BÁN NHÀ PHỐ QUẬN TÂN PHÚ TP HCM

 • Phường Hip Tân

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Hiệp Tân tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường Hiệp Tân chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 79 – 199 triệu/m2


 1. Cây Keo                             79 triệu/m2

 2. Chu Thiên                     89 triệu/m2

 3. Dương Khuê               119 triệu/m2

 4. Hòa Bình                      79 triệu/m2

 5. Hoàng Xuân Hoành      89triệu/m2

 6. Huỳnh Văn Một          119 triệu/m2

 7. Lê Quang Chiểu        139 triệu/m2

 8. Lê Thận                       79 triệu/m2

 9. Lương Trúc Đàm       119 triệu/m2

 10. Lũy Bán Bích             139 triệu/m2

 11. Lý Thánh Tông            99 triệu/m2

 12. Nguyễn Thiện Lâu     119 triệu/m2

 13. Nguyễn Văn Vịnh       119 triệu/m2

 14. Phan Anh                     99 triệu/m2

 15. Quách Vũ                     99 triệu/m2

 16. Thạch Lam                 139 triệu/m2

 17. Tô Hiệu                        99 triệu/m2

 18. Trần Quang Quá        119 triệu/m2

 19. Trần Văn Giáp              99 triệu/m2

 20. Ỷ Lan                          119 triệu/m2


 • Phường Hòa Thạnh

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Hòa Thạnh tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường Hòa Thạnh chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 147 – 297 triệu/m2


 1. Bạch Đằng                               197 triệu/m2

 2. Bạch Đằng 1                    207 triệu/m2

 3. Bạch Đằng 2                    227 triệu/m2

 4. Bùi Thị Xuân                    187 triệu/m2

 5. Cửu Long                         217 triệu/m2

 6. Đống Đa                           297 triệu/m2

 7. Đồng Nai                          217 triệu/m2

 8. Hát Giang                         197 triệu/m2

 9. Hoàng Văn Thụ                177 triệu/m2

 10. Hồng Hà                           197 triệu/m2

 11. Huỳnh Lan Khanh            217 triệu/m2

 12. Lam Sơn                          197 triệu/m2

 13. Lê Minh Xuân                   267 triệu/m2

 14. Lê Văn Sỹ                        207 triệu/m2

 15. Ngô Thị Thu Minh            227 triệu/m2

 16. Nguyễn Thanh Tuyền      187 triệu/m2

 17. Nguyễn Trọng Tuyển       197 triệu/m2

 18. Phạm Cự Lượng             157 triệu/m2

 19. Phạm văn hai                  177 triệu/m2

 20. Phan Đình Giót                217 triệu/m2

 21. Phổ Quang                      177 triệu/m2

 22. Sông Đà                          217 triệu/m2

 23. Sông Đáy                        157 triệu/m2

 24. Sông Nhuệ                      227 triệu/m2

 25. Sông Thao                      207 triệu/m2

 26. Sông Thương                 187 triệu/m2

 27. Tân Sơn Hòa                  197 triệu/m2

 28. Tản Viên                         247 triệu/m2

 29. Thích Minh Nguyệt         147 triệu/m2

 30. Tiền Giang                      227 triệu/m2

 31. Trà Khúc                         157 triệu/m2

 32. Trần Quốc Hoàn             247 triệu/m2

 33. Trường Sơn                    217 triệu/m2

 34. Yên Thế                          177 triệu/m2


 • Phường Phú Thạnh

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Phú Thạnh tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường Phú Thạnh chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 99 – 279 triệu/m2


 1. Bình Long                       139 triệu/m2

 2. Đinh Liệt                 149 triệu/m2

 3. Đỗ Bí                      119 triệu/m2

 4. Đường A                 109 triệu/m2

 5. Đường B                  99 triệu/m2

 6. Hiền Vương            139 triệu/m2

 7. Lê Cao Lãng           109 triệu/m2

 8. Lê Khôi                   169 triệu/m2

 9. Lê Lâm                   129 triệu/m2

 10. Lê Niệm                  119 triệu/m2

 11. Lê Sao                    109 triệu/m2

 12. Lũy Bán Bích          119 triệu/m2

 13. Nguyễn Sơn           159 triệu/m2

 14. Phan Văn Năm       109 triệu/m2

 15. Quách Đình Bảo     119 triệu/m2

 16. Thạch Lam              129 triệu/m2

 17. Thoại Ngọc Hầu      109 triệu/m2

 18. Trần Quang Cơ       119 triệu/m2

 19. Trần Thủ Độ            109 triệu/m2

 20. Văn Cao                  129 triệu/m2

 21. Võ Văn Dũng           119 triệu/m2


 • Phường Phú Thọ Hòa

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Phú Thọ Hòa tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường Phú Thọ Hòa chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 99 – 199 triệu/m2


 1. Bình Long                        139 triệu/m2

 2. Hoàng Ngọc Phách  119 triệu/m2

 3. Lê Lăng                      99 triệu/m2

 4. Lê Lư                        109 triệu/m2

 5. Lê Quốc Trinh           119 triệu/m2

 6. Lê Sao                        99 triệu/m2

 7. Lê Thiệt                      99 triệu/m2

 8. Lê Thúc Hoạch         109 triệu/m2

 9. Lê Văn Phan            119 triệu/m2

 10. Lê Vĩnh Hòa             119 triệu/m2

 11. Lũy Bán Bích            129 triệu/m2

 12. Nguyễn Nhữ Lãm     109 triệu/m2

 13. Nguyễn Sơn             129 triệu/m2

 14. Phạm Vấn                 119 triệu/m2

 15. Phạm Văn Xảo         139 triệu/m2

 16. Phú Thọ Hòa            109 triệu/m2

 17. Thoại Ngọc Hầu       139 triệu/m2

 18. Trịnh Lỗi                    119 triệu/m2

 19. Văn Cao                   159 triệu/m2

 20. Võ Hoành                   99 triệu/m2

 21. Vườn Lài                  129 triệu/m2


 • Phường Phú Trung

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Phú Trung tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường Phú Trung chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 97 – 197 triệu/m2


 1. Âu Cơ                                       137 triệu/m2

 2. Cao Văn ngọc                 117 triệu/m2

 3. Hoàng Xuân Nhị               97 triệu/m2

 4. Huỳnh Văn Chính             97 triệu/m2

 5. Kênh Tân Hóa                107 triệu/m2

 6. Khuông Việt                    117 triệu/m2

 7. Lê Ngã                            107 triệu/m2

 8. Nguyễn Minh Châu           97 triệu/m2

 9. Trần Đình Trọng                97 triệu/m2

 10. Trịnh Đình Thảo               117 triệu/m2

 11. Trịnh Đình Trọng              107 triệu/m2


 • Phường Sơn Kỳ

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 1 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường Sơn Kỳ chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 79 – 199 triệu/m2


 1. Bình Long                             139 triệu/m2

 2. Bờ Bao Tân Thắng       89 triệu/m2

 3. Đỗ Nhuận                    119 triệu/m2

 4. Đoàn Giỏi                      99 triệu/m2

 5. Đường CC5                  79 triệu/m2

 6. Đường CN 11               99 triệu/m2

 7. Đường CN1                  89 triệu/m2

 8. Đường CN11                99 triệu/m2

 9. Đường DC1                119 triệu/m2

 10. Đường DC11                89 triệu/m2

 11. Đường DC13                79 triệu/m2

 12. Đường DC5                109 triệu/m2

 13. Đường DC6                  99 triệu/m2

 14. Đường DC7                  89 triệu/m2

 15. Đường N1                     79 triệu/m2

 16. Đường số 27               109 triệu/m2

 17. Hương lộ 3                    79 triệu/m2

 18. Kênh 19 / 5                    89 triệu/m2

 19. Lê Trọng Tấn               149 triệu/m2

 20. Lê Trung Đình                89 triệu/m2

 21. Sơn Kỳ                         119 triệu/m2

 22. Tân Kỳ Tân Quý             99 triệu/m2


 • Phường n Quý

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 1 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường Tân Quý chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 97- 197 triệu/m2


 1. Bình Long                           127 triệu/m2

 2. Cầu Xéo                       117 triệu/m2

 3. Đỗ Công Tường             97 triệu/m2

 4. Đô Đốc Lộc                  107 triệu/m2

 5. Đô Đốc Long                117 triệu/m2

 6. Đô Đốc Thủ                  107 triệu/m2

 7. Đỗ Thị Tâm                    97 triệu/m2

 8. Đỗ Thừa Luông              97 triệu/m2

 9. Độc Lập                        117 triệu/m2

 10. Đường số 18                107 triệu/m2

 11. Dương Thiệu Tước      117 triệu/m2

 12. Dương Văn Dương        97 triệu/m2

 13. Gò Dầu                         107 triệu/m2

 14. Hoàng Văn Hòe            137 triệu/m2

 15. Lê Đình Thám                 97 triệu/m2

 16. Lê Liễu                          117 triệu/m2

 17. Lê Sát                           107 triệu/m2

 18. Lê Thúc Hoạch             127 triệu/m2

 19. Lý Tuệ                             97 triệu/m2

 20. Nguyễn Hảo Vĩnh           97 triệu/m2

 21. Nguyễn Lộ Trạch          107 triệu/m2

 22. Nguyễn Ngọc Nhựt       117 triệu/m2

 23. Nguyễn Quang Diệu     127 triệu/m2

 24. Nguyễn Súy                  117 triệu/m2

 25. Phạm Ngọc                     97 triệu/m2

 26. Phạm Quý Thích            97 triệu/m2

 27. Phùng Chí Kiên            107 triệu/m2

 28. Tân Hương                   127 triệu/m2

 29. Tân Kỳ Tân Quý           107 triệu/m2

 30. Tân Quý                        117 triệu/m2

 31. Tân Sơn Nhì                 157 triệu/m2

 32. Tây Sơn                          97 triệu/m2

 33. Võ Công Tồn                 117 triệu/m2


 • Phường Tân Sơn Nhì

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Sơn Kỳ tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường Tân Sơn Nhì chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 99 – 199 triệu/m2


 1. Âu Cơ                                   129 triệu/m2

 2. Cầu Xéo                     109 triệu/m2

 3. Diệp Minh Châu         139 triệu/m2

 4. Gò Dầu                       129 triệu/m2

 5. Hoa Bằng                   129 triệu/m2

 6. Lũy Bán Bích              149 triệu/m2

 7. Nguyễn Cửu Đàm      139 triệu/m2

 8. Nguyễn Quý Anh        109 triệu/m2

 9. Nguyễn Thế Truyện   129 triệu/m2

 10. Nguyễn Văn Săng      109 triệu/m2

 11. Nguyễn Xuân Khoát   129 triệu/m2

 12. Tân Kỳ Tân Quý           99 triệu/m2

 13. Tân Sơn Nhì               139 triệu/m2

 14. Trần Hưng Đạo           129 triệu/m2

 15. Trần Văn Ơn               109 triệu/m2

 16. Trường Chinh               99 triệu/m2

 17. Tự Quyết                    139 triệu/m2


 • Phường Tân Thành

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường Tân Thành tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường Tân Thành chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 97 – 197 triệu/m2


 1. Bác Ái                                  127 triệu/m2

 2. Chân Lý                      137 triệu/m2

 3. Chu Văn An                117 triệu/m2

 4. Cộng Hòa                   107 triệu/m2

 5. Dân Chủ                     117 triệu/m2

 6. Dân Tộc                      137 triệu/m2

 7. Độc Lập                      147 triệu/m2

 8. Đường 30/4                  97 triệu/m2

 9. Đường số 1                127 triệu/m2

 10. Lê Đình Thụ                117 triệu/m2

 11. Lũy Bán Bích              157 triệu/m2

 12. Nguyễn Bá Tòng         117 triệu/m2

 13. Nguyễn Hậu                157 triệu/m2

 14. Nguyễn Thái Học        127 triệu/m2

 15. Nguyễn Thế Truyện    117 triệu/m2

 16. Nguyễn Trường Tộ     147 triệu/m2

 17. Nguyễn Văn Huyên    107 triệu/m2

 18. Nguyễn Văn Ngọc      127 triệu/m2

 19. Nguyễn Văn Tố          137 triệu/m2

 20. Nguyễn Xuân Khoát   147 triệu/m2

 21. Phan Chu Trinh          147 triệu/m2

 22. Phan Đình Phùng       117 triệu/m2

 23. Tân Hương                 157 triệu/m2

 24. Tân Thành                  117 triệu/m2

 25. Thành Công                137 triệu/m2

 26. Thống Nhất                 167 triệu/m2

 27. Trần Hưng Đạo           157 triệu/m2

 28. Trương Vĩnh Ký          167 triệu/m2

 29. Vạn Hạnh                    157 triệu/m2

 30. Vườn Lài                     137 triệu/m2

 31. Yên Đỗ                        117 triệu/m2


 • Phường Tân Thới Hòa

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 1 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường Tân Thới Hòa chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 79 – 199 triệu/m2


 1. Bùi Cẩm Hổ                             139 triệu/m2

 2. Hòa Bình                        159 triệu/m2

 3. Kênh Tân Hóa                119 triệu/m2

 4. Lương Minh Nguyệt         79 triệu/m2

 5. Lương Thế Vinh             109 triệu/m2

 6. Lũy Bán Bích                  119 triệu/m2

 7. Lý Thái Tông                     99 triệu/m2

 8. Lý Thánh Tông                109 triệu/m2

 9. Phan Anh                          89 triệu/m2

 10. Tô Hiệu                            119 triệu/m2

 11. Trần Văn Cẩn                  119 triệu/m2


 • Phường Tây Thạnh

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 1 tháng 5 / 2020


Giá bán đất nhà phố Phường Tây Thạnh chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 77 – 167 triệu/m2


 1. Bùi Xuân Phái                     107 triệu/m2

 2. Chế Lan Viên             127 triệu/m2

 3. Đường B2                  117 triệu/m2

 4. Đường B3                    97 triệu/m2

 5. Đường CN1                 77 triệu/m2

 6. Đường D10                  87 triệu/m2

 7. Đường D11                  97 triệu/m2 

 8. Đường D13                  87 triệu/m2

 9. Đường D14B               87 triệu/m2

 10. Đường D9                  107 triệu/m2

 11. Dương Đức Hiền         97 triệu/m2

 12. Đường Kênh 19/5        97 triệu/m2

 13. Đường S11                 107 triệu/m2

 14. Đường S5                   107 triệu/m2

 15. Đường S7                     87 triệu/m2

 16. Đường S9                     97 triệu/m2

 17. Đường T1                     87 triệu/m

 18. Đường T4A                   97 triệu/m2

 19. Đường T6                    117 triệu/m2

 20. Đường T6                    127 triệu/m2

 21. Hồ Đắc Di                      97 triệu/m2

 22. Lê Trọng Tấn                107 triệu/m2

 23. Lưu Chí Hiếu                117 triệu/m2

 24. Nguyễn Đỗ Cung            97 triệu/m2

 25. Nguyễn Hữu Dật           107 triệu/m2

 26. Nguyễn Hữu Tiến            97 triệu/m2

 27. Nguyễn Sáng                107 triệu/m2

 28. Phạm Ngọc Thảo            97 triệu/m2

 29. Tân Kỳ Tân Quý            127 triệu/m2

 30. Tây Thạnh                     117 triệu/m2

 31. Trường Chinh                137 triệu/m2 

TÌM HIỂU THÊM GIÁ BÁN NHÀ PHỐ ĐẤT NỀN CÁC QUẬN TP HCM

 Điện thoại : 0792 835111

                                                                                               Email : quydautuphuongnam@gmail.com

0 replies

Nội Dung

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kho bãi

/

Y TẾ

/

Bác sĩ

/
ĐỀN TRÌNH TẠI NGHĨA TRANG SALA GARDEN