Nội Dung

GIÁ BÁN ĐẤT NỀN NHÀ PHỐ QUẬN BÌNH TÂN TP HCM

 • Phường An Lạc 

Giá bán đất nhà phố Phường An Lạc chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 49 – 199 triệu/m2 1. An Dương Vương                89 triệu/m2

 2. Bùi Tư Toàn                  69 triệu/m2

 3. Đường số 10                 99 triệu/m2

 4. Đường số 1A7               59 triệu/m2

 5. Đường số 2                   89 triệu/m2

 6. Đường số 2D                 79 triệu/m2

 7. Đường số 4                    99 triệu/m2

 8. Đường số 6                  119 triệu/m2

 9. Đường số 7                    79 triệu/m2

 10. Đường số 8                    49 triệu/m2

 11. Hồ Học Lãm                   59 triệu/m2

 12. Kinh Dương Vương        69 triệu/m2

 13. Lâm Hoành                     59 triệu/m2

 14. Lê Cơ                              59 triệu/m2

 15. Lê Tấn Bê                       49 triệu/m2

 16. Nguyễn Hới                    99 triệu/m2

 17. Nguyễn Quý Yêm           79 triệu/m2

 18. Quốc Lộ 1A                     49 triệu/m2

 19. Tên Lửa                          79 triệu/m2

 20. Võ Văn Kiệt                     79 triệu/m2


 • Phường An Lạc A 

Giá bán đất nhà phố Phường An Lạc A chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 47 – 197 triệu/m2 1. An Dương Vương                 67 triệu/m2

 2. Bùi Hữu Diên                87 triệu/m2

 3. Đỗ Năng Tế                117 triệu/m2

 4. Dương Bá Cung           87 triệu/m2

 5. Đường số 1                  77 triệu/m2

 6. Đường số 10              127 triệu/m2

 7. Đường số 12              117 triệu/m2

 8. Đường số 2                127 triệu/m2

 9. Đường số 2A              137 triệu/m2

 10. Đường số 4                127 triệu/m2

 11. Đường số 4C              117 triệu/m2

 12. Đường số 7                   47 triệu/m2

 13. Dương Tự Quán           77 triệu/m2

 14. Hoàng Văn Hợp            77 triệu/m2

 15. Khiếu Năng Tỉnh           97 triệu/m2

 16. Kinh Dương Vương       47 triệu/m2

 17. Nguyễn Thức Tự           87 triệu/m2

 18. Phan Cát Tựu                97 triệu/m2

 19. Phùng Tá Chu             107 triệu/m2

 20. Tạ Mỹ Duật                    97 triệu/m2

 21. Tên Lửa                         57 triệu/m2


 • Phường Bình Hưng Hòa 

Giá bán đất nhà phố Phường Bình Hưng Hòa chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 59 – 179 triệu/m2 1. Bình Long                       79 triệu/m2

 2. Đường 26/3             89 triệu/m2

 3. Đường 688              89 triệu/m2

 4. Đường M1               79 triệu/m2

 5. Đường số 10           69 triệu/m2

 6. Đường số 11           79 triệu/m2

 7. Đường số 12           89 triệu/m2

 8. Đường số 15           69 triệu/m2

 9. Đường số 16           89 triệu/m2

 10. Đường số 17           69 triệu/m2

 11. Đường số 18           99 triệu/m2

 12. Đường số 2             69 triệu/m2

 13. Đường số 3             69 triệu/m2

 14. Đường số 4             59 triệu/m2

 15. Đường số 5             69 triệu/m2

 16. Đường số 6             59 triệu/m2

 17. Đường số 7             79 triệu/m2

 18. Đường số 8             79 triệu/m2

 19. Đường số 9             69 triệu/m2

 20. Hương lộ 3              89 triệu/m2

 21. Kênh 19/5                69 triệu/m2

 22. Lê Trọng Tấn           59 triệu/m2

 23. Phạm Đăng Giảng   69 triệu/m2

 24. Phan Đăng Giảng    59 triệu/m2

 25. Tân Kỳ Tân Quý       69 triệu/m2


 • Phường Bình Hưng Hoà A

Giá bán đất nhà phố Phường Bình Hưng Hòa A chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 47- 187 triệu/m2 1. An Dương Vương                   67 triệu/m2

 2. Bùi Hữu Diên                 87 triệu/m2

 3. Đỗ Năng Tế                 107 triệu/m2

 4. Dương Bá Cung            87 triệu/m2

 5. Đường số 1                    77 triệu/m2

 6. Đường số 10                127 triệu/m2

 7. Đường số 12                117 triệu/m2

 8. Đường số 2                  107 triệu/m2

 9. Đường số 2A                134 triệu/m2

 10. Đường số 4                  127 triệu/m2

 11. Đường số 4C                117 triệu/m2

 12. Đường số 7                    47 triệu/m2

 13. Dương Tự Quán             77 triệu/m2

 14. Hoàng Văn Hợp              97 triệu/m2

 15. Khiếu Năng Tỉnh             97 triệu/m2

 16. Kinh Dương Vương        47 triệu/m2

 17. Nguyễn Thức Tự             87 triệu/m2

 18. Phan Cát Tựu                  87 triệu/m2

 19. Phùng Tá Chu               107 triệu/m2

 20. Tạ Mỹ Duật                      97 triệu/m2

 21. Tên Lửa                           57 triệu/m2

 22. Bình Long                        77 triệu/m2

 23. Đường 26/3                     87 triệu/m2

 24. Đường 688                      87 triệu/m2

 25. Đường M1                       77 triệu/m2

 26. Đường số 10                   77 triệu/m2

 27. Đường số 11                    77 triệu/m2

 28. Đường số 12                    87 triệu/m2

 29. Đường số 15                    77 triệu/m2

 30. Đường số 16                    87 triệu/m2

 31. Đường số 17                    67 triệu/m2

 32. Đường số 18                    97 triệu/m2

 33. Đường số 2                      77 triệu/m2

 34. Đường số 3                      67 triệu/m2

 35. Đường số 4                      57 triệu/m2

 36. Đường số 5                      77 triệu/m2

 37. Đường số 6                      67 triệu/m2

 38. Đường số 7                      77 triệu/m2

 39. Đường số 8                      77 triệu/m2

 40. Đường số 9                      67 triệu/m2

 41. Hương lộ 3                       87 triệu/m2

 42. Kênh 19/5                         67 triệu/m2

 43. Lê Trọng Tấn                    77 triệu/m2

 44. Phạm Đăng Giảng            67 triệu/m2

 45. Phan Đăng Giảng             57 triệu/m2

 46. Tân Kỳ Tân Quý               67 triệu/m2

 47. Ấp Chiến Lược                 77 triệu/m2

 48. Bình Long                         67 triệu/m2

 49. Đường số                       137 triệu/m2

 50. Đường số 10                    67 triệu/m2

 51. Đường số 12                    67 triệu/m2

 52. Đường số 1                      57 triệu/m2

 53. Đường số 16                    87 triệu/m2

 54. Đường số 16A                  77 triệu/m2

 55. Đường số 16B                  57 triệu/m2

 56. Đường số 17A                  57 triệu/m2

 57. Đường số 18B                  67 triệu/m2

 58. Đường số 18D                  87 triệu/m2

 59. Đường số 19                    67 triệu/m2

 60. Đường số 1A                    77 triệu/m2

 61. Đường số 1C                    67 triệu/m2

 62. Đường số 2                      77 triệu/m2

 63. Đường số 20                    77 triệu/m2

 64. Đường số 21                    67 triệu/m2

 65. Đường số 22                    77 triệu/m2

 66. Đường số 24A                  87 triệu/m2

 67. Đường số 3                      87 triệu/m2

 68. Đường số 4                      87 triệu/m2

 69. Đường số 5                      87 triệu/m2

 70. Đường số 8                      87 triệu/m2

 71. Kênh Nước Đen             117 triệu/m2

 72. Lê Văn Quới                    87 triệu/m2

 73. LIÊN KHU 2-10                77 triệu/m2

 74. Liên Khu 8-9                    97 triệu/m2

 75. Lô Tư                               77 triệu/m2

 76. Mã Lò                               77 triệu/m2

 77. Miếu Bình Đông               87 triệu/m2

 78. Miếu Gò Xoài                   77 triệu/m2

 79. Quốc Lộ 1A                      57 triệu/m2

 80. Tân Kỳ Tân Quý               87 triệu/m2


 • Phường Bình Hưng Hoà B

Giá bán đất nhà phố Phường Bình Hưng Hòa B chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 49 – 169 triệu/m2 1. Bình Thành                            69 triệu/m2


 2. Bùi Dương Lịch            59 triệu/m2

 3. Cây Cám                      49 triệu/m2

 4. Đường G1                    69 triệu/m2

 5. Đường G8                    79 triệu/m2

 6. Đường số 10                59 triệu/m2

 7. Đường số 10A              89 triệu/m2

 8. Đường số 14A              69 triệu/m2

 9. Đường số 1A                69 triệu/m2

 10. Đường số 1B                79 triệu/m2

 11. Đường số 2                   59 triệu/m2

 12. Đường số 2A                 99 triệu/m2

 13. Đường số 2B                 79 triệu/m2

 14. Đường số 3                    89 triệu/m2

 15. Đường số 4                    59 triệu/m2

 16. Đường số 5C                 59 triệu/m2

 17. Đường số                       69 triệu/m2

 18. Đường số 7                    49 triệu/m2

 19. Đường số 8                    69 triệu/m2

 20. Hồ Văn Long                  59 triệu/m2

 21. Hương lộ 80                   49 triệu/m2

 22. Liên khu 4-5                    59 triệu/m2

 23. Liên khu 5-6                    59 triệu/m2

 24. Nguyễn Thị Tú                49 triệu/m2

 25. Quốc Lộ 1A                     49 triệu/m2

 26. Vĩnh Lộc                          59 triệu/m2


   . Phường Bình Trị Đông 

Giá bán đất nhà phố Phường Bình Trị Đông chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 47 – 167 triệu/m2 1. Bình Trị Đông                       87 triệu/m2

 2. Chiến Lược                 77 triệu/m2

 3. Đình Nghi Xuân           77 triệu/m2

 4. Đình Tân Khai             67 triệu/m2

 5. Đường số 7                 47 triệu/m2

 6. Hương Lộ 2                 77 triệu/m2

 7. Liên khu 10-11             77 triệu/m2

 8. Phan Anh                     97 triệu/m2

 9. Tân Hòa Đông              77 triệu/m2

 10. Tỉnh Lộ 10                    67 triệu/m2

 11. Trương Phước Phan    77 triệu/m2


 • Phường Bình Trị Đông A 

Giá bán đất nhà phố Phường Bình Trị Đông A chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 59 – 199 triệu/m2 1. Ao Đôi                                 69 triệu/m2

 2. Bến Lội                      59 triệu/m2

 3. Bình Trị Đông             79 triệu/m2

 4. Chiến Lược                79 triệu/m2

 5. Đất Mới                      79 triệu/m2

 6. Hương Lộ 2                69 triệu/m2

 7. Lê Văn Quới               79 triệu/m2

 8. Mã Lò                          79 triệu/m2

 9. Tây Lân                       59 triệu/m2


 • Phường Bình Trị Đông B

Giá bán đất nhà phố Phường Bình Trị Đông B chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 57 – 137 triệu/m2 1. Đường số 1                            87 triệu/m2

 2. Đường số 10B               47 triệu/m2

 3. Đường số 11                 47 triệu/m2

 4. Đường số 15                 57 triệu/m2

 5. Đường số 16                 67 triệu/m2

 6. Đường số 17A               57 triệu/m2

 7. Đường số 17B               97 triệu/m2

 8. Đường số 19               117 triệu/m2

 9. đường số 19D               47 triệu/m2

 10. Đường số 19E             107 triệu/m2

 11. Đường số 1A               117 triệu/m2

 12. Đường số 1B               117 triệu/m2

 13. Đường số 1C                 97 triệu/m2

 14. Đường số 2                 107 triệu/m2

 15. Đường số 21                  87 triệu/m2

 16. Đường số 23B             117 triệu/m2

 17. Đường số 24               107 triệu/m2

 18. Đường số 24A             132 triệu/m2

 19. Đường số 25                 99 triệu/m2

 20. Đường số 26               108 triệu/m2

 21. Đường số 27                 82 triệu/m2

 22. Đường số 28               108 triệu/m2

 23. Đường số 29               103 triệu/m2

 24. Đường số 30               125 triệu/m2

 25. Đường số 32                116 triệu/m2

 26. Đường số 32B             107 triệu/m2

 27. Đường số 34                  97 triệu/m2

 28. Đường số 36                  97 triệu/m2

 29. Đường số 4                  107 triệu/m2

 30. Đường số 43                  97 triệu/m2

 31. Đường số 4C                117 triệu/m2

 32. Đường số 5                  117 triệu/m2

 33. Đường số 6                  137 triệu/m2

 34. Đường số 7                    57 triệu/m2

 35. Đường số 7A                107 triệu/m2

 36. Đường số 8                    97 triệu/m2

 37. Hồ Học Lãm                   57 triệu/m2

 38. Tên Lửa                         67 triệu/m2

 39. Tỉnh Lộ 10                      57 triệu/m2

 40. Tỉnh Lộ 10B                    47 triệu/m2

 41. Vành Đai Trong              97 triệu/m2


 • Phường Tân Tạo 

Giá bán đất nhà phố Phường Tân Tạo chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 49 – 179 triệu/m 1. Đường số 1                               59 triệu/m2

 2. Đường số 2                      89 triệu/m2

 3. Đường số 42                    99 triệu/m2

 4. Đường số 44                    89 triệu/m2

 5. Đường số 47                    69 triệu/m2

 6. Đường số 49                  109 triệu/m2

 7. Đường số 52                    59 triệu/m2

 8. Đường số 53                    99 triệu/m2

 9. Đường số 55                    79 triệu/m2

 10. Đường số 6                      49 triệu/m2

 11. Đường số 7                      59 triệu/m2

 12. Hồ Văn Long                    49 triệu/m2

 13. Lê Đình Cẩn                     69 triệu/m2

 14. Quốc Lộ 1A                      59 triệu/m2

 15. Tỉnh Lộ 10                        49 triệu/m2

 16. Tỉnh Lộ 10B                      49 triệu/m2

 17. Võ Trần Chí                      59 triệu/m2

 18. Võ Văn Vân                      49 triệu/m2


 • Phường Tân Tạo A 

Giá bán đất nhà phố Phường Tân Tạo A chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 47 – 167 triệu/m 1. Bùi Tư Toàn                               47 triệu/m2

 2. Đường số 1                     57 triệu/m2

 3. Đường số 3                      57 triệu/m2

 4. Đường số 7                      47 triệu/m2

 5. Lộ Tẻ                                47 triệu/m2

 6. Nguyễn Cửu Phú             57 triệu/m2

 7. Quốc Lộ 1A                      47 triệu/m2

 8. Tỉnh Lộ 10                        47 triệu/m2

 9. Tỉnh Lộ 10B                      47 triệu/m2

 10. Trần Đại Nghĩa                 57 triệu/m2

 11. Võ Trần Chí                      57 triệu/m2

TÌM HIỂU THÊM GIÁ BÁN NHÀ PHỐ ĐẤT NỀN CÁC QUẬN TP HCM

 Điện thoại : 0792 835111

                                                                                               Email : quydautuphuongnam@gmail.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kho bãi

/

Y TẾ

/

Bác sĩ

/
Dịch vụ tang lễ mai táng trọn gói trại hòm Quận tp hcm

GIÁ HÒM QUAN TÀI DỊCH VỤ TANG LỄ TRỌN GÓI GIÁ RẺ TP HCM

/
Dịch vụ ma chay - bán hòm khu vực hồ chí minh và tất cả quận huyện
nhà hỏa táng bình hưng hòa

LÒ THIÊU TRUNG TÂM HỎA TÁNG BÌNH HƯNG HÒA 7.2021 TP HCM

/
Lò thiêu BÌNH HƯNG HÒA nằm trên đường TÂN KỲ TÂN QUÝ , phường BÌNH HƯNG HÒA ,quận BÌNH TÂN,TPHCM 
ĐỀN TRÌNH TẠI NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN