguyễn Quý Yêm           79 triệu/m2

 18. Quốc Lộ 1A                     49 triệu/m2

 19. Tên Lửa                          79 triệu/m2

 20. Võ Văn Kiệt                     79 triệu/m2


 • Phường An Lạc A 

Giá bán đất nhà phố Phường An Lạc A chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 47 – 197 triệu/m2 1. An Dương Vương                 67 triệu/m2

 2. Bùi Hữu Diên                87 triệu/m2

 3. Đỗ Năng Tế                117 triệu/m2

 4. Dương Bá Cung           87 triệu/m2

 5. Đường số 1                  77 triệu/m2

 6. Đường số 10              127 triệu/m2

 7. Đường số 12              117 triệu/m2

 8. Đường số 2                127 triệu/m2

 9. Đường số 2A              137 triệu/m2

 10. Đường số 4                127 triệu/m2

 11. Đường số 4C              117 triệu/m2

 12. Đường số 7                   47 triệu/m2

 13. Dương Tự Quán           77 triệu/m2

 14. Hoàng Văn Hợp            77 triệu/m2

 15. Khiếu Năng Tỉnh           97 triệu/m2

 16. Kinh Dương Vương       47 triệu/m2

 17. Nguyễn Thức Tự           87 triệu/m2

 18. Phan Cát Tựu                97 triệu/m2

 19. Phùng Tá Chu             107 triệu/m2

 20. Tạ Mỹ Duật                    97 triệu/m2

 21. Tên Lửa                         57 triệu/m2


 • Phường Bình Hưng Hòa 

Giá bán đất nhà phố Phường Bình Hưng Hòa chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 59 – 179 triệu/m2 1. Bình Long                       79 triệu/m2

 2. Đường 26/3             89 triệu/m2

 3. Đường 688              89 triệu/m2

 4. Đường M1               79 triệu/m2

 5. Đường số 10           69 triệu/m2

 6. Đường số 11           79 triệu/m2

 7. Đường số 12           89 triệu/m2

 8. Đường số 15           69 triệu/m2

 9. Đường số 16           89 triệu/m2

 10. Đường số 17           69 triệu/m2

 11. Đường số 18           99 triệu/m2

 12. Đường số 2             69 triệu/m2

 13. Đường số 3             69 triệu/m2

 14. Đường số 4             59 triệu/m2

 15. Đường số 5             69 triệu/m2

 16. Đường số 6             59 triệu/m2

 17. Đường số 7             79 triệu/m2

 18. Đường số 8             79 triệu/m2

 19. Đường số 9             69 triệu/m2

 20. Hương lộ 3              89 triệu/m2

 21. Kênh 19/5                69 triệu/m2

 22. Lê Trọng Tấn           59 triệu/m2

 23. Phạm Đăng Giảng   69 triệu/m2

 24. Phan Đăng Giảng    59 triệu/m2

 25. Tân Kỳ Tân Quý       69 triệu/m2


 • Phường Bình Hưng Hoà A

Giá bán đất nhà phố Phường Bình Hưng Hòa A chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 47- 187 triệu/m2 1. An Dương Vương                   67 triệu/m2

 2. Bùi Hữu Diên                 87 triệu/m2

 3. Đỗ Năng Tế                 107 triệu/m2

 4. Dương Bá Cung            87 triệu/m2

 5. Đường số 1                    77 triệu/m2

 6. Đường số 10                127 triệu/m2

 7. Đường số 12                117 triệu/m2

 8. Đường số 2                  107 triệu/m2

 9. Đường số 2A                134 triệu/m2

 10. Đường số 4                  127 triệu/m2

 11. Đường số 4C                117 triệu/m2

 12. Đường số 7                    47 triệu/m2

 13. Dương Tự Quán             77 triệu/m2

 14. Hoàng Văn Hợp              97 triệu/m2

 15. Khiếu Năng Tỉnh             97 triệu/m2

 16. Kinh Dương Vương        47 triệu/m2

 17. Nguyễn Thức Tự             87 triệu/m2

 18. Phan Cát Tựu                  87 triệu/m2

 19. Phùng Tá Chu               107 triệu/m2

 20. Tạ Mỹ Duật                      97 triệu/m2

 21. Tên Lửa                           57 triệu/m2

 22. Bình Long                        77 triệu/m2

 23. Đường 26/3                     87 triệu/m2

 24. Đường 688                      87 triệu/m2

 25. Đường M1                       77 triệu/m2

 26. Đường số 10                   77 triệu/m2

 27. Đường số 11                    77 triệu/m2

 28. Đường số 12                    87 triệu/m2

 29. Đường số 15                    77 triệu/m2

 30. Đường số 16                    87 triệu/m2

 31. Đường số 17                    67 triệu/m2

 32. Đường số 18                    97 triệu/m2

 33. Đường số 2                      77 triệu/m2

 34. Đường số 3                      67 triệu/m2

 35. Đường số 4                      57 triệu/m2

 36. Đường số 5                      77 triệu/m2

 37. Đường số 6                      67 triệu/m2

 38. Đường số 7                      77 triệu/m2

 39. Đường số 8                      77 triệu/m2

 40. Đường số 9                      67 triệu/m2

 41. Hương lộ 3                       87 triệu/m2

 42. Kênh 19/5                         67 triệu/m2

 43. Lê Trọng Tấn                    77 triệu/m2

 44. Phạm Đăng Giảng            67 triệu/m2

 45. Phan Đăng Giảng             57 triệu/m2

 46. Tân Kỳ Tân Quý               67 triệu/m2

 47. Ấp Chiến Lược                 77 triệu/m2

 48. Bình Long                         67 triệu/m2

 49. Đường số                       137 triệu/m2

 50. Đường số 10                    67 triệu/m2

 51. Đường số 12                    67 triệu/m2

 52. Đường số 1                      57 triệu/m2

 53. Đường số 16                    87 triệu/m2

 54. Đường số 16A                  77 triệu/m2

 55. Đường số 16B                  57 triệu/m2

 56. Đường số 17A                  57 triệu/m2

 57. Đường số 18B                  67 triệu/m2

 58. Đường số 18D                  87 triệu/m2

 59. Đường số 19                    67 triệu/m2

 60. Đường số 1A                    77 triệu/m2

 61. Đường số 1C                    67 triệu/m2

 62. Đường số 2                      77 triệu/m2

 63. Đường số 20                    77 triệu/m2

 64. Đường số 21                    67 triệu/m2

 65. Đường số 22                    77 triệu/m2

 66. Đường số 24A                  87 triệu/m2

 67. Đường số 3                      87 triệu/m2

 68. Đường số 4                      87 triệu/m2

 69. Đường số 5                      87 triệu/m2

 70. Đường số 8                      87 triệu/m2

 71. Kênh Nước Đen             117 triệu/m2

 72. Lê Văn Quới                    87 triệu/m2

 73. LIÊN KHU 2-10                77 triệu/m2

 74. Liên Khu 8-9                    97 triệu/m2

 75. Lô Tư                               77 triệu/m2

 76. Mã Lò                               77 triệu/m2

 77. Miếu Bình Đông               87 triệu/m2

 78. Miếu Gò Xoài                   77 triệu/m2

 79. Quốc Lộ 1A                      57 triệu/m2

 80. Tân Kỳ Tân Quý               87 triệu/m2


 • Phường Bình Hưng Hoà B

Giá bán đất nhà phố Phường Bình Hưng Hòa B chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 49 – 169 triệu/m2 1. Bình Thành                            69 triệu/m2


 2. Bùi Dương Lịch            59 triệu/m2

 3. Cây Cám                      49 triệu/m2

 4. Đường G1                    69 triệu/m2

 5. Đường G8                    79 triệu/m2

 6. Đường số 10                59 triệu/m2

 7. Đường số 10A              89 triệu/m2

 8. Đường số 14A              69 triệu/m2

 9. Đường số 1A                69 triệu/m2

 10. Đường số 1B                79 triệu/m2

 11. Đường số 2                   59 triệu/m2

 12. Đường số 2A                 99 triệu/m2

 13. Đường số 2B                 79 triệu/m2

 14. Đường số 3                    89 triệu/m2

 15. Đường số 4                    59 triệu/m2

 16. Đường số 5C                 59 triệu/m2

 17. Đường số                       69 triệu/m2

 18. Đường số 7                    49 triệu/m2

 19. Đường số 8                    69 triệu/m2

 20. Hồ Văn Long                  59 triệu/m2

 21. Hương lộ 80                   49 triệu/m2

 22. Liên khu 4-5                    59 triệu/m2

 23. Liên khu 5-6                    59 triệu/m2

 24. Nguyễn Thị Tú                49 triệu/m2

 25. Quốc Lộ 1A                     49 triệu/m2

 26. Vĩnh Lộc                          59 triệu/m2


   . Phường Bình Trị Đông 

Giá bán đất nhà phố Phường Bình Trị Đông chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 47 – 167 triệu/m2 1. Bình Trị Đông                       87 triệu/m2

 2. Chiến Lược                 77 triệu/m2

 3. Đình Nghi Xuân           77 triệu/m2

 4. Đình Tân Khai             67 triệu/m2

 5. Đường số 7                 47 triệu/m2

 6. Hương Lộ 2                 77 triệu/m2

 7. Liên khu 10-11             77 triệu/m2

 8. Phan Anh                     97 triệu/m2

 9. Tân Hòa Đông              77 triệu/m2

 10. Tỉnh Lộ 10                    67 triệu/m2

 11. Trương Phước Phan    77 triệu/m2


 • Phường Bình Trị Đông A 

Giá bán đất nhà phố Phường Bình Trị Đông A chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 59 – 199 triệu/m2 1. Ao Đôi                                 69 triệu/m2

 2. Bến Lội                      59 triệu/m2

 3. Bình Trị Đông             79 triệu/m2

 4. Chiến Lược                79 triệu/m2

 5. Đất Mới                      79 triệu/m2

 6. Hương Lộ 2                69 triệu/m2

 7. Lê Văn Quới               79 triệu/m2

 8. Mã Lò                          79 triệu/m2

 9. Tây Lân                       59 triệu/m2


 • Phường Bình Trị Đông B

Giá bán đất nhà phố Phường Bình Trị Đông B chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 57 – 137 triệu/m2 1. Đường số 1                            87 triệu/m2

 2. Đường số 10B               47 triệu/m2

 3. Đường số 11                 47 triệu/m2

 4. Đường số 15                 57 triệu/m2

 5. Đường số 16                 67 triệu/m2

 6. Đường số 17A               57 triệu/m2

 7. Đường số 17B               97 triệu/m2

 8. Đường số 19               117 triệu/m2

 9. đường số 19D               47 triệu/m2

 10. Đường số 19E             107 triệu/m2

 11. Đường số 1A               117 triệu/m2

 12. Đường số 1B               117 triệu/m2

 13. Đường số 1C                 97 triệu/m2

 14. Đường số 2                 107 triệu/m2

 15. Đường số 21                  87 triệu/m2

 16. Đường số 23B             117 triệu/m2

 17. Đường số 24               107 triệu/m2

 18. Đường số 24A             132 triệu/m2

 19. Đường số 25                 99 triệu/m2

 20. Đường số 26               108 triệu/m2

 21. Đường số 27                 82 triệu/m2

 22. Đường số 28               108 triệu/m2

 23. Đường số 29               103 triệu/m2

 24. Đường số 30               125 triệu/m2

 25. Đường số 32                116 triệu/m2

 26. Đường số 32B             107 triệu/m2

 27. Đường số 34                  97 triệu/m2

 28. Đường số 36                  97 triệu/m2

 29. Đường số 4                  107 triệu/m2

 30. Đường số 43                  97 triệu/m2

 31. Đường số 4C                117 triệu/m2

 32. Đường số 5                  117 triệu/m2

 33. Đường số 6                  137 triệu/m2

 34. Đường số 7                    57 triệu/m2

 35. Đường số 7A                107 triệu/m2

 36. Đường số 8                    97 triệu/m2

 37. Hồ Học Lãm                   57 triệu/m2

 38. Tên Lửa                         67 triệu/m2

 39. Tỉnh Lộ 10                      57 triệu/m2

 40. Tỉnh Lộ 10B                    47 triệu/m2

 41. Vành Đai Trong              97 triệu/m2


 • Phường Tân Tạo 

Giá bán đất nhà phố Phường Tân Tạo chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 49 – 179 triệu/m 1. Đường số 1                               59 triệu/m2

 2. Đường số 2                      89 triệu/m2

 3. Đường số 42                    99 triệu/m2

 4. Đường số 44                    89 triệu/m2

 5. Đường số 47                    69 triệu/m2

 6. Đường số 49                  109 triệu/m2

 7. Đường số 52                    59 triệu/m2

 8. Đường số 53                    99 triệu/m2

 9. Đường số 55                    79 triệu/m2

 10. Đường số 6                      49 triệu/m2

 11. Đường số 7                      59 triệu/m2

 12. Hồ Văn Long                    49 triệu/m2

 13. Lê Đình Cẩn                     69 triệu/m2

 14. Quốc Lộ 1A                      59 triệu/m2

 15. Tỉnh Lộ 10                        49 triệu/m2

 16. Tỉnh Lộ 10B                      49 triệu/m2

 17. Võ Trần Chí                      59 triệu/m2

 18. Võ Văn Vân                      49 triệu/m2


 • Phường Tân Tạo A 

Giá bán đất nhà phố Phường Tân Tạo A chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 47 – 167 triệu/m 1. Bùi Tư Toàn                               47 triệu/m2

 2. Đường số 1                     57 triệu/m2

 3. Đường số 3                      57 triệu/m2

 4. Đường số 7                      47 triệu/m2

 5. Lộ Tẻ                                47 triệu/m2

 6. Nguyễn Cửu Phú             57 triệu/m2

 7. Quốc Lộ 1A                      47 triệu/m2

 8. Tỉnh Lộ 10                        47 triệu/m2

 9. Tỉnh Lộ 10B                      47 triệu/m2

 10. Trần Đại Nghĩa                 57 triệu/m2

 11. Võ Trần Chí                      57 triệu/m2

TÌM HIỂU THÊM GIÁ BÁN NHÀ PHỐ ĐẤT NỀN CÁC QUẬN TP HCM

 Điện thoại : 0792 835111

                                                                                               Email : quydautuphuongnam@gmail.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kho bãi

/

Y TẾ

/

Bác sĩ

/
dịch vụ tang lễ tại thành phố Hồ Chí Minh
Dịch vụ tang lễ cho người mất tại hung cư ở Các Quận Tp HCM
Trại hòm huyện Hóc Môn Lh : 0792.835111
Trại hòm Phật giáo tp Hcm
Dịch vụ tang lễ mai táng trọn gói trại hòm Quận tp hcm

GIÁ BÁN HÒM TỪ XƯỞNG SẢN XUẤT QUAN TÀI TP HCM 5.2024

/
Dịch vụ ma chay - bán hòm khu vực hồ chí minh và tất cả quận huyện
nhà hỏa táng bình hưng hòa

LÒ THIÊU TRUNG TÂM HỎA TÁNG BÌNH HƯNG HÒA 5.2024 TP HCM

/
Lò thiêu BÌNH HƯNG HÒA nằm trên đường TÂN KỲ TÂN QUÝ , phường BÌNH HƯNG HÒA ,quận BÌNH TÂN,TPHCM 
ĐỀN TRÌNH TẠI NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN