BÁN NHÀ PHỐ QUẬN BÌNH THẠNH TP HCM

 • Phường 1

Nội Dung

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 1 Quận Bình Thạnh


Giá bán đất nhà phố Phường 1 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 239 – 299 triệu/m2


 1. Bắc Bình                               139 triệu/m2

 2. Bạch Đằng                  179 triệu/m2

 3. Bùi Hữu Nghĩa            169 triệu/m2

 4. Đinh Tiên Hoàng         179 triệu/m2

 5. Phan Đăng Lưu           199 triệu/m2

 6. Phó Đức Chính           179 triệu/m2

 7. Trường Sa                   209 triệu/m2

 8. Vũ Tùng                      149 triệu/m2

 9. Yên Đỗ                        159 triệu/m2


 • Phường 2

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 2 Quận Bình Thạnh


Giá bán đất nhà phố Phường 2 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 137 – 197 triệu/m2


 1. Bạch Đằng                              197 triệu/m2

 2. Bùi Hữu Nghĩa               157 triệu/m2

 3. Đống Đa                         147 triệu/m2

 4. Nguyễn Xuân Ôn            137 triệu/m2

 5. Phan Bội Châu               127 triệu/m2

 6. Phan Chu Trinh              157 triệu/m2

 7. Phan Đăng Lưu              187 triệu/m2

 8. Võ Trường Toản             147 triệu/m2

 9. Vũ Tùng                          137 triệu/m2


 • Phường 3

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 3 Quận Bình Thạnh


Giá bán đất nhà phố Phường 3 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 109 – 299 triệu/m2


 1. Bình Lợi                                   139 triệu/m2

 2. Chu Văn An                  129 triệu/m2

 3. Đinh Tiên Hoàng           149 triệu/m2

 4. Nguyễn Duy                  109 triệu/m2

 5. Nguyễn Lâm                 119 triệu/m2

 6. Phan Đăng Lưu            159 triệu/m2

 7. Phan Xích Long            219 triệu/m2

 8. Trường Sa                    189 triệu/m2

 9. Vạn Kiếp                       169 triệu/m2

 10. Vũ Huy Tấn                   179 triệu/m2

 11. Vũ Tùng                        139 triệu/m2


 • Phường 5

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 5 Quận Bình Thạnh


Giá bán đất nhà phố Phường 5 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 137 – 297 triệu/m2


 1. Đường D2                               237 triệu/m2

 2. Hoàng Hoa Thám           167 triệu/m2

 3. Lê Quang Định               137 triệu/m2

 4. Nguyễn Cửu Vân            197 triệu/m2

 5. Nguyễn Thượng Hiền     147 triệu/m2

 6. Nguyễn Trung Trực         137 triệu/m2

 7. Nguyễn Văn Đậu            147 triệu/m2

 8. Nguyễn Xí                       137 triệu/m2

 9. Phạm Viết Chánh            217 triệu/m2

 10. Phan Chu Trinh               137 triệu/m2

 11. Phan Văn Hân                 217 triệu/m2

 12. Trần Bình Trọng              147 triệu/m2

 13. Trường Sa                       227 triệu/m2


 • Phường 6

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 6 Quận Bình Thạnh


Giá bán đất nhà phố Phường 6 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 139 – 299 triệu/m2


 1. Bạch Đằng                               239 triệu/m2

 2. Hoàng Hoa Thám            179 triệu/m2

 3. Lam Sơn                          189 triệu/m2

 4. Nguyễn Thượng Hiền      139 triệu/m2

 5. Nguyễn Văn Đậu             169 triệu/m2

 6. Phạm Viết Chánh             199 triệu/m2


 • Phường 7

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 7 Quận Bình Thạnh


Giá bán đất nhà phố Phường 7 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 147 – 197 triệu/m2


 1. Đường D3                              197 triệu/m2

 2. Hoàng Hoa Thám          157 triệu/m2

 3. Lê Quang Định             167 triệu/m2

 4. Lê Trực                         157 triệu/m2

 5. Nguyễn Văn Đậu          147 triệu/m2

 6. Nơ Trang Long             157 triệu/m2

 7. Phan Đăng Lưu            187 triệu/m2


 • Phường 11

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 11 Quận Bình Thạnh


Giá bán đất nhà phố Phường 11 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 119 – 199 triệu/m2


 1. Chu Văn An                             139 triệu/m2

 2. Mai Xuân Thưởng        149 triệu/m2

 3. Nguyên Hồng               159 triệu/m2

 4. Nguyễn Văn Đậu          139 triệu/m2

 5. Nơ Trang Long              119 triệu/m2

 6. Phạm Văn Đồng           179 triệu/m2

 7. Phan Văn Trị                 139 triệu/m2

 8. Tăng Bạt Hổ                 129 triệu/m2

 9. Trần Quý Cáp               129 triệu/m2


 • Phường 12

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 12 Quận Bình Thạnh


Giá bán đất nhà phố Phường 12 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 119 – 299 triệu/m2


 1. Chu Văn An                   149 triệu/m2

 2. Ngô Đức Kế              139 triệu/m2

 3. Nguyễn Khuyến        159 triệu/m2

 4. Nơ Trang Long         149 triệu/m2

 5. Phan Chu Trinh         119 triệu/m2

 6. Phan Văn Trị             139 triệu/m2


  . Phường 13

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 13 Quận Bình Thạnh


Giá bán đất nhà phố Phường 13 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 67- 197 triệu/m2


 1. Bình Lợi                                  97 triệu/m2

 2. Đường Trục                    67 triệu/m2

 3. Lương Ngọc Quyến         77triệu/m2

 4. Nguyễn Xí                     137 triệu/m2

 5. Nơ Trang Long              117 triệu/m2

 6. Phan Chu Trinh               77 triệu/m2

 7. Trục 30m                         87 triệu/m2


 • Phường 14

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 14 Quận Bình Thạnh


Giá bán đất nhà phố Phường 14 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 139 – 299 triệu/m2


 1. Bạch Đằng                           219 triệu/m2

 2. Huỳnh Đình Hai             199 triệu/m2

 3. Lê Quang Định              179 triệu/m2

 4. Nguyễn Huy Lượng       139 triệu/m2

 5. Nguyễn Thiện Thuật      199 triệu/m2

 6. Nơ Trang Long              169 triệu/m2

 7. Phan Chu Trinh              139 triệu/m2

 8. Phan Đăng Lưu             179 triệu/m2

 9. Phan Văn Trị                  169 triệu/m2

 10. Trần Văn Kỷ                   199 triệu/m2


 • Phường 15

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 15 Quận Bình Thạnh


Giá bán đất nhà phố Phường 15 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 167- 197 triệu/m2


 1. Bạch Đằng                     217 triệu/m2

 2. Điện Biên Phủ         167 triệu/m2

 3. Đinh Bộ Lĩnh           187 triệu/m2

 4. Trường Sa              177 triệu/m2


 • Phường 17

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 17 Quận Bình Thạnh


Giá bán đất nhà phố Phường 17 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 159 – 299 triệu/m2


 1. Điện Biên Phủ                   159 triệu/m2

 2. Nguyễn Cửu Vân      179 triệu/m2

 3. Phan Văn Hân           199 triệu/m2

 4. Trường Sa                 189 triệu/m2

 5. Ung Văn Khiêm         179 triệu/m2

 6. Xô Viết Nghệ Tĩnh     189 triệu/m2


 • Phường 19

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 19 Quận Bình Thạnh


Giá bán đất nhà phố Phường 19 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 149 – 299 triệu/m2


 1. Huỳnh Tịnh Của                  179 triệu/m2

 2. Mê Linh                            169 triệu/m2

 3. Ngô Tất Tố                       149 triệu/m2

 4. Nguyễn Ngọc Phương     229 triệu/m2

 5. Nguyễn Văn Lạc              219 triệu/m2

 6. Phan Văn Hân                  259 triệu/m2

 7. Trường Sa                        269 triệu/m2

 8. Xô Viết Nghệ Tĩnh            199 triệu/m2


 • Phường 21

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 21 Quận Bình Thạnh


Giá bán đất nhà phố Phường 21 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 117 – 197 triệu/m2


 1. Điện Biên Phủ                    147 triệu/m2

 2. Ngô Tất Tố                 117 triệu/m2

 3. Xô Viết Nghệ Tĩnh      137 triệu/m2


 • Phường 22

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 22 Quận Bình Thạnh


Giá bán đất nhà phố Phường 22 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 129 – 199 triệu/m2


 1. Điện Biên Phủ                      139 triệu/m2

 2. Ngô Tất Tố                  129 triệu/m2

 3. Nguyễn Hữu Cảnh      159 triệu/m2

 4. Phú Mỹ                        129 triệu/m2

 5. Võ Duy Ninh                179 triệu/m2


 • Phường 24

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 24 Quận Bình Thạnh


Giá bán đất nhà phố Phường 24 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 137- 197 triệu/m2


 1. Bạch Đằng                             187 triệu/m2

 2. Bùi Đình Túy                 157 triệu/m2

 3. Đinh Bộ Lĩnh                 147 triệu/m2

 4. Huỳnh Đình Hai            157 triệu/m2

 5. Nguyễn Thiện Thuật     137 triệu/m2

 6. Phan Chu Trinh            157 triệu/m2

 7. Xô Viết Nghệ Tĩnh        167 triệu/m2


 • Phường 25

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 25 Quận Bình Thạnh


Giá bán đất nhà phố Phường 25 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 139 – 299 triệu/m2


 1. Điện Biên Phủ                   149 triệu/m2

 2. Đường D1                 179 triệu/m2

 3. Đường D2                 189 triệu/m2

 4. Đường D2 nối dài     169 triệu/m2

 5. Đường D3                 179 triệu/m2

 6. Đường D5                 169 triệu/m2

 7. Ung Văn Khiêm         159 triệu/m2

 8. Xô Viết Nghệ Tĩnh     179 triệu/m2


 • Phường 26

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 26 Quận Bình Thạnh


Giá bán đất nhà phố Phường 26 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 127 – 197 triệu/m2


 1. Bùi Đình Túy                     187 triệu/m2

 2. Chu Văn An                  167 triệu/m2

 3. Đinh Bộ Lĩnh                187 triệu/m2

 4. Đường số 1                  187 triệu/m2

 5. Nguyễn Xí                    137 triệu/m2

 6. Quốc Lộ 13                  127 triệu/m2

 7. Tầm Vu                        157 triệu/m2

 8. Ung Văn Khiêm           177 triệu/m2

 9. Xô Viết Nghệ Tĩnh       187 triệu/m2


 • Phường 27

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 27 Quận Bình Thạnh


Giá bán đất nhà phố Phường 27 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 129 – 199 triệu/m2


 1. Bình Quới              129 triệu/m2


 • Phường 28

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 28 Quận Bình Thạnh


Giá bán đất nhà phố Phường 28 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 127 – 197 triệu/m2


 1. Bình Quới              127 triệu/m2 


TÌM HIỂU THÊM GIÁ BÁN NHÀ PHỐ ĐẤT NỀN CÁC QUẬN TP HCM

 Điện thoại : 0792 835111

                                                                                               Email : quydautuphuongnam@gmail.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kho bãi

/

Y TẾ

/

Bác sĩ

/
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN ĐỒNG NAI
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN ĐỒNG NAI
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
Nghĩa trang Phúc An Viên
NGHĨA TRANG SALA GARDEN ĐỒNG NAI
NGHĨA TRANG SALA GARDEN ĐỒNG NAI
NGHĨA TRANG SALA GARDEN ĐỒNG NAI
NGHĨA TRANG SALA GARDEN ĐỒNG NAI
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN ĐỒNG NAI
NGHĨA TRANG SALA GARDEN ĐỒNG NAI
NGHĨA TRANG SALA GARDEN ĐỒNG NAI
ĐỀN TRÌNH TẠI NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN