Nội Dung

BÁN ĐẤT NỀN NHÀ PHỐ QUẬN TÂN BÌNH TP HCM

 • Phường 1

Giá bán đất nhà phố Phường 1 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 139 – 299 triệu/m2 1. Bình Giã                      139 triệu/m2

 2. Bùi Thị Xuân                169 triệu/m2

 3. Hiệp Nhất                    189 triệu/m2

 4. Hoàng Văn Thụ           179 triệu/m2

 5. Lê Văn Sỹ                    189 triệu/m2

 6. Nguyễn Trọng Tuyển   169 triệu/m2

 7. Nguyễn Văn Trỗi          179 triệu/m

 8. Phạm văn hai               199 triệu/m2

 9. Tân Canh                     209 triệu/m2


 • Phường 2

Giá bán đất nhà phố Phường 2 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 157 – 297 triệu/m2 1. Bạch Đằng                    197 triệu/m2

 2. Đống Đa                        277 triệu/m2

 3. Đồng Nai                       217 triệu/m2

 4. Hát Giang                      197 triệu/m2

 5. Hoàng Văn Thụ             177 triệu/m2

 6. Hồng Hà                        147 triệu/m2

 7. Huỳnh Lan Khanh          217 triệu/m2

 8. Lam Sơn                        197 triệu/m2

 9. Lê Minh Xuân                267 triệu/m2

 10. Lê Văn Sỹ                      217 triệu/m2

 11. Ngô Thị Thu Minh          227 triệu/m2

 12. Nguyễn Thanh Tuyền    137 triệu/m2

 13. Nguyễn Trọng Tuyển     197 triệu/m2

 14. Phạm Cự Lượng           157 triệu/m2

 15. Phạm văn hai                177 triệu/m2

 16. Phan Đình Giót              187 triệu/m2

 17. Phổ Quang                    157 triệu/m2

 18. Sông Đà                         217 triệu/m2

 19. Sông Đáy                       167 triệu/m2

 20. Sông Nhuệ                     227 triệu/m2

 21. Sông Thao                     217 triệu/m2

 22. Sông Thương                157 triệu/m2

 23. Tân Sơn Hòa                 197 triệu/m2

 24. Tản Viên                        257 triệu/m2

 25. Thích Minh Nguyệt        127 triệu/m2

 26. Tiền Giang                     227 triệu/m2

 27. Trà Khúc                        177 triệu/m2

 28. Trần Quốc Hoàn            247 triệu/m2

 29. Trường Sơn                   197 triệu/m2

 30. Yên Thế                         177 triệu/m2


 • Phường 3

Giá bán đất nhà phố Phường 3 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 239 – 399 triệu/m2 1. Bùi Thị Xuân                  159 triệu/m2

 2. Ngô Thị Thu Minh          249 triệu/m2

 3. Nguyễn Bặc                   139 triệu/m2

 4. Nguyễn Quang Bích       199 triệu/m2

 5. Phạm Cự Lượng            209 triệu/m2

 6. Phạm văn hai                 169 triệu/m2

 7. Trường Sa                      199 triệu/m2


 • Phường 4

Giá bán đất nhà phố Phường 4 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 137 – 267 triệu/m2 1. CMT  8                         197 triệu/m2

 2. Cộng Hòa                    187 triệu/m2

 3. Đồ Sơn                        147 triệu/m2

 4. Đống Đa                      227 triệu/m2

 5. Đường C22                 137 triệu/m2

 6. Giải Phóng                  177 triệu/m2

 7. Hậu Giang                   137 triệu/m2

 8. Hiệp Nhất                    167 triệu/m2

 9. Hòa Hiệp                      147 triệu/m2

 10. Hoàng Văn Thụ            147 triệu/m2

 11. Hoàng Việt                   187 triệu/m2

 12. Lê Bình                         157 triệu/m2

 13. Nguyễn Cảnh Dị           167 triệu/m2

 14. Nguyễn Đình Khơi        137 triệu/m2

 15. Nguyễn Thái Bình         217 triệu/m2

 16. Nguyễn Trọng Lội         147 triệu/m2

 17. Nguyễn Văn Mại           157 triệu/m2

 18. Nguyễn Văn Vĩnh         147 triệu/m2

 19. Phạm Phú Thứ             137 triệu/m2

 20. Phan Thúc Duyện         157 triệu/m2

 21. Sầm Sơn                       147 triệu/m2

 22. Thăng Long                   157 triệu/m2

 23. Trần Quốc                     167 triệu/m2

 24. Trường Chinh                147 triệu/m2

 25. Trường Sơn                   167 triệu/m2

 26. Tự Cường                      137 triệu/m2

 27. Tự Lập                           147 triệu/m2

 28. Út Tịch                           187 triệu/m2

 29. Xuân Diệu                      197 triệu/m2

 30. Xuân Hồng                     257 triệu/m2


 • Phường 5

Giá bán đất nhà phố Phường 5 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 139 – 239 triệu/m2 1. CMT 8                    159 triệu/m2


 2. Hoàng Sa               169 triệu/m2

 3. Hồng Hà                 219 triệu/m2

 4. Lưu Nhân Chú       149 triệu/m2

 5. Phạm văn hai         159 triệu/m2


 • Phường 6

Giá bán đất nhà phố Phường 6 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 107 – 287 triệu/m2 1. Bắc Hải                  137 triệu/m2

 2. Bành Văn Trân      147 triệu/m2

 3. CMT 8                    157 triệu/m2

 4. Chấn Hưng            167 triệu/m2

 5. Đại Nghĩa               117 triệu/m2

 6. Dân Trí                   107 triệu/m2

 7. Đất Thánh              127 triệu/m2

 8. Lê Văn Sỹ              257 triệu/m2

 9. Lý Thường Kiệt      177 triệu/m2

 10. Nghĩa Hòa              147 triệu/m2

 11. Nghĩa Hưng            157 triệu/m2

 12. Nghĩa Phát             147 triệu/m2

 13. Tứ Hải                     117 triệu/m2


 • Phường 7

Giá bán đất nhà phố Phường 7 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 139 – 299 triệu/m2 1. Ba Gia                     179 triệu/m2

 2. Bành Văn Trân        139 triệu/m2

 3. CMT 8                     159 triệu/m2

 4. Chử Đồng Tử         129 triệu/m2

 5. Đặng Lộ                  139 triệu/m2

 6. Đông Sơn               159 triệu/m2

 7. Lê Minh Xuân         299 triệu/m2

 8. Lý Thường Kiệt      189 triệu/m2

 9. Nghĩa Phát             129 triệu/m2

 10. Phú Hòa                 169 triệu/m2

 11. Sao Mai                  149 triệu/m2

 12. Vân Côi                  139 triệu/m2


 • Phường 8

Giá bán đất nhà phố Phường 8 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 137 – 307 triệu/m2 1. Đông Hồ                157 triệu/m2

 2. Lạc Long Quân      137 triệu/m2

 3. Lê Minh Xuân        287 triệu/m2

 4. Lý Thường Kiệt     167 triệu/m2

 5. Tân Phước            297 triệu/m2

 6. Tân Xuân               297 triệu/m2

 7. Thành Mỹ              127 triệu/m2

 8. Thủ Khoa Huân     287 triệu/m2


 • Phưng 9

Giá bán đất nhà phố Phường 9 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 139 – 299 triệu/m2 1. Âu Cơ                      169 triệu/m2

 2. Lạc Long Quân       159 triệu/m2

 3. Lý Thường Kiệt       149 triệu/m2

 4. Nguyễn Thị Nhỏ      139 triệu/m2

 5. Tân Trang                179 triệu/m2

 6. Thành Mỹ                129 triệu/m2

 7. Thiên Phước           149 triệu/m2

 8. Trần Văn Hoàng      139 triệu/m2


 • Phường 10

Giá bán đất nhà phố Phường 10 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 117 – 297 triệu/m 1. Âu Cơ                   157 triệu/m2

 2. Bùi Thế Mỹ           137 triệu/m2

 3. Đặng Minh Trứ      147 triệu/m2

 4. Đồng Đen              127 triệu/m2

 5. Đường số 1           137 triệu/m2

 6. Đường số 3           137 triệu/m2

 7. Đường số 5           157 triệu/m2

 8. Đường số 7           137 triệu/m2

 9. Gò Cẩm Đệm        147 triệu/m2

 10. Hồng Lạc               117 triệu/m2

 11. Lạc Long Quân      127 triệu/m2

 12. Ni Sư Huỳnh Liên  117 triệu/m2

 13. Tân Trang              117 triệu/m2

 14. Thái Thị Nhạn        127 triệu/m2

 15. Trần Văn Quang    117 triệu/m2


 • Phường 11

Giá bán đất nhà phố Phường 11 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 119 – 299 triệu/m2 1. Bàu Cát                   159 triệu/m2

 2. Bàu Cát 8                119 triệu/m2

 3. Bảy Hiền                 129 triệu/m2

 4. Ca Văn Thỉnh          139 triệu/m2

 5. Đồng Đen               149 triệu/m2

 6. Hồng Lạc                119 triệu/m2

 7. Lạc Long Quân      159 triệu/m2

 8. Lê Trung Nghĩa      199 triệu/m2

 9. Lý Thường Kiệt      169 triệu/m2

 10. Năm Châu              119 triệu/m2

 11. Nguyễn Bá Tòng    139 triệu/m2

 12. Phạm Phú Thứ       149 triệu/m2

 13. Phan Sào Nam       129 triệu/m2

 14. Quảng Hiền            119 triệu/m2

 15. Sơn Hưng              129 triệu/m2

 16. Trần Mai Ninh         119 triệu/m2

 17. Trường Chinh         129 triệu/m2

 18. Võ Thành Trang     139 triệu/m2


 • Phường 12

Giá bán đất nhà phố Phường 12 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 107- 297 triệu/m2 1. Bàu Cát 1                   157 triệu/m2

 2. Bàu cát 2                    177 triệu/m2

 3. Bàu Cát 3                   197 triệu/m2

 4. Châu Vĩnh Tế             137 triệu/m2

 5. Cộng Hòa                   167 triệu/m2

 6. Đồng Đen                   157 triệu/m2

 7. Đường A4                   187 triệu/m2

 8. Đường B6                   167 triệu/m2

 9. Đường C18                 197 triệu/m2

 10. Đường C22                 167 triệu/m2

 11. Đường C27                 187 triệu/m2

 12. Hoàng Hoa Thám        177 triệu/m2

 13. Hoàng Kế Viêm           167 triệu/m2

 14. Lê Duy Nhuận             177 triệu/m2

 15. Lê Lai                           147 triệu/m2

 16. Lê Trung Nghĩa            187 triệu/m2

 17. Năm Châu                    147 triệu/m2

 18. Nguyễn Bá Tòng          137 triệu/m2

 19. Nguyễn Bá Tuyển        157 triệu/m2

 20. Nguyễn Minh Hoàng    177 triệu/m2

 21. Nguyễn Thái Bình        177 triệu/m2

 22. Nguyễn Tử Nha            157 triệu/m2

 23. Phan Bá Phiến             177 triệu/m2

 24. Quách Văn Tuấn          167 triệu/m2

 25. Sơn Cang                     117 triệu/m2

 26. Sơn Hưng                     127 triệu/m2

 27. Thép Mới                      157 triệu/m2

 28. Trần Mai Ninh               117 triệu/m2

 29. Trung Lang                   137 triệu/m2

 30. Trường Chinh               127 triệu/m2

 31. Trương Hoàng Thanh   177 triệu/m2

 32. Võ Thành Trang            107 triệu/m2

 33. Xuân Diệu                     197 triệu/m2

 34. Xuân Hồng                    227 triệu/m2


 • Phường 13

Giá bán đất nhà phố Phường 13 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 129 – 299 triệu/m 1. Ấp Bắc                       199 triệu/m2

 2. Bàu Bàng                   179 triệu/m2

 3. Bình Giã                     169 triệu/m2

 4. Cộng Hòa                   189 triệu/m2 

 5. Cù Chính Lan             129 triệu/m2

 6. Đồng Xoài                  139 triệu/m2

 7. Đường C1                  169 triệu/m2

 8. Hoàng Hoa Thám       149 triệu/m2

 9. Lê Tấn Quốc              129 triệu/m2

 10. Mai Lão Bạng             159 triệu/m2

 11. Ngô Bệ                       169 triệu/m2

 12. Nguyễn Chánh Sắt     149 triệu/m2

 13. Nguyễn Đức Thuận    149 triệu/m2

 14. Nguyễn Hiến Lê          159 triệu/m2

 15. Nguyễn Quang Bích   149 triệu/m2

 16. Nhất Chi Mai               139 triệu/m2

 17. Núi Thành                   149 triệu/m2

 18. Phan Văn Sửu            169 triệu/m2

 19. Tân Hải                       149 triệu/m2

 20. Thân Nhân Trung       139 triệu/m2

 21. Trần Văn Danh           149 triệu/m2

 22. Trường Chinh             139 triệu/m2

 23. Văn Chung                 139 triệu/m2


 • Phường 14

Giá bán đất nhà phố Phường 14 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 127 – 267 triệu/m2   1. Âu Cơ                        157 triệu/m2

 2. Ba Vân                      147 triệu/m2

 3. Bàu Cát                     167 triệu/m2

 4. Bàu Cát 1                   167 triệu/m2

 5. Bàu cát 2                   167 triệu/m2

 6. Bàu Cát 3                   177 triệu/m2

 7. Bàu Cát 4                   137 triệu/m2

 8. Bàu Cát 5                   157 triệu/m2

 9. Bàu Cát 6                   197 triệu/m2

 10. Bàu Cát 7                   187 triệu/m2

 11. Bàu Cát 8                   177 triệu/m2

 12. Bàu Cát Đôi                247 triệu/m2

 13. Bế Văn Đàn                147 triệu/m2

 14. Đồng Đen                   137 triệu/m2

 15. Nguyễn Hồng Đào      147 triệu/m2

 16. Trường Chinh             127 triệu/m2

 17. Trương Công Định     157 triệu/m2


 • Phường 15

Giá bán đất nhà phố Phường 15 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 109- 269 triệu/m 1. Cầu Cống Lở              169 triệu/m2

 2. Cộng Hòa                   179 triệu/m2

 3. Cống Lở                      139 triệu/m2

 4. Huỳnh Văn Nghệ         119 triệu/m2

 5. Nguyễn Phúc Chu       129 triệu/m2

 6. Nguyễn Sỹ Sách          119 triệu/m2

 7. Phạm Văn Bạch          109 triệu/m2

 8. Phan Huy Ích               119 triệu/m2

 9. Tân Sơn                      149 triệu/m2

 10. Tân Trụ                        119 triệu/m2

 11. Trần Thái Tông            109 triệu/m2

 12. Trần Thánh Tông         109 triệu/m2

 13. Trường Chinh              129 triệu/m2

TÌM HIỂU THÊM GIÁ BÁN NHÀ PHỐ ĐẤT NỀN CÁC QUẬN TP HCM

 Điện thoại : 0792 835111

                                                                                               Email : quydautuphuongnam@gmail.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kho bãi

/

Y TẾ

/

Bác sĩ

/
Trại hòm huyện Hóc Môn Lh : 0792.835111
Trại hòm Phật giáo tp Hcm
ĐỀN TRÌNH TẠI NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN