BÁN NHÀ PHỐ QUẬN THỦ ĐỨC TP HCM

 • Phường Bình Chiểu

 1. Bình Chiểu             69 triệu/m2 
 2. Đường số 15        129 triệu/m2 
 3. Đường số 20          59 triệu/m2 
 4. Đường số 4            79 triệu/m2 
 5. Đường số 6            49 triệu/m2 
 6. Đường số 9            59 triệu/m2 
 7. Lê Thị Hoa              49 triệu/m2 
 8. Ngô Chí Quốc         49 triệu/m2
 9. Tỉnh lộ 43                59 triệu/m2
 • Phường Bình Thọ

 1. Bác Ái                       57 triệu/m2
 2. Dân Chủ                 137 triệu/m2 
 3. Đặng Văn Bi           107 triệu/m2 
 4. Đoàn Kết                  77 triệu/m2 
 5. Đường số 1              67 triệu/m2 
 6. Đường số 11            77 triệu/m2 
 7. Đường số 9            147 triệu/m2
 8. Hàn Thuyên            137 triệu/m2 
 9. Nguyễn Văn Bá      157 triệu/m2 
 10. Thống Nhất             147 triệu/m2 
 11. Võ Văn Ngân          127 triệu/m2 
 • Phường Hiệp Bình Chánh

 1. Đường số 1                79 triệu/m2
 2. Đường số 10              99 triệu/m2 
 3. Đường số 11              89 triệu/m2
 4. Đường số 12              89 triệu/m2 
 5. Đường số 13              69 triệu/m2 
 6. Đường số 14              89 triệu/m2 
 7. Đường số 15              79 triệu/m2 
 8. Đường số 16              69 triệu/m2
 9. Đường số 17              89 triệu/m2 
 10. Đường số 18              99 triệu/m2 
 11. Đường số 19              79 triệu/m2
 12. Đường số 2                89 triệu/m2 
 13. Đường số 20              79 triệu/m2 
 14. Đường số 21              69 triệu/m2 
 15. Đường số 23              69 triệu/m2 
 16. Đường số 25              79 triệu/m2
 17. Đường số 26              69 triệu/m2 
 18. Đường số 27              69 triệu/m2
 19. Đường số 3                79 triệu/m2 
 20. Đường số 32              69 triệu/m2 
 21. Đường số 36              89 triệu/m2 
 22. Đường số 37              89 triệu/m2
 23. Đường số 38              69 triệu/m2 
 24. Đường số 4                79 triệu/m2
 25. Đường số 40              79 triệu/m2
 26. Đường số 42              59 triệu/m2 
 27. Đường số 45              49 triệu/m2 
 28. Đường số 47              69 triệu/m2 
 29. Đường số 48              59 triệu/m2 
 30. Đường số 49              69 triệu/m2 
 31. Đường số 5                69 triệu/m2 
 32. Đường số 51              79 triệu/m2 
 33. Đường số 52              69 triệu/m2
 34. Đường số 53              79 triệu/m2
 35. Đường số 6                89 triệu/m2 
 36. Đường số 7                99 triệu/m2 
 37. Đường số 8                89 triệu/m2 
 38. Đường số 9                69 triệu/m2 
 39. Hiệp Bình                   79 triệu/m2 
 40. Kha Vạn Cân              89 triệu/m2 
 41. Phạm Văn Đồng         99 triệu/m2
 42. Quốc Lộ 13                 79 triệu/m2
 43. Tam Bình                    69 triệu/m2 
 • Phường Hiệp Bình Phước

 1. Đường số 1           87 triệu/m2
 2. Đường số 10         67 triệu/m2
 3. Đường số 12         77 triệu/m2
 4. Đường số 15         97 triệu/m2
 5. Đường số 2           77 triệu/m2
 6. Đường số 3           97 triệu/m2
 7. Đường số 4           77 triệu/m2
 8. Đường số 5           67 triệu/m2
 9. Đường số 6           77 triệu/m2
 10. Đường số 7           57 triệu/m2
 11. Đường số 8           77 triệu/m2
 12. Đường số 9           67 triệu/m2
 13. Hiệp Bình              77 triệu/m2
 14. Quốc Lộ 13           87 triệu/m2 
 • Phường Linh Chiểu

 1. Chương Dương      79 triệu/m2 
 2. Đường số 10           89 triệu/m2
 3. Đường số 11           69 triệu/m2 
 4. Đường số 12           69 triệu/m2 
 5. Đường số 16           69 triệu/m2 
 6. Đường số 19           79 triệu/m2 
 7. Đường số 23         129 triệu/m2 
 8. Đường số 5           139 triệu/m2 
 9. Đường số 7           109 triệu/m2 
 10. Đường số 8             79 triệu/m2
 11. Đường số 9             69 triệu/m2 
 12. Hoàng Diệu 2          99 triệu/m2
 13. Kha Vạn Cân           79 triệu/m2 
 14. Tô Vĩnh Diện          129 triệu/m2
 15. Võ Văn Ngân           89 triệu/m2
 • Phường Linh Đông

 1. Đường số 10              57 triệu/m2
 2. Đường số 14              67 triệu/m2
 3. Đường số 16              77 triệu/m2 
 4. Đường số 18              57 triệu/m2 
 5. Đường số 20              47 triệu/m2 
 6. Đường số 22              67 triệu/m2 
 7. Đường số 24              77 triệu/m2 
 8. Đường số 26              77 triệu/m2 
 9. Đường số 28              67 triệu/m2 
 10. Đường số 30              67 triệu/m2 
 11. Đường số 32              57 triệu/m2
 12. Đường số 34              67 triệu/m2 
 13. Đường số 36              57 triệu/m2 
 14. Đường số 39              87 triệu/m2 
 15. Đường số 40              57 triệu/m2 
 16. Đường số 41              97 triệu/m2 
 17. Đường số 42              87 triệu/m2 
 18. Đường số 8                67 triệu/m2
 19. Kha Vạn Cân              97 triệu/m2 
 20. Linh Đông                   67 triệu/m2 
 21. Lý Tế Xuyên               67 triệu/m2
 22. Phạm Văn Đồng         57 triệu/m2 
 23. Tô Ngọc Vân               77 triệu/m2
 24. Đào Trinh Nhất           57 triệu/m2 
 25. Đường số 12              47 triệu/m2 
 • Phường Linh Tây

 1. Đào Trinh Nhất       57 triệu/m2 
 2. Đường số 12          67 triệu/m2 
 3. Đường số 17          77 triệu/m2
 4. Đường số 4            57 triệu/m2 
 5. Đường số 5            57 triệu/m2
 6. Đường số 6            67 triệu/m2 
 7. Đường số 7            67 triệu/m2 
 8. Đường số 8            77 triệu/m2 
 9. Đường số 9            67 triệu/m2 
 10. Dương Văn Cam    57 triệu/m2 
 11. Kha Vạn Cân          77 triệu/m2 
 12. Nguyễn Văn Lịch    67 triệu/m2
 13. Phạm Văn Đồng     57 triệu/m2
 14. Tâm Tâm Xã           77 triệu/m2 
 15. Tô Ngọc Vân           67 triệu/m2 
 • Phường Linh Trung

 1. Đường số 10         79 triệu/m2
 2. Đường số 16         59 triệu/m2 
 3. Đường số 17         49 triệu/m2 
 4. Đường số 18         49 triệu/m2 
 5. Đường số 4           59 triệu/m2 
 6. Đường số 5           69 triệu/m2 
 7. Đường số 7           79 triệu/m2 
 8. Đường số 8           59 triệu/m2 
 9. Đường số 9           79 triệu/m2
 10. Hoàng Diệu           49 triệu/m2 
 11. Hoàng Diệu 2        99 triệu/m2
 12. Kha Vạn Cân         59 triệu/m2 
 13. Lê Văn Chí            69 triệu/m2 
 14. Linh Trung             79 triệu/m2 
 15. Phạm Văn Đồng    59 triệu/m2 
 16. Xa Lộ Hà Nội         69 triệu/m2 
 • Phường Linh Xuân

 1. Đường số 1            57 triệu/m2
 2. Đường số 10          47 triệu/m2
 3. Đường số 11          47 triệu/m2
 4. Đường số 13          47 triệu/m2
 5. Đường số 3            47 triệu/m2
 6. Đường số 4            47 triệu/m2
 7. Đường số 5            47 triệu/m2
 8. Đường số 6            47 triệu/m2
 9. Đường số 7            47 triệu/m2
 10. Đường số 8            47 triệu/m2
 11. Quốc Lộ 1K            47 triệu/m2
 12. Đường số 11          47 triệu/m2
 13. Đường số 12          57 triệu/m2
 14. Đường số 13          57 triệu/m2
 15. Đường số 7            67 triệu/m2
 • Phường Tam Bình

 1. Đường số 11          57 triệu/m2
 2. Đường số 12          57 triệu/m2
 3. Đường số 13          57 triệu/m2
 4. Đường số 7            77 triệu/m2
 5. Gò Dưa                  67 triệu/m2
 6. Phú Châu               57 triệu/m2
 7. Tam Châu              67 triệu/m2
 8. Tỉnh lộ 43               47 triệu/m2
 9. Tô Ngọc Vân          57 triệu/m2
 • Phưng Tam Phú

 1. Bình Phú             69 triệu/m2
 2. Cây Keo              59 triệu/m2
 3. Đường số 2         59 triệu/m2
 4. Đường số 6         69 triệu/m2
 5. Đường số 7         59 triệu/m2
 6. Phú Châu            59 triệu/m2
 7. Tam Bình             59 triệu/m2
 8. Tam Châu            59 triệu/m2
 9. Tô Ngọc Vân       69 triệu/m2
 10. Ụ Ghe                  69 triệu/m2
 • Phường Trường Thọ

 1. Đặng Văn Bi         87 triệu/m2
 2. Đường số 1          677 triệu/m2
 3. Đường số 10        87 triệu/m2
 4. Đường số 11        57 triệu/m2
 5. Đường số 12        67 triệu/m2
 6. Đường số 2          77 triệu/m2
 7. Đường số 3          57 triệu/m2
 8. Đường số 4          57 triệu/m2
 9. Đường số 5          67 triệu/m2
 10. Đường số 8          67 triệu/m2
 11. Đường số 9          57 triệu/m2
 12. Hồ Văn Tư           77 triệu/m2
 13. Kha Vạn Cân        77 triệu/m2
 14. Nguyễn Văn Bá    67 triệu/m2
 15. Võ Văn Ngân        57 triệu/m2

TÌM HIỂU THÊM GIÁ BÁN NHÀ PHỐ ĐẤT NỀN CÁC QUẬN TP HCM

                                                                                               Điện thoại : 0792 835111

                                                                                               Email : quydautuphuongnam@gmail.com

3 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HỘI LONG HOA 2020 ?

/

HỘI LONG HOA 2020 ?

/

HỘI LONG HOA 2020 ?

/

HỘI LONG HOA 2020 ?

/

HỘI LONG HOA 2020 ?

/