Nội Dung

BÁN NHÀ PHỐ QUẬN THỦ ĐỨC TP HCM

 • Phường Bình Chiểu

Giá bán đất nhà phố Phường Bình Chiểu chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 49 – 139 triệu/m2 1. Bình Chiểu             69 triệu/m2


 2. Đường số 15        129 triệu/m2

 3. Đường số 20          59 triệu/m2

 4. Đường số 4            79 triệu/m2

 5. Đường số 6            49 triệu/m2

 6. Đường số 9            59 triệu/m2

 7. Lê Thị Hoa              49 triệu/m2

 8. Ngô Chí Quốc         49 triệu/m2

 9. Tỉnh lộ 43                59 triệu/m2


 • Phường Bình Thọ

Giá bán đất nhà phố Phường Bình Thọ chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 57 – 177 triệu/m2 1. Bác Ái                       57 triệu/m2

 2. Dân Chủ                 137 triệu/m2

 3. Đặng Văn Bi           107 triệu/m2

 4. Đoàn Kết                  77 triệu/m2

 5. Đường số 1              67 triệu/m2

 6. Đường số 11            77 triệu/m2

 7. Đường số 9            147 triệu/m2

 8. Hàn Thuyên            137 triệu/m2

 9. Nguyễn Văn Bá      157 triệu/m2

 10. Thống Nhất             147 triệu/m2

 11. Võ Văn Ngân          127 triệu/m2


 • Phường Hiệp Bình Chánh

Giá bán đất nhà phố Phường Hiệp Bình Chánh chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 49 – 129 triệu/m2 1. Đường số 1                79 triệu/m2


 2. Đường số 10              99 triệu/m2

 3. Đường số 11              89 triệu/m2

 4. Đường số 12              89 triệu/m2

 5. Đường số 13              69 triệu/m2

 6. Đường số 14              89 triệu/m2

 7. Đường số 15              79 triệu/m2

 8. Đường số 16              69 triệu/m2

 9. Đường số 17              89 triệu/m2

 10. Đường số 18              99 triệu/m2

 11. Đường số 19              79 triệu/m2

 12. Đường số 2                89 triệu/m2

 13. Đường số 20              79 triệu/m2

 14. Đường số 21              69 triệu/m2

 15. Đường số 23              69 triệu/m2

 16. Đường số 25              79 triệu/m2

 17. Đường số 26              69 triệu/m2

 18. Đường số 27              69 triệu/m2

 19. Đường số 3                79 triệu/m2

 20. Đường số 32              69 triệu/m2

 21. Đường số 36              89 triệu/m2

 22. Đường số 37              89 triệu/m2

 23. Đường số 38              69 triệu/m2

 24. Đường số 4                79 triệu/m2

 25. Đường số 40              79 triệu/m2

 26. Đường số 42              59 triệu/m2

 27. Đường số 45              49 triệu/m2

 28. Đường số 47              69 triệu/m2

 29. Đường số 48              59 triệu/m2

 30. Đường số 49              69 triệu/m2

 31. Đường số 5                69 triệu/m2

 32. Đường số 51              79 triệu/m2

 33. Đường số 52              69 triệu/m2

 34. Đường số 53              79 triệu/m2

 35. Đường số 6                89 triệu/m2

 36. Đường số 7                99 triệu/m2

 37. Đường số 8                89 triệu/m2

 38. Đường số 9                69 triệu/m2

 39. Hiệp Bình                   79 triệu/m2

 40. Kha Vạn Cân              89 triệu/m2

 41. Phạm Văn Đồng         99 triệu/m2

 42. Quốc Lộ 13                 79 triệu/m2

 43. Tam Bình                    69 triệu/m2


 • Phường Hiệp Bình Phước

Giá bán đất nhà phố Phường Hiệp Bình Phước chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 57 – 157 triệu/m2 1. Đường số 1           87 triệu/m2

 2. Đường số 10         67 triệu/m2

 3. Đường số 12         77 triệu/m2

 4. Đường số 15         97 triệu/m2

 5. Đường số 2           77 triệu/m2

 6. Đường số 3           97 triệu/m2

 7. Đường số 4           77 triệu/m2

 8. Đường số 5           67 triệu/m2

 9. Đường số 6           77 triệu/m2

 10. Đường số 7           57 triệu/m2

 11. Đường số 8           77 triệu/m2

 12. Đường số 9           67 triệu/m2

 13. Hiệp Bình              77 triệu/m2

 14. Quốc Lộ 13           87 triệu/m2


 • Phường Linh Chiểu

Giá bán đất nhà phố Phường Linh Chiểu chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 69 – 159 triệu/m 1. Chương Dương      79 triệu/m2

 2. Đường số 10           89 triệu/m2

 3. Đường số 11           69 triệu/m2

 4. Đường số 12           69 triệu/m2

 5. Đường số 16           69 triệu/m2

 6. Đường số 19           79 triệu/m2

 7. Đường số 23         129 triệu/m2

 8. Đường số 5           139 triệu/m2

 9. Đường số 7           109 triệu/m2

 10. Đường số 8             79 triệu/m2

 11. Đường số 9             69 triệu/m2

 12. Hoàng Diệu 2          99 triệu/m2

 13. Kha Vạn Cân           79 triệu/m2

 14. Tô Vĩnh Diện          129 triệu/m2

 15. Võ Văn Ngân            89 triệu/m2


 • Phường Linh Đông 

Giá bán đất nhà phố Phường Linh Đông chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 47 – 137 triệu/m 1. Đường số 10              57 triệu/m2


 2. Đường số 14              67 triệu/m2

 3. Đường số 16              77 triệu/m2

 4. Đường số 18              57 triệu/m2

 5. Đường số 20              47 triệu/m2

 6. Đường số 22              67 triệu/m2

 7. Đường số 24              77 triệu/m2

 8. Đường số 26              77 triệu/m2

 9. Đường số 28              67 triệu/m2

 10. Đường số 30              67 triệu/m2

 11. Đường số 32              57 triệu/m2

 12. Đường số 34              67 triệu/m2

 13. Đường số 36              57 triệu/m2

 14. Đường số 39              87 triệu/m2

 15. Đường số 40              57 triệu/m2

 16. Đường số 41              97 triệu/m2

 17. Đường số 42              87 triệu/m2

 18. Đường số 8                67 triệu/m2

 19. Kha Vạn Cân              97 triệu/m2

 20. Linh Đông                   67 triệu/m2

 21. Lý Tế Xuyên               67 triệu/m2

 22. Phạm Văn Đồng         57 triệu/m2

 23. Tô Ngọc Vân              77 triệu/m2

 24. Đào Trinh Nhất           57 triệu/m2

 25. Đường số 12              47 triệu/m2


 • Phường Linh Tây

Giá bán đất nhà phố Phường Linh Tây chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 57 – 137 triệu/m2 1. Đào Trinh Nhất       57 triệu/m2

 2. Đường số 12          67 triệu/m2

 3. Đường số 17          77 triệu/m2

 4. Đường số 4            57 triệu/m2

 5. Đường số 5            57 triệu/m2

 6. Đường số 6            67 triệu/m2

 7. Đường số 7            67 triệu/m2

 8. Đường số 8            77 triệu/m2

 9. Đường số 9            67 triệu/m2

 10. Dương Văn Cam    57 triệu/m2

 11. Kha Vạn Cân          77 triệu/m2

 12. Nguyễn Văn Lịch    67 triệu/m2

 13. Phạm Văn Đồng     57 triệu/m2

 14. Tâm Tâm Xã           77 triệu/m2

 15. Tô Ngọc Vân           67 triệu/m2


 • Phường Linh Trung

Giá bán đất nhà phố Phường Linh Trung chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 49 – 139 triệu/m 1. Đường số 10         79 triệu/m2

 2. Đường số 16         59 triệu/m2

 3. Đường số 17         49 triệu/m2

 4. Đường số 18         49 triệu/m2

 5. Đường số 4           59 triệu/m2

 6. Đường số 5           69 triệu/m2

 7. Đường số 7           79 triệu/m2

 8. Đường số 8           59 triệu/m2

 9. Đường số 9           79 triệu/m2

 10. Hoàng Diệu           49 triệu/m2

 11. Hoàng Diệu 2        99 triệu/m2

 12. Kha Vạn Cân         59 triệu/m2

 13. Lê Văn Chí            69 triệu/m2

 14. Linh Trung             79 triệu/m2

 15. Phạm Văn Đồng    59 triệu/m2

 16. Xa Lộ Hà Nội         69 triệu/m2


 • Phường Linh Xuân

Giá bán đất nhà phố Phường Linh Xuân chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 47 – 137 triệu/m 1. Đường số 1            57 triệu/m2

 2. Đường số 10          47 triệu/m2

 3. Đường số 11          47 triệu/m2

 4. Đường số 13          47 triệu/m2

 5. Đường số 3            47 triệu/m2

 6. Đường số 4            47 triệu/m2

 7. Đường số 5            47 triệu/m2

 8. Đường số 6            47 triệu/m2

 9. Đường số 7            47 triệu/m2

 10. Đường số 8            47 triệu/m2

 11. Quốc Lộ 1K            47 triệu/m2

 12. Đường số 11          47 triệu/m2

 13. Đường số 12          57 triệu/m2

 14. Đường số 13          57 triệu/m2

 15. Đường số 7            67 triệu/m2


 • Phường Tam Bình

Giá bán đất nhà phố Phường Tam Bình chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 47 – 137 triệu/m2 1. Đường số 11          57 triệu/m2

 2. Đường số 12          57 triệu/m2

 3. Đường số 13          57 triệu/m2

 4. Đường số 7            77 triệu/m2

 5. Gò Dưa                  67 triệu/m2

 6. Phú Châu               57 triệu/m2

 7. Tam Châu              67 triệu/m2

 8. Tỉnh lộ 43               47 triệu/m2

 9. Tô Ngọc Vân          57 triệu/m2


 • Phưng Tam Phú

Giá bán đất nhà phố Phường Tam Phú chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 59 – 139 triệu/m2 1. Bình Phú             69 triệu/m2

 2. Cây Keo              59 triệu/m2

 3. Đường số 2         59 triệu/m2

 4. Đường số 6         69 triệu/m2

 5. Đường số 7         59 triệu/m2

 6. Phú Châu            59 triệu/m2

 7. Tam Bình             59 triệu/m2

 8. Tam Châu            59 triệu/m2

 9. Tô Ngọc Vân       69 triệu/m2

 10. Ụ Ghe                  69 triệu/m2


 • Phường Trường Thọ

Giá bán đất nhà phố Phường Trường Thọ chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 57 – 137 triệu/m 1. Đặng Văn Bi         87 triệu/m2

 2. Đường số 1          77 triệu/m2

 3. Đường số 10        87 triệu/m2

 4. Đường số 11        57 triệu/m2

 5. Đường số 12        67 triệu/m

 6. Đường số 2          77 triệu/m2

 7. Đường số 3          57 triệu/m2

 8. Đường số 4          57 triệu/m

 9. Đường số 5          67 triệu/m2

 10. Đường số 8          67 triệu/m2

 11. Đường số 9          57 triệu/m2

 12. Hồ Văn Tư           77 triệu/m2

 13. Kha Vạn Cân        77 triệu/m2

 14. Nguyễn Văn Bá    67 triệu/m2

 15. Võ Văn Ngân        57 triệu/m2

TÌM HIỂU THÊM GIÁ BÁN NHÀ PHỐ ĐẤT NỀN CÁC QUẬN TP HCM

 Điện thoại : 0792 835111

                                                                                               Email : quydautuphuongnam@gmail.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

dịch vụ tang lễ tại thành phố Hồ Chí Minh
dịch vụ tang lễ tại thành phố Hồ Chí Minh
dịch vụ tang lễ tại thành phố Hồ Chí Minh
dịch vụ tang lễ tại thành phố Hồ Chí Minh
dịch vụ tang lễ tại thành phố Hồ Chí Minh