BÁN NHÀ PHỐ QUẬN GÒ VẤP TP HCM

 • Phường 1 

Giá bán đất nhà phố Phường 1 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 99 – 179 triệu/m2 1. Lê Quang Định                        139triệu/m2

 2. Nguyễn Bỉnh Khiêm        129 triệu/m2

 3. Nguyên Hồng                   99 triệu/m2

 4. Nguyễn Thượng Hiền     119 triệu/m2

 5. Nguyễn Văn Nghi              99 triệu/m2

 6. Phạm Văn Đồng              119 triệu/m2

 7. Phan Văn Trị                   159 triệu/m2

 8. Thích Bửu Đăng              119 triệu/m2

 9. Thiên Hộ Dương               99 triệu/m2

 10. Trần Bình Trọng               119 triệu/m2

 11. Trần Quốc Tuấn              109 triệu/m2

 12. Trương Đăng Quế             99 triệu/m2


 • Phường 3

Giá bán đất nhà phố Phường 3 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 97 – 187 triệu/m2 1. Bạch Đằng                             197 triệu/m2

 2. Đường số 2                     97 triệu/m2

 3. Đường số 3                     97 triệu/m2

 4. Đường số 7                     87 triệu/m2

 5. Hạnh Thông                   117 triệu/m2

 6. Lê Lai                             117 triệu/m2

 7. Lê Lợi                              97 triệu/m2

 8. Nguyễn Kiệm                 117 triệu/m2

 9. Nguyễn Thái Sơn           137 triệu/m2

 10. Nguyễn Tuân                 107 triệu/m2

 11. Nguyễn Văn Công          117 triệu/m2

 12. Phạm Ngũ Lão               127 triệu/m2

 13. Phạm Văn Chiêu              97 triệu/m2

 14. Phạm Văn Đồng             117 triệu/m2

 15. Quang Trung                  127 triệu/m2

 16. Trương Đăng Quế            97 triệu/m2


 • Phường 4

Giá bán đất nhà phố Phường 4 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 109 – 189 triệu/m2 1. Đường số 1                     139 triệu/m2

 2. Lê Lợi                       119 triệu/m2 

 3. Lý Thường Kiệt        109 triệu/m2

 4. Nguyễn Thái Sơn     129 triệu/m2

 5. Nguyễn Văn Bảo      149 triệu/m2

 6. Nguyễn Văn Nghi     169 triệu/m2

 7. Phạm Ngũ Lão          119 triệu/m2


 • Phường 5

Giá bán đất nhà phố Phường 5 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 97 – 157 triệu/m2 1. Dương Quảng Hàm             117 triệu/m2

 2. Đường số 14                 127 triệu/m2

 3. Đường số 19                   97 triệu/m2

 4. Đường số 20                 107 triệu/m2

 5. Đường số 4                     97 triệu/m2

 6. Huỳnh Khương An        107 triệu/m2

 7. Lê Đức Thọ                    117 triệu/m2

 8. Lương Ngọc Quyến         97 triệu/m2

 9. Nguyễn Thái Sơn           117 triệu/m2

 10. Nguyễn Văn Nghi           107 triệu/m2

 11. Phan Văn Trị                  137 triệu/m2

 12. Trần Bá Giao                    97 triệu/m2


 • Phường 6

Giá bán đất nhà phố Phường 6 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 89 – 169 triệu/m2 1. Dương Quảng Hàm              99 triệu/m2

 2. Đường số 27                 89 triệu/m2

 3. Đường số 28                 99 triệu/m2

 4. Đường số 30               109 triệu/m2

 5. Lê Đức Thọ                 119 triệu/m2

 6. Nguyễn Oanh              109 triệu/m2

 7. Nguyễn Văn Dung         99 triệu/m2

 8. Nguyễn Văn Lượng     109 triệu/m2

 9. Phạm Huy Thông         119 triệu/m2


 • Phường 7

Giá bán đất nhà phố Phường 7 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 97 – 157 triệu/m2 1. Dương Quảng Hàm                   97 triệu/m2

 2. Đường số 1                       127 triệu/m2

 3. Đường số 2                       117 triệu/m2

 4. Đường số 4                       107 triệu/m2

 5. Đường số 6                         97 triệu/m2

 6. Đường số 7                       117 triệu/m2

 7. Lê Đức Thọ                       127 triệu/m2

 8. Lê Thị Hồng                      107 triệu/m2

 9. Nguyễn Du                        117 triệu/m2

 10. Nguyễn Oanh                    137 triệu/m2

 11. Nguyễn Thái Sơn              107 triệu/m2

 12. Nguyễn Văn Nghi              117 triệu/m2

 13. Phạm Huy Thông              127 triệu/m2

 14. Phạm Ngũ Lão                  107 triệu/m2

 15. Phan Văn Trị                     137 triệu/m2

 16. Trần Thị Nghĩ                    147 triệu/m2

 17. Tú Mỡ                                117 triệu/m2


 • Phường 8

Giá bán đất nhà phố Phường 8 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 89 – 139 triệu/m2 1. Cây Trâm                               119 triệu/m2

 2. Đường số 10                  99 triệu/m2

 3. Đường số 14                  89 triệu/m2

 4. Đường số 18                 119 triệu/m2

 5. Đường số 19                  99 triệu/m2

 6. Đường số 21                  89 triệu/m2

 7. Văn Văn Khối               129 triệu/m2

 8. Phạm Văn Chiêu            99 triệu/m2

 9. Quang Trung                  99 triệu/m2


 • Phường 9

Giá bán đất nhà phố Phường 9 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 97- 137 triệu/m2 1. Cây Trâm                          117 triệu/m2

 2. Đường số 10              97 triệu/m2

 3. Đường số 2                 97 triệu/m2

 4. Đường số 3                 97 triệu/m2

 5. Đường số 4                 87 triệu/m2

 6. Đường số 9                 97 triệu/m2

 7. Lê Văn Thọ                107 triệu/m2

 8. Nguyễn Văn Khối       117 triệu/m2

 9. Phạm Văn Chiêu          97 triệu/m2


 • Phường 10

Giá bán đất nhà phố Phường 10 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 97 – 157 triệu/m2 1. Đường số 10                          137 triệu/m2

 2. Nguyễn Oanh                 127 triệu/m2

 3. Nguyễn Văn Lượng       147 triệu/m2

 4. Phan Văn Trị                  137 triệu/m2

 5. Quang Trung                    97 triệu/m2

 6. Thống Nhất                     107 triệu/m2

 7. Thông Tây Hội                117 triệu/m2


 • Phường 11

Giá bán đất nhà phố Phường 11 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 99 – 139 triệu/m2 1. Đường số 1                           109 triệu/m2


 2. Đường số 11                  99 triệu/m2

 3. Đường số 12                109 triệu/m2

 4. Đường số 17                119 triệu/m2

 5. Đường số 8                  109 triệu/m2

 6. Lê Văn Thọ                   109 triệu/m2

 7. Nguyễn Văn Khối          119 triệu/m2

 8. Quang Trung                   99 triệu/m

 9. Thống Nhất                     99 triệu/m2


  . Phường 12

Giá bán đất nhà phố Phường 12 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 87 – 137 triệu/m2 1. Bùi Quang Là                   87 triệu/m2

 2. Đỗ Thúc Tịnh             87 triệu/m2

 3. Huỳnh Văn Nghệ       87 triệu/m2

 4. Nguyễn Duy Cung     87 triệu/m2

 5. Nguyễn Tư Giản        97 triệu/m2

 6. Phạm Văn Bạch       127 triệu/m2

 7. Phan Huy Ích             87 triệu/m2

 8. Quang Trung              97 triệu/m2


  . Phường 13

Giá bán đất nhà phố Phường 13 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 69 – 139 triệu/m2 1. An Hội                                79 triệu/m2


 2. Đường số 1                  99 triệu/m2

 3. Đường số 8                  69 triệu/m2

 4. Lê Đức Thọ                   89 triệu/m2

 5. Phạm Văn Chiêu           99 triệu/m2


 • Phường 14

Giá bán đất nhà phố Phường 14 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 67 – 137 triệu/m2 1. Đường số 45                    67 triệu/m2

 2. Đường số 46              97 triệu/m2

 3. Đường số 51              87 triệu/m2

 4. Đường số 53              97 triệu/m2

 5. Phạm Văn Chiêu        87 triệu/m2

 6. Phan Huy Ích              67 triệu/m2

 7. Quang Trung               87 triệu/m2


  . Phường 15

Giá bán đất nhà phố Phường 15 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 69 – 129 triệu/m2 1. Đường số 2                      69 triệu/m2

 2. Lê Đức Thọ               89 triệu/m2

 3. Phạm Văn Chiêu        89 triệu/m2

 4. Thống Nhất                89 triệu/m2

 5. Tô Ngọc Vân              69 triệu/m2


 • Phường 16

Giá bán đất nhà phố Phường 16 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 87 – 137 triệu/m2 1. Đường số 1                       87 triệu/m2

 2. Đường số 2                87 triệu/m2

 3. Đường số 4                 97 triệu/m2

 4. Đường số 5               107 triệu/m2

 5. Đường số 8                 97 triệu/m2

 6. Đường số 9                  87 triệu/m2

 7. Lê Đức Thọ                  87 triệu/m2

 8. Lê Văn Thọ                  107 triệu/m2

 9. Nguyễn Oanh                 67 triệu/m2

 10. Nguyễn Văn Lượng      107 triệu/m2

 11. Phạm Văn Chiêu           107 triệu/m2

 12. Thống Nhất                      97 triệu/m2


  . Phường 17

Giá bán đất nhà phố Phường 17 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 79 – 139 triệu/m2 1. An Nhơn                                 99 triệu/m2

 2. Đường số 5                 89 triệu/m2

 3. Đường số 7                 79 triệu/m2

 4. Đường số 8                 99 triệu/m2

 5. Đường số 9                109 triệu/m2

 6. Lê Đức Thọ                  89 triệu/m2

 7. Lê Hoàng Phái             99 triệu/m2

 8. Lê Thị Hồng                  99 triệu/m2

 9. Nguyễn Oanh              109 triệu/m2

 10. Nguyễn Văn Lượng       99 triệu/m2

TÌM HIỂU THÊM GIÁ BÁN NHÀ PHỐ ĐẤT NỀN CÁC QUẬN TP HCM

                                                                                               Điện thoại : 0792 835111

                                                                                               Email : quydautuphuongnam@gmail.com

2 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kho bãi

/

Y TẾ

/

Bác sĩ

/
ĐỀN TRÌNH TẠI NGHĨA TRANG SALA GARDEN
mộ gia tộc sala garden
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
ĐỀN TRÌNH TẠI NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
Dịch vụ tang lễ mai táng trọn gói trại hòm Quận tp hcm