BÁN NHÀ PHỐ QUẬN PHÚ NHUẬN TP HCM

 • Phường 1

Giá bán đất nhà phố Phường 1 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 149 – 299 triệu/m2 1. Cô Bắc                              179 triệu/m2

 2. Cô Giang                 169 triệu/m2

 3. Đoàn Thị Điểm        189 triệu/m2

 4. Phan Đăng Lưu       209 triệu/m2

 5. Phan Đình Phùng    189 triệu/m2

 6. Phan Xích Long       199 triệu/m2


 • Phường 2

Giá bán đất nhà phố Phường 2 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 167 – 297 triệu/m2 1. Cô Bắc                                 177 triệu/m2

 2. Cô Giang                    167 triệu/m2

 3. Cù Lao                        267 triệu/m2

 4. Hoa Đào                     257 triệu/m2

 5. Hoa Hồng                    267 triệu/m2

 6. Hoa Lan                       267 triệu/m2

 7. Hoa Mai                       297 triệu/m2

 8. Hoa Phượng                287 triệu/m2

 9. Hoa Sứ                        247 triệu/m2

 10. Phan Đăng Lưu           197 triệu/m2

 11. Phan Đình Phùng        217 triệu/m2

 12. Phan Xích Long           197 triệu/m2

 13. Phùng Văn Cung         177 triệu/m2

 14. Trường Sa                   217 triệu/m2


 • Phường 3

Giá bán đất nhà phố Phường 3 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 159 – 239 triệu/m2 1. Nguyễn Đình Chiểu              159 triệu/m2


 2. Nguyễn Kiệm                169 triệu/m2

 3. Phan Đăng Lưu            199 triệu/m2

 4. Phan Xích Long            179 triệu/m2

 5. Phùng Văn Cung          149 triệu/m2

 6. Thích Quảng Đức         159 triệu/m2


 • Phường 4

Giá bán đất nhà phố Phường 4 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 167 – 297 triệu/m2 1. Cô Bắc                                   197 triệu/m2

 2. Cô Giang                      187 triệu/m2

 3. Hoa Mai                        257 triệu/m2

 4. Lê Tự Tài                      217 triệu/m2

 5. Nguyễn Đình Chiểu      167 triệu/m2

 6. Nguyễn Kiệm                177 triệu/m2

 7. Phùng Văn Cung          187 triệu/m2

 8. Thích Quảng Đức         167 triệu/m2


 • Phường 5

Giá bán đất nhà phố Phường 5 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 157 – 267 triệu/m2 1. Cù Lao                                     217 triệu/m2

 2. Hoàng Hoa Thám           187 triệu/m2

 3. Nguyễn Thượng Hiền     167 triệu/m2

 4. Nguyễn Văn Đậu             197 triệu/m2

 5. Phan Đăng Lưu               197 triệu/m2

 6. Thích Quảng Đức            167 triệu/m2


 • Phường 7

Giá bán đất nhà phố Phường 7 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 129 – 279 triệu/m2 1. Cầm Bá Thước                     169 triệu/m2

 2. Đặng Thai Mai              159 triệu/m2

 3. Hoa Cau                       179 triệu/m2

 4. Hoa Huệ                       219 triệu/m2

 5. Hoa Sứ                         159 triệu/m2

 6. Hoa sữa                        259 triệu/m2

 7. Hoa Thị                         269 triệu/m2

 8. Nguyễn Công Hoan      139 triệu/m2

 9. Nguyễn Lâm                 129 triệu/m

 10. Nhiêu Tứ                       169 triệu/m2

 11. Phan Đăng Lưu            199 triệu/m2

 12. Phan Tây Hồ                 139 triệu/m2

 13. Phan Xích Long            209 triệu/m2

 14. Phùng Văn Cung          179 triệu/m2

 15. Trần Kế Xương             139 triệu/m2


 • Phường 8

Giá bán đất nhà phố Phường 8 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 157 – 287 triệu/m2 1. Hoàng Văn Thụ                        197 triệu/m2

 2. Nguyễn Đình Chính        167 triệu/m2

 3. Nguyễn Thị Huỳnh          157 triệu/m2

 4. Nguyễn Trọng Tuyển      197 triệu/m2

 5. Nguyễn Văn Trỗi             227 triệu/m2

 6. Trần Huy Liệu                  197 triệu/m2

 7. Trần Khắc Chân              157 triệu/m2

 8. Trương Quốc Dung         167 triệu/m2


 • Phường 9

Giá bán đất nhà phố Phường 9 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 119 – 289 triệu/m 1. Bùi Văn Thêm                      219 triệu/m2

 2. Chiến Thắng              179 triệu/m2

 3. Đào Duy Anh              169 triệu/m2

 4. Đỗ Tấn Phong            139 triệu/m2

 5. Hồ Văn Huê                189 triệu/m2

 6. Hoàng Minh Giám       129 triệu/m2

 7. Hoàng Văn Thụ           199 triệu/m2

 8. Hồng Hà                      119 triệu/m2

 9. Nguyễn Kiệm              159 triệu/m2

 10. Phổ Quang                  169 triệu/m2

 11. Trần Khắc Chân          139 triệu/m2

 12. Trương Quốc Dung     159 triệu/m2


 • Phường 10

Giá bán đất nhà phố Phường 10 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 157 – 277 triệu/m2 1. Đặng Văn Ngữ                     167 triệu/m2

 2. Hoàng Diệu                  177 triệu/m2

 3. Huỳnh Văn Bánh         217 triệu/m2

 4. Lê Văn Sỹ                    187 triệu/m2

 5. Nguyễn Đình Chính     157 triệu/m2

 6. Nguyễn Thị Huỳnh       197 triệu/m2

 7. Nguyễn Trọng Tuyển   197 triệu/m2

 8. Nguyễn Văn Trỗi          257 triệu/m2

 9. Trần Hữu Trang           157 triệu/m2

 10. Trương Quốc Dung      187 triệu/m2


 • Phường 11

Giá bán đất nhà phố Phường 11 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 159 – 279 triệu/m2 1. Hồ Biểu Chánh                        179 triệu/m2

 2. Huỳnh Văn Bánh            189 triệu/m2

 3. Lê Văn Sỹ                       179 triệu/m2

 4. Nguyễn Đình Chính        169 triệu/m2

 5. Nguyễn Thị Huỳnh          159 triệu/m2

 6. Nguyễn Văn Trỗi             199 triệu/m2

 7. Trần Hữu Trang               189 triệu/m2


 • Phường 12

Giá bán đất nhà phố Phường 12 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 137- 267 triệu/m2 1. Hồ Biểu Chánh        187 triệu/m2

 2. Huỳnh Văn Bánh     207 triệu/m2

 3. Nguyễn Văn Trỗi     257 triệu/m2

 4. Trần Cao Vân          167 triệu/m2

 5. Trần Huy Liệu          247 triệu/m2


 • Phường 13

Giá bán đất nhà phố Phường 13 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 149 – 199 triệu/m2 1. Huỳnh Văn Bánh                159 triệu/m2

 2. Lê Văn Sỹ                179 triệu/m2

 3. Trường Sa               169 triệu/m2


 • Phường 14

Giá bán đất nhà phố Phường 14 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 167 – 287 triệu/m2 1. Đặng Văn Ngữ                187 triệu/m2

 2. Huỳnh Văn Bánh     197 triệu/m2

 3. Lê Văn Sỹ                207 triệu/m2

 4. Trường Sa               197 triệu/m2


  . Phường 15

  Giá bán đất nhà phố Phường 15 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 149 – 299 triệu/m2 1. Duy Tân                                    169 triệu/m2


 2. Hoàng Văn Thụ               229 triệu/m2

 3. Huỳnh Văn Bánh             219 triệu/m2 

 4. Nguyễn Đình Chính         159 triệu/m2

 5. Nguyễn Trọng Tuyển       199 triệu/m2

 6. Nguyễn Văn Trỗi              189 triệu/m2

 7. Phan Đình Phùng            239 triệu/m2

 8. Trần Huy Liệu                  219 triệu/m2


 • Phường 17

Giá bán đất nhà phố Phường 17 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 127 – 197 triệu/m2 1. Cao Thắng                             137 triệu/m2

 2. Huỳnh Văn Bánh         177 triệu/m2

 3. Nguyễn Văn Trỗi          267 triệu/m2

 4. Phan Đình Phùng        197 triệu/m2

 5. Trường Sa                   127 triệu/m2

TÌM HIỂU THÊM GIÁ BÁN NHÀ PHỐ ĐẤT NỀN CÁC QUẬN TP HCM

                                                                                               Điện thoại : 0792 835111

                                                                                               Email : quydautuphuongnam@gmail.com

3 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kho bãi

/

Y TẾ

/

Bác sĩ

/
ĐỀN TRÌNH TẠI NGHĨA TRANG SALA GARDEN
mộ gia tộc sala garden
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
ĐỀN TRÌNH TẠI NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
Dịch vụ tang lễ mai táng trọn gói trại hòm Quận tp hcm