BÁN NHÀ PHỐ QUẬN GÒ VẤP TP HCM

 • Phường 1 

Giá bán đất nhà phố Phường 1 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 99 – 179 triệu/m2 1. Lê Quang Định                        139triệu/m2

 2. Nguyễn Bỉnh Khiêm        129 triệu/m2

 3. Nguyên Hồng                   99 triệu/m2

 4. Nguyễn Thượng Hiền     119 triệu/m2

 5. Nguyễn Văn Nghi              99 triệu/m2

 6. Phạm Văn Đồng              119 triệu/m2

 7. Phan Văn Trị                   159 triệu/m2

 8. Thích Bửu Đăng              119 triệu/m2

 9. Thiên Hộ Dương               99 triệu/m2

 10. Trần Bình Trọng               119 triệu/m2

 11. Trần Quốc Tuấn              109 triệu/m2

 12. Trương Đăng Quế             99 triệu/m2


 • Phường 3

Giá bán đất nhà phố Phường 3 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 97 – 187 triệu/m2 1. Bạch Đằng                             197 triệu/m2

 2. Đường số 2                     97 triệu/m2

 3. Đường số 3                     97 triệu/m2

 4. Đường số 7                     87 triệu/m2

 5. Hạnh Thông                   117 triệu/m2

 6. Lê Lai                             117 triệu/m2

 7. Lê Lợi                              97 triệu/m2

 8. Nguyễn Kiệm                 117 triệu/m2

 9. Nguyễn Thái Sơn           137 triệu/m2

 10. Nguyễn Tuân                 107 triệu/m2

 11. Nguyễn Văn Công          117 triệu/m2

 12. Phạm Ngũ Lão               127 triệu/m2

 13. Phạm Văn Chiêu              97 triệu/m2

 14. Phạm Văn Đồng             117 triệu/m2

 15. Quang Trung                  127 triệu/m2

 16. Trương Đăng Quế            97 triệu/m2


 • Phường 4

Giá bán đất nhà phố Phường 4 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 109 – 189 triệu/m2 1. Đường số 1                     139 triệu/m2

 2. Lê Lợi                       119 triệu/m2 

 3. Lý Thường Kiệt        109 triệu/m2

 4. Nguyễn Thái Sơn     129 triệu/m2

 5. Nguyễn Văn Bảo      149 triệu/m2

 6. Nguyễn Văn Nghi     169 triệu/m2

 7. Phạm Ngũ Lão          119 triệu/m2


 • Phường 5

Giá bán đất nhà phố Phường 5 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 97 – 157 triệu/m2 1. Dương Quảng Hàm             117 triệu/m2

 2. Đường số 14                 127 triệu/m2

 3. Đường số 19                   97 triệu/m2

 4. Đường số 20                 107 triệu/m2

 5. Đường số 4                     97 triệu/m2

 6. Huỳnh Khương An        107 triệu/m2

 7. Lê Đức Thọ                    117 triệu/m2

 8. Lương Ngọc Quyến         97 triệu/m2

 9. Nguyễn Thái Sơn           117 triệu/m2

 10. Nguyễn Văn Nghi           107 triệu/m2

 11. Phan Văn Trị                  137 triệu/m2

 12. Trần Bá Giao                    97 triệu/m2


 • Phường 6

Giá bán đất nhà phố Phường 6 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 89 – 169 triệu/m2 1. Dương Quảng Hàm              99 triệu/m2

 2. Đường số 27                 89 triệu/m2

 3. Đường số 28                 99 triệu/m2

 4. Đường số 30               109 triệu/m2

 5. Lê Đức Thọ                 119 triệu/m2

 6. Nguyễn Oanh              109 triệu/m2

 7. Nguyễn Văn Dung         99 triệu/m2

 8. Nguyễn Văn Lượng     109 triệu/m2

 9. Phạm Huy Thông         119 triệu/m2


 • Phường 7

Giá bán đất nhà phố Phường 7 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 97 – 157 triệu/m2 1. Dương Quảng Hàm                   97 triệu/m2

 2. Đường số 1                       127 triệu/m2

 3. Đường số 2                       117 triệu/m2

 4. Đường số 4                       107 triệu/m2

 5. Đường số 6                         97 triệu/m2

 6. Đường số 7                       117 triệu/m2

 7. Lê Đức Thọ                       127 triệu/m2

 8. Lê Thị Hồng                      107 triệu/m2

 9. Nguyễn Du                        117 triệu/m2

 10. Nguyễn Oanh                    137 triệu/m2

 11. Nguyễn Thái Sơn              107 triệu/m2

 12. Nguyễn Văn Nghi              117 triệu/m2

 13. Phạm Huy Thông              127 triệu/m2

 14. Phạm Ngũ Lão                  107 triệu/m2

 15. Phan Văn Trị                     137 triệu/m2

 16. Trần Thị Nghĩ                    147 triệu/m2

 17. Tú Mỡ                                117 triệu/m2


 • Phường 8

Giá bán đất nhà phố Phường 8 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 89 – 139 triệu/m2 1. Cây Trâm                               119 triệu/m2

 2. Đường số 10                  99 triệu/m2

 3. Đường số 14                  89 triệu/m2

 4. Đường số 18                 119 triệu/m2

 5. Đường số 19                  99 triệu/m2

 6. Đường số 21                  89 triệu/m2

 7. Văn Văn Khối               129 triệu/m2

 8. Phạm Văn Chiêu            99 triệu/m2

 9. Quang Trung                  99 triệu/m2


 • Phường 9

Giá bán đất nhà phố Phường 9 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 97- 137 triệu/m2 1. Cây Trâm                          117 triệu/m2

 2. Đường số 10              97 triệu/m2

 3. Đường số 2                 97 triệu/m2

 4. Đường số 3                 97 triệu/m2

 5. Đường số 4                 87 triệu/m2

 6. Đường số 9                 97 triệu/m2

 7. Lê Văn Thọ                107 triệu/m2

 8. Nguyễn Văn Khối       117 triệu/m2

 9. Phạm Văn Chiêu          97 triệu/m2


 • Phường 10

Giá bán đất nhà phố Phường 10 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 97 – 157 triệu/m2 1. Đường số 10                          137 triệu/m2

 2. Nguyễn Oanh                 127 triệu/m2

 3. Nguyễn Văn Lượng       147 triệu/m2

 4. Phan Văn Trị                  137 triệu/m2

 5. Quang Trung                    97 triệu/m2

 6. Thống Nhất                     107 triệu/m2

 7. Thông Tây Hội                117 triệu/m2


 • Phường 11

Giá bán đất nhà phố Phường 11 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 99 – 139 triệu/m2 1. Đường số 1                           109 triệu/m2


 2. Đường số 11                  99 triệu/m2

 3. Đường số 12                109 triệu/m2

 4. Đường số 17                119 triệu/m2

 5. Đường số 8                  109 triệu/m2

 6. Lê Văn Thọ                   109 triệu/m2

 7. Nguyễn Văn Khối          119 triệu/m2

 8. Quang Trung                   99 triệu/m

 9. Thống Nhất                     99 triệu/m2


  . Phường 12

Giá bán đất nhà phố Phường 12 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 87 – 137 triệu/m2 1. Bùi Quang Là                   87 triệu/m2

 2. Đỗ Thúc Tịnh             87 triệu/m2

 3. Huỳnh Văn Nghệ       87 triệu/m2

 4. Nguyễn Duy Cung     87 triệu/m2

 5. Nguyễn Tư Giản        97 triệu/m2

 6. Phạm Văn Bạch       127 triệu/m2

 7. Phan Huy Ích             87 triệu/m2

 8. Quang Trung              97 triệu/m2


  . Phường 13

Giá bán đất nhà phố Phường 13 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 69 – 139 triệu/m2 1. An Hội                                79 triệu/m2


 2. Đường số 1                  99 triệu/m2

 3. Đường số 8                  69 triệu/m2

 4. Lê Đức Thọ                   89 triệu/m2

 5. Phạm Văn Chiêu           99 triệu/m2


 • Phường 14

Giá bán đất nhà phố Phường 14 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 67 – 137 triệu/m2 1. Đường số 45                    67 triệu/m2

 2. Đường số 46              97 triệu/m2

 3. Đường số 51              87 triệu/m2

 4. Đường số 53              97 triệu/m2

 5. Phạm Văn Chiêu        87 triệu/m2

 6. Phan Huy Ích              67 triệu/m2

 7. Quang Trung               87 triệu/m2


  . Phường 15

Giá bán đất nhà phố Phường 15 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 69 – 129 triệu/m2 1. Đường số 2                      69 triệu/m2

 2. Lê Đức Thọ               89 triệu/m2

 3. Phạm Văn Chiêu        89 triệu/m2

 4. Thống Nhất                89 triệu/m2

 5. Tô Ngọc Vân              69 triệu/m2


 • Phường 16

Giá bán đất nhà phố Phường 16 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 87 – 137 triệu/m2 1. Đường số 1                       87 triệu/m2

 2. Đường số 2                87 triệu/m2

 3. Đường số 4                 97 triệu/m2

 4. Đường số 5               107 triệu/m2

 5. Đường số 8                 97 triệu/m2

 6. Đường số 9                  87 triệu/m2

 7. Lê Đức Thọ                  87 triệu/m2

 8. Lê Văn Thọ                  107 triệu/m2

 9. Nguyễn Oanh                 67 triệu/m2

 10. Nguyễn Văn Lượng      107 triệu/m2

 11. Phạm Văn Chiêu           107 triệu/m2

 12. Thống Nhất                      97 triệu/m2


  . Phường 17

Giá bán đất nhà phố Phường 17 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 79 – 139 triệu/m2 1. An Nhơn                                 99 triệu/m2

 2. Đường số 5                 89 triệu/m2

 3. Đường số 7                 79 triệu/m2

 4. Đường số 8                 99 triệu/m2

 5. Đường số 9                109 triệu/m2

 6. Lê Đức Thọ                  89 triệu/m2

 7. Lê Hoàng Phái             99 triệu/m2

 8. Lê Thị Hồng                  99 triệu/m2

 9. Nguyễn Oanh              109 triệu/m2

 10. Nguyễn Văn Lượng       99 triệu/m2

TÌM HIỂU THÊM GIÁ BÁN NHÀ PHỐ ĐẤT NỀN CÁC QUẬN TP HCM

 Điện thoại : 0792 835111

                                                                                               Email : quydautuphuongnam@gmail.com

0 replies

Nội Dung

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kho bãi

/

Y TẾ

/

Bác sĩ

/
ĐỀN TRÌNH TẠI NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
Trại hòm huyện Hóc Môn Lh : 0792.835111
Trại hòm Phật giáo tp Hcm