BÁN ĐẤT NỀN NHÀ PHỐ QUẬN TÂN BÌNH TP HCM

 • Phường 1

Giá bán đất nhà phố Phường 1 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 139 – 299 triệu/m2 1. Bình Giã                      139 triệu/m2

 2. Bùi Thị Xuân                169 triệu/m2

 3. Hiệp Nhất                    189 triệu/m2

 4. Hoàng Văn Thụ           179 triệu/m2

 5. Lê Văn Sỹ                    189 triệu/m2

 6. Nguyễn Trọng Tuyển   169 triệu/m2

 7. Nguyễn Văn Trỗi          179 triệu/m

 8. Phạm văn hai               199 triệu/m2

 9. Tân Canh                     209 triệu/m2


 • Phường 2

Giá bán đất nhà phố Phường 2 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 157 – 297 triệu/m2 1. Bạch Đằng                    197 triệu/m2

 2. Đống Đa                        277 triệu/m2

 3. Đồng Nai                       217 triệu/m2

 4. Hát Giang                      197 triệu/m2

 5. Hoàng Văn Thụ             177 triệu/m2

 6. Hồng Hà                        147 triệu/m2

 7. Huỳnh Lan Khanh          217 triệu/m2

 8. Lam Sơn                        197 triệu/m2

 9. Lê Minh Xuân                267 triệu/m2

 10. Lê Văn Sỹ                      217 triệu/m2

 11. Ngô Thị Thu Minh          227 triệu/m2

 12. Nguyễn Thanh Tuyền    137 triệu/m2

 13. Nguyễn Trọng Tuyển     197 triệu/m2

 14. Phạm Cự Lượng           157 triệu/m2

 15. Phạm văn hai                177 triệu/m2

 16. Phan Đình Giót              187 triệu/m2

 17. Phổ Quang                    157 triệu/m2

 18. Sông Đà                         217 triệu/m2

 19. Sông Đáy                       167 triệu/m2

 20. Sông Nhuệ                     227 triệu/m2

 21. Sông Thao                     217 triệu/m2

 22. Sông Thương                157 triệu/m2

 23. Tân Sơn Hòa                 197 triệu/m2

 24. Tản Viên                        257 triệu/m2

 25. Thích Minh Nguyệt        127 triệu/m2

 26. Tiền Giang                     227 triệu/m2

 27. Trà Khúc                        177 triệu/m2

 28. Trần Quốc Hoàn            247 triệu/m2

 29. Trường Sơn                   197 triệu/m2

 30. Yên Thế                         177 triệu/m2


 • Phường 3

Giá bán đất nhà phố Phường 3 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 239 – 399 triệu/m2 1. Bùi Thị Xuân                  159 triệu/m2

 2. Ngô Thị Thu Minh          249 triệu/m2

 3. Nguyễn Bặc                   139 triệu/m2

 4. Nguyễn Quang Bích       199 triệu/m2

 5. Phạm Cự Lượng            209 triệu/m2

 6. Phạm văn hai                 169 triệu/m2

 7. Trường Sa                      199 triệu/m2


 • Phường 4

Giá bán đất nhà phố Phường 4 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 137 – 267 triệu/m2 1. CMT  8                         197 triệu/m2

 2. Cộng Hòa                    187 triệu/m2

 3. Đồ Sơn                        147 triệu/m2

 4. Đống Đa                      227 triệu/m2

 5. Đường C22                 137 triệu/m2

 6. Giải Phóng                  177 triệu/m2

 7. Hậu Giang                   137 triệu/m2

 8. Hiệp Nhất                    167 triệu/m2

 9. Hòa Hiệp                      147 triệu/m2

 10. Hoàng Văn Thụ            147 triệu/m2

 11. Hoàng Việt                   187 triệu/m2

 12. Lê Bình                         157 triệu/m2

 13. Nguyễn Cảnh Dị           167 triệu/m2

 14. Nguyễn Đình Khơi        137 triệu/m2

 15. Nguyễn Thái Bình         217 triệu/m2

 16. Nguyễn Trọng Lội         147 triệu/m2

 17. Nguyễn Văn Mại           157 triệu/m2

 18. Nguyễn Văn Vĩnh         147 triệu/m2

 19. Phạm Phú Thứ             137 triệu/m2

 20. Phan Thúc Duyện         157 triệu/m2

 21. Sầm Sơn                       147 triệu/m2

 22. Thăng Long                   157 triệu/m2

 23. Trần Quốc                     167 triệu/m2

 24. Trường Chinh                147 triệu/m2

 25. Trường Sơn                   167 triệu/m2

 26. Tự Cường                      137 triệu/m2

 27. Tự Lập                           147 triệu/m2

 28. Út Tịch                           187 triệu/m2

 29. Xuân Diệu                      197 triệu/m2

 30. Xuân Hồng                     257 triệu/m2


 • Phường 5

Giá bán đất nhà phố Phường 5 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 139 – 239 triệu/m2 1. CMT 8                    159 triệu/m2


 2. Hoàng Sa               169 triệu/m2

 3. Hồng Hà                 219 triệu/m2

 4. Lưu Nhân Chú       149 triệu/m2

 5. Phạm văn hai         159 triệu/m2


 • Phường 6

Giá bán đất nhà phố Phường 6 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 107 – 287 triệu/m2 1. Bắc Hải                  137 triệu/m2

 2. Bành Văn Trân      147 triệu/m2

 3. CMT 8                    157 triệu/m2

 4. Chấn Hưng            167 triệu/m2

 5. Đại Nghĩa               117 triệu/m2

 6. Dân Trí                   107 triệu/m2

 7. Đất Thánh              127 triệu/m2

 8. Lê Văn Sỹ              257 triệu/m2

 9. Lý Thường Kiệt      177 triệu/m2

 10. Nghĩa Hòa              147 triệu/m2

 11. Nghĩa Hưng            157 triệu/m2

 12. Nghĩa Phát             147 triệu/m2

 13. Tứ Hải                     117 triệu/m2


 • Phường 7

Giá bán đất nhà phố Phường 7 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 139 – 299 triệu/m2 1. Ba Gia                     179 triệu/m2

 2. Bành Văn Trân        139 triệu/m2

 3. CMT 8                     159 triệu/m2

 4. Chử Đồng Tử         129 triệu/m2

 5. Đặng Lộ                  139 triệu/m2

 6. Đông Sơn               159 triệu/m2

 7. Lê Minh Xuân         299 triệu/m2

 8. Lý Thường Kiệt      189 triệu/m2

 9. Nghĩa Phát             129 triệu/m2

 10. Phú Hòa                 169 triệu/m2

 11. Sao Mai                  149 triệu/m2

 12. Vân Côi                  139 triệu/m2


 • Phường 8

Giá bán đất nhà phố Phường 8 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 137 – 307 triệu/m2 1. Đông Hồ                157 triệu/m2

 2. Lạc Long Quân      137 triệu/m2

 3. Lê Minh Xuân        287 triệu/m2

 4. Lý Thường Kiệt     167 triệu/m2

 5. Tân Phước            297 triệu/m2

 6. Tân Xuân               297 triệu/m2

 7. Thành Mỹ              127 triệu/m2

 8. Thủ Khoa Huân     287 triệu/m2


 • Phưng 9

Giá bán đất nhà phố Phường 9 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 139 – 299 triệu/m2 1. Âu Cơ                      169 triệu/m2

 2. Lạc Long Quân       159 triệu/m2

 3. Lý Thường Kiệt       149 triệu/m2

 4. Nguyễn Thị Nhỏ      139 triệu/m2

 5. Tân Trang                179 triệu/m2

 6. Thành Mỹ                129 triệu/m2

 7. Thiên Phước           149 triệu/m2

 8. Trần Văn Hoàng      139 triệu/m2


 • Phường 10

Giá bán đất nhà phố Phường 10 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 117 – 297 triệu/m 1. Âu Cơ                   157 triệu/m2

 2. Bùi Thế Mỹ           137 triệu/m2

 3. Đặng Minh Trứ      147 triệu/m2

 4. Đồng Đen              127 triệu/m2

 5. Đường số 1           137 triệu/m2

 6. Đường số 3           137 triệu/m2

 7. Đường số 5           157 triệu/m2

 8. Đường số 7           137 triệu/m2

 9. Gò Cẩm Đệm        147 triệu/m2

 10. Hồng Lạc               117 triệu/m2

 11. Lạc Long Quân      127 triệu/m2

 12. Ni Sư Huỳnh Liên  117 triệu/m2

 13. Tân Trang              117 triệu/m2

 14. Thái Thị Nhạn        127 triệu/m2

 15. Trần Văn Quang    117 triệu/m2


 • Phường 11

Giá bán đất nhà phố Phường 11 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 119 – 299 triệu/m2 1. Bàu Cát                   159 triệu/m2

 2. Bàu Cát 8                119 triệu/m2

 3. Bảy Hiền                 129 triệu/m2

 4. Ca Văn Thỉnh          139 triệu/m2

 5. Đồng Đen               149 triệu/m2

 6. Hồng Lạc                119 triệu/m2

 7. Lạc Long Quân      159 triệu/m2

 8. Lê Trung Nghĩa      199 triệu/m2

 9. Lý Thường Kiệt      169 triệu/m2

 10. Năm Châu              119 triệu/m2

 11. Nguyễn Bá Tòng    139 triệu/m2

 12. Phạm Phú Thứ       149 triệu/m2

 13. Phan Sào Nam       129 triệu/m2

 14. Quảng Hiền            119 triệu/m2

 15. Sơn Hưng              129 triệu/m2

 16. Trần Mai Ninh         119 triệu/m2

 17. Trường Chinh         129 triệu/m2

 18. Võ Thành Trang     139 triệu/m2


 • Phường 12

Giá bán đất nhà phố Phường 12 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 107- 297 triệu/m2 1. Bàu Cát 1                   157 triệu/m2

 2. Bàu cát 2                    177 triệu/m2

 3. Bàu Cát 3                   197 triệu/m2

 4. Châu Vĩnh Tế             137 triệu/m2

 5. Cộng Hòa                   167 triệu/m2

 6. Đồng Đen                   157 triệu/m2

 7. Đường A4                   187 triệu/m2

 8. Đường B6                   167 triệu/m2

 9. Đường C18                 197 triệu/m2

 10. Đường C22                 167 triệu/m2

 11. Đường C27                 187 triệu/m2

 12. Hoàng Hoa Thám        177 triệu/m2

 13. Hoàng Kế Viêm           167 triệu/m2

 14. Lê Duy Nhuận             177 triệu/m2

 15. Lê Lai                           147 triệu/m2

 16. Lê Trung Nghĩa            187 triệu/m2

 17. Năm Châu                    147 triệu/m2

 18. Nguyễn Bá Tòng          137 triệu/m2

 19. Nguyễn Bá Tuyển        157 triệu/m2

 20. Nguyễn Minh Hoàng    177 triệu/m2

 21. Nguyễn Thái Bình        177 triệu/m2

 22. Nguyễn Tử Nha            157 triệu/m2

 23. Phan Bá Phiến             177 triệu/m2

 24. Quách Văn Tuấn          167 triệu/m2

 25. Sơn Cang                     117 triệu/m2

 26. Sơn Hưng                     127 triệu/m2

 27. Thép Mới                      157 triệu/m2

 28. Trần Mai Ninh               117 triệu/m2

 29. Trung Lang                   137 triệu/m2

 30. Trường Chinh               127 triệu/m2

 31. Trương Hoàng Thanh   177 triệu/m2

 32. Võ Thành Trang            107 triệu/m2

 33. Xuân Diệu                     197 triệu/m2

 34. Xuân Hồng                    227 triệu/m2


 • Phường 13

Giá bán đất nhà phố Phường 13 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 129 – 299 triệu/m 1. Ấp Bắc                       199 triệu/m2

 2. Bàu Bàng                   179 triệu/m2

 3. Bình Giã                     169 triệu/m2

 4. Cộng Hòa                   189 triệu/m2 

 5. Cù Chính Lan             129 triệu/m2

 6. Đồng Xoài                  139 triệu/m2

 7. Đường C1                  169 triệu/m2

 8. Hoàng Hoa Thám       149 triệu/m2

 9. Lê Tấn Quốc              129 triệu/m2

 10. Mai Lão Bạng             159 triệu/m2

 11. Ngô Bệ                       169 triệu/m2

 12. Nguyễn Chánh Sắt     149 triệu/m2

 13. Nguyễn Đức Thuận    149 triệu/m2

 14. Nguyễn Hiến Lê          159 triệu/m2

 15. Nguyễn Quang Bích   149 triệu/m2

 16. Nhất Chi Mai               139 triệu/m2

 17. Núi Thành                   149 triệu/m2

 18. Phan Văn Sửu            169 triệu/m2

 19. Tân Hải                       149 triệu/m2

 20. Thân Nhân Trung       139 triệu/m2

 21. Trần Văn Danh           149 triệu/m2

 22. Trường Chinh             139 triệu/m2

 23. Văn Chung                 139 triệu/m2


 • Phường 14

Giá bán đất nhà phố Phường 14 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 127 – 267 triệu/m2   1. Âu Cơ                        157 triệu/m2

 2. Ba Vân                      147 triệu/m2

 3. Bàu Cát                     167 triệu/m2

 4. Bàu Cát 1                   167 triệu/m2

 5. Bàu cát 2                   167 triệu/m2

 6. Bàu Cát 3                   177 triệu/m2

 7. Bàu Cát 4                   137 triệu/m2

 8. Bàu Cát 5                   157 triệu/m2

 9. Bàu Cát 6                   197 triệu/m2

 10. Bàu Cát 7                   187 triệu/m2

 11. Bàu Cát 8                   177 triệu/m2

 12. Bàu Cát Đôi                247 triệu/m2

 13. Bế Văn Đàn                147 triệu/m2

 14. Đồng Đen                   137 triệu/m2

 15. Nguyễn Hồng Đào      147 triệu/m2

 16. Trường Chinh             127 triệu/m2

 17. Trương Công Định     157 triệu/m2


 • Phường 15

Giá bán đất nhà phố Phường 15 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 109- 269 triệu/m 1. Cầu Cống Lở              169 triệu/m2

 2. Cộng Hòa                   179 triệu/m2

 3. Cống Lở                      139 triệu/m2

 4. Huỳnh Văn Nghệ         119 triệu/m2

 5. Nguyễn Phúc Chu       129 triệu/m2

 6. Nguyễn Sỹ Sách          119 triệu/m2

 7. Phạm Văn Bạch          109 triệu/m2

 8. Phan Huy Ích               119 triệu/m2

 9. Tân Sơn                      149 triệu/m2

 10. Tân Trụ                        119 triệu/m2

 11. Trần Thái Tông            109 triệu/m2

 12. Trần Thánh Tông         109 triệu/m2

 13. Trường Chinh              129 triệu/m2

TÌM HIỂU THÊM GIÁ BÁN NHÀ PHỐ ĐẤT NỀN CÁC QUẬN TP HCM

                                                                                               Điện thoại : 0792 835111

                                                                                               Email : quydautuphuongnam@gmail.com

2 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kho bãi

/

Y TẾ

/

Bác sĩ

/
Dịch vụ tang lễ mai táng trọn gói trại hòm Quận tp hcm
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
ĐỀN TRÌNH TẠI NGHĨA TRANG SALA GARDEN
mộ gia tộc sala garden
ĐỀN TRÌNH TẠI NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN