Nội Dung

BÁN NHÀ PHỐ QUẬN PHÚ NHUẬN TP HCM

 • Phường 1

Giá bán đất nhà phố Phường 1 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 149 – 299 triệu/m2 1. Cô Bắc                              179 triệu/m2

 2. Cô Giang                 169 triệu/m2

 3. Đoàn Thị Điểm        189 triệu/m2

 4. Phan Đăng Lưu       209 triệu/m2

 5. Phan Đình Phùng    189 triệu/m2

 6. Phan Xích Long       199 triệu/m2


 • Phường 2

Giá bán đất nhà phố Phường 2 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 167 – 297 triệu/m2 1. Cô Bắc                                 177 triệu/m2

 2. Cô Giang                    167 triệu/m2

 3. Cù Lao                        267 triệu/m2

 4. Hoa Đào                     257 triệu/m2

 5. Hoa Hồng                    267 triệu/m2

 6. Hoa Lan                       267 triệu/m2

 7. Hoa Mai                       297 triệu/m2

 8. Hoa Phượng                287 triệu/m2

 9. Hoa Sứ                        247 triệu/m2

 10. Phan Đăng Lưu           197 triệu/m2

 11. Phan Đình Phùng        217 triệu/m2

 12. Phan Xích Long           197 triệu/m2

 13. Phùng Văn Cung         177 triệu/m2

 14. Trường Sa                   217 triệu/m2


 • Phường 3

Giá bán đất nhà phố Phường 3 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 159 – 239 triệu/m2 1. Nguyễn Đình Chiểu              159 triệu/m2


 2. Nguyễn Kiệm                169 triệu/m2

 3. Phan Đăng Lưu            199 triệu/m2

 4. Phan Xích Long            179 triệu/m2

 5. Phùng Văn Cung          149 triệu/m2

 6. Thích Quảng Đức         159 triệu/m2


 • Phường 4

Giá bán đất nhà phố Phường 4 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 167 – 297 triệu/m2 1. Cô Bắc                                   197 triệu/m2

 2. Cô Giang                      187 triệu/m2

 3. Hoa Mai                        257 triệu/m2

 4. Lê Tự Tài                      217 triệu/m2

 5. Nguyễn Đình Chiểu      167 triệu/m2

 6. Nguyễn Kiệm                177 triệu/m2

 7. Phùng Văn Cung          187 triệu/m2

 8. Thích Quảng Đức         167 triệu/m2


 • Phường 5

Giá bán đất nhà phố Phường 5 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 157 – 267 triệu/m2 1. Cù Lao                                     217 triệu/m2

 2. Hoàng Hoa Thám           187 triệu/m2

 3. Nguyễn Thượng Hiền     167 triệu/m2

 4. Nguyễn Văn Đậu             197 triệu/m2

 5. Phan Đăng Lưu               197 triệu/m2

 6. Thích Quảng Đức            167 triệu/m2


 • Phường 7

Giá bán đất nhà phố Phường 7 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 129 – 279 triệu/m2 1. Cầm Bá Thước                     169 triệu/m2

 2. Đặng Thai Mai              159 triệu/m2

 3. Hoa Cau                       179 triệu/m2

 4. Hoa Huệ                       219 triệu/m2

 5. Hoa Sứ                         159 triệu/m2

 6. Hoa sữa                        259 triệu/m2

 7. Hoa Thị                         269 triệu/m2

 8. Nguyễn Công Hoan      139 triệu/m2

 9. Nguyễn Lâm                 129 triệu/m

 10. Nhiêu Tứ                       169 triệu/m2

 11. Phan Đăng Lưu            199 triệu/m2

 12. Phan Tây Hồ                 139 triệu/m2

 13. Phan Xích Long            209 triệu/m2

 14. Phùng Văn Cung          179 triệu/m2

 15. Trần Kế Xương             139 triệu/m2


 • Phường 8

Giá bán đất nhà phố Phường 8 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 157 – 287 triệu/m2 1. Hoàng Văn Thụ                        197 triệu/m2

 2. Nguyễn Đình Chính        167 triệu/m2

 3. Nguyễn Thị Huỳnh          157 triệu/m2

 4. Nguyễn Trọng Tuyển      197 triệu/m2

 5. Nguyễn Văn Trỗi             227 triệu/m2

 6. Trần Huy Liệu                  197 triệu/m2

 7. Trần Khắc Chân              157 triệu/m2

 8. Trương Quốc Dung         167 triệu/m2


 • Phường 9

Giá bán đất nhà phố Phường 9 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 119 – 289 triệu/m 1. Bùi Văn Thêm                      219 triệu/m2

 2. Chiến Thắng              179 triệu/m2

 3. Đào Duy Anh              169 triệu/m2

 4. Đỗ Tấn Phong            139 triệu/m2

 5. Hồ Văn Huê                189 triệu/m2

 6. Hoàng Minh Giám       129 triệu/m2

 7. Hoàng Văn Thụ           199 triệu/m2

 8. Hồng Hà                      119 triệu/m2

 9. Nguyễn Kiệm              159 triệu/m2

 10. Phổ Quang                  169 triệu/m2

 11. Trần Khắc Chân          139 triệu/m2

 12. Trương Quốc Dung     159 triệu/m2


 • Phường 10

Giá bán đất nhà phố Phường 10 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 157 – 277 triệu/m2 1. Đặng Văn Ngữ                     167 triệu/m2

 2. Hoàng Diệu                  177 triệu/m2

 3. Huỳnh Văn Bánh         217 triệu/m2

 4. Lê Văn Sỹ                    187 triệu/m2

 5. Nguyễn Đình Chính     157 triệu/m2

 6. Nguyễn Thị Huỳnh       197 triệu/m2

 7. Nguyễn Trọng Tuyển   197 triệu/m2

 8. Nguyễn Văn Trỗi          257 triệu/m2

 9. Trần Hữu Trang           157 triệu/m2

 10. Trương Quốc Dung      187 triệu/m2


 • Phường 11

Giá bán đất nhà phố Phường 11 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 159 – 279 triệu/m2 1. Hồ Biểu Chánh                        179 triệu/m2

 2. Huỳnh Văn Bánh            189 triệu/m2

 3. Lê Văn Sỹ                       179 triệu/m2

 4. Nguyễn Đình Chính        169 triệu/m2

 5. Nguyễn Thị Huỳnh          159 triệu/m2

 6. Nguyễn Văn Trỗi             199 triệu/m2

 7. Trần Hữu Trang               189 triệu/m2


 • Phường 12

Giá bán đất nhà phố Phường 12 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 137- 267 triệu/m2 1. Hồ Biểu Chánh        187 triệu/m2

 2. Huỳnh Văn Bánh     207 triệu/m2

 3. Nguyễn Văn Trỗi     257 triệu/m2

 4. Trần Cao Vân          167 triệu/m2

 5. Trần Huy Liệu          247 triệu/m2


 • Phường 13

Giá bán đất nhà phố Phường 13 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 149 – 199 triệu/m2 1. Huỳnh Văn Bánh                159 triệu/m2

 2. Lê Văn Sỹ                179 triệu/m2

 3. Trường Sa               169 triệu/m2


 • Phường 14

Giá bán đất nhà phố Phường 14 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 167 – 287 triệu/m2 1. Đặng Văn Ngữ                187 triệu/m2

 2. Huỳnh Văn Bánh     197 triệu/m2

 3. Lê Văn Sỹ                207 triệu/m2

 4. Trường Sa               197 triệu/m2


  . Phường 15

  Giá bán đất nhà phố Phường 15 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 149 – 299 triệu/m2 1. Duy Tân                                    169 triệu/m2


 2. Hoàng Văn Thụ               229 triệu/m2

 3. Huỳnh Văn Bánh             219 triệu/m2 

 4. Nguyễn Đình Chính         159 triệu/m2

 5. Nguyễn Trọng Tuyển       199 triệu/m2

 6. Nguyễn Văn Trỗi              189 triệu/m2

 7. Phan Đình Phùng            239 triệu/m2

 8. Trần Huy Liệu                  219 triệu/m2


 • Phường 17

Giá bán đất nhà phố Phường 17 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 127 – 197 triệu/m2 1. Cao Thắng                             137 triệu/m2

 2. Huỳnh Văn Bánh         177 triệu/m2

 3. Nguyễn Văn Trỗi          267 triệu/m2

 4. Phan Đình Phùng        197 triệu/m2

 5. Trường Sa                   127 triệu/m2

TÌM HIỂU THÊM GIÁ BÁN NHÀ PHỐ ĐẤT NỀN CÁC QUẬN TP HCM

 Điện thoại : 0792 835111

                                                                                               Email : quydautuphuongnam@gmail.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kho bãi

/

Y TẾ

/

Bác sĩ

/
ĐỀN TRÌNH TẠI NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
Trại hòm huyện Hóc Môn Lh : 0792.835111
Trại hòm Phật giáo tp Hcm