Nội Dung

ĐỊA CHỈ SỐ ĐIỆN THOẠI TẤT CẢ CÁC CHÙA VN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

SỐ ĐIỆN THOẠI ĐỊA CHỈ CHÙA VIỆT NAM TẠI MỸ , HOA KỲ

Chùa A Di Đà

Thượng Tọa Thích Trí Viên
3502 W. Walsh Pl
Denver, CO 80319
Tel: (303) 936 7499


Chùa A Di Đà

Ni Sư Thích Nữ Như Ngọc
14042 Swan St
Westminster, CA 92683
Tel: (714) 890 0628


Chùa An Bằng

5400 W. Kentucky Ave
Lakewood, CO 80226
Tel: (303) 936 1739


Chùa An Lạc

Ni Sư Thích Nữ Nguyên Thanh
1647 E. San Femando St
San Jose, CA 95116
Tel: (408) 254 1710


An Tường Tự Viện

Thượng Tọa Thích Thanh An &
Thượng Tọa Thích Thiện Tường
682-28 th St
Oakland, CA 94609
Tel: (510) 444 5218


Chùa Bảo Ân

Sư Cô Thích Nữ Liễu Hà
5788 Apopka Vineland Rd
Oriando, FL 32818
Tel: (407) 295 7846 


Chùa Bảo Pháp

HT. Thích Viên Lý
9447 Old San Gabriel
Canynon Rd
Azusa, CA 91702
Tel: (626) 812 0152


Chùa Bảo Phước

Thượng Tọa Thích Viên Dung
258 – 270 Senter Road
SAN JOSE, CA 95111
Tel. 408-365-1228
Email:chuabaophuoc@yahoo.com


Chùa Bảo Quang

HT. Thích Quảng Thanh
713 N. Newhope St.
Santa Ana, CA 92703
Tel: (714) 554 1286/(714) 554 1287


Chùa Bảo Tịnh

HT. Thích Nguyên Đạt
2406 Marine Ave
Gardena, CA 90249
Tel: (310) 516 1522


Chùa Bát Nhã

HT.Thích Nguyên Trí
803 S. Sullivan St
Santa Ana, CA 92704
Tel: (714) 571 0473


Chùa Bồ Đề

HộI Phật Giáo Thân Hữu
4341 Field St
New Orleans, LA 70114
Tel: (504) 392 0327


Bửu Hưng Tu Viện

17808 Ne 18 Th St
Vancouver, WA 98684
Tel: (360) 256 9550


Chùa Bửu Môn

HT.Thích Huyền Việt
2701 Procter St
Port Arthur, TX 77640
Tel: (409) 982 9319


Niệm Phật Đường Bửu Quang

Thượng Tọa Thích Thiện Huyền
5157 S. Hydrallie Ave
Wichita, KS 67216
Tel: (316) 529 3792


Chùa Chánh Giác

9080 Adams St
Bayou La Batre, AL 36509
Tel: (334) 824 7048


Tu Viện Chơn Không

HT. Thích Thông Hải
1105 Hind Luka Dr
Honolulu, HL 96821
Tel: (808) 373 4608


Chùa Cổ Lâm

HT. Thích Nguyên An
3503 S. Graham St
Seattle, WA 98118
Tel: (206) 723 4741


Chùa Vạn Hoa 

Trụ TrìThượng Tọa Thích Hạnh Huy 
11038.4th Ave,SW, Seattle, WA 98146 
Tel: (206) 420- 3150 
www.chuavanhoa.org 
Email: vanhoa_temple@yahoo.com 


Chùa Di Đà

916 S. Berendo St
Los Angeles, CA 90006
Tel: (213) 480 8770


Chùa Diệu Pháp

HT.Thích Viên Lý
424 S. Ramona Ave
Monterey Park, CA 91754
Tel: (626) 288 5359


Chùa Diệu Pháp

HT.Thích Viên Lý
311 E. Mission Road
San Gabriel, CA 91776
Tel. (626) 614 0566


Chùa Diệu Quang

Ni Sư Thích Nữ Diệu Từ
9229 Elder Greek Rd
Sacramento, CA 95829
Tel: (916) 381 4360


Chùa Diệu Quang

Ni Sư Thích Nữ Diệu Từ
3602 W. Fifth St
Santa Ana, CA 92703
Tel: (714) 554 9588


Chùa Duyên Giác

Thượng Tọa Thích Thiện Tâm
97 Foss Ave
San Jose, CA 95116
Tel: (408) 926 9256


Chùa Dược Sư

Ni Sư Thích Nữ Như Hòa
11111 Magnolia Bld
Garden Grove, CA 92641
Tel: (714) 638 4128


Chùa Đại Nhật Như Lai

Thượng Tọa Thích Thông Đạt
585 Fenton St
San Jose, CA 95127
Tel: (408) 926 1998


Chùa Đạo Quang

Thượng Tọa Thích Tịnh Đức
3522 N. Garland Ave
Garland, TX 75040
Tel: (972) 414 7345


Chùa Đông Hưng

Đại Đức Thích Minh Đạo
8665 California Ave
Riverside, CA 92504
Tel: (909) 359 4588


Chùa Đông Lâm

10022 Westview Dr
Houston, TX 77055
Tel: (713) 647 7460


Chùa Đức Viên

Sư Cô Thích Nữ Diệu Phước
2420-2440 Mc Laughlin Ave
San Jose, CA 95121
Tel: (408) 993 9158


Chùa Giác Hoàng

Cố Hòa Thượng Thích Thanh Đạm
5401 NW-16 th St
Washington, DC 20011
Tel: (202) 829 2423


Chùa Giác Lâm

Ni Sư Thích Nữ Minh Tâm
131 Nyack Ave
Lans Downe, PA 19050
Tel: (610) 626 8499


Chùa Giác Minh

Hòa Thượng Thích Thanh Cát
763 Donohoe St
El Palo Alto, CA 94303
Tel: (415) 325 7353


Chùa Giác Quang

Thượng Tọa Thích Nguyên Tâm
516 SE 17 th St
Oklahoma City, OK 73129
Tel: (405) 636 1845


Chùa Hải Ấn

255 Cherry St
New Britain, CT 06051
Tel: (860) 612 0077


Trung Tâm PG Hayward

Thượng Tọa Thích Từ Lực
27878 Calaroga Ave
Hayward, CA 94545
Tel: (510) 732 0728


Chùa Hoa Nghiêm

Tỳ Kheo Thích Kiến Khai
9105 Backlick Rd
Fort Belvioir, VA 22060
Tel: (703) 781 4306


Chùa Huệ Quang

HT.Thích Minh Mẫn
4918 W. Westminster Ave
Santa Ana, CA 92703
Tel: (714) 530 9249


Chùa Hương Tích

Thượng Tọa Thích Nhật Minh
4821 W. 5 th St
Santa Ana, CA 92703
Tel: (714) 554 7837


Tu Viện Hương Hải 

Tỳ Kheo Thích Hương Huệ 
2321 SW 127th Ave 
Davie, FL 33325 
Tel & Fax 954-424-9865 
Email: thichhuonghue@yahoo.com 


Hương Sơn Thiền Tự 

Viện Chủ: ĐĐ. Thích Nguyên Dũng
334 Saint James Ave 
Springfield, MA 01109 
(413) 306-7833


Tổ Đình Thiếu Lâm Thiền Tự 

Viện Chủ: ĐĐ. Thích Nguyên Dũng 
684 State Street 
Springfield, MA 01109 
(413)306-7833


Chùa Hương Sen 

HT. Thích Nữ Giới Hương
24615 Fir Avenue, Moreno Valley, CA 92553. USA
Tel: (951) 601 9659
Email: thichnugioihuong@yahoo.com 
Website: http://www.chuahuongsen.com/


Tu Viện Kim Cang

Thượng Tọa Thích Hạnh Đạt
4771 Browns Mill Rd
Atlanta, GA 30038
Tel: (770) 322 0712


Chùa Kim Quang

Hòa Thượng Thích Thiện Trì
3119 Alta Arden Expressway
Sacramendo, CA 95825
Tel: (916) 481 8781


Tu Viện Kim Sơn

HT. Thích Tịnh Từ
574 Summit Rd
Walsonville, CA 95076
Tel: (408) 848 1541


Kim Thiền Tự

7815 Steddom Dr
San Gabriel, CA 91770
Tel: (626) 534 7263


Chùa Kỳ Viên

Hòa Thượng Thích Kim Triệu
1400 Madison St
NW Washington, DC 20011
Tel: (202) 882 6054


Chùa Liên Hoa

Hòa Thượng Thích Pháp Nhẫn
2014 Rose St
Irving, TX 75061
Tel: (214) 445 1646


Chùa Liên Hoa

Hòa Thượng Thích Chơn Thành
9561 Bixby Ave
Garden Grove, CA 92641
Tel: (714) 636 7725


Chùa Liên Hoa

1211 NE Wilson St
Olymbia, WA 98506
Tel: (360) 352 7109


Chùa Liên Hoa

Đại Đức Thích Chân Hỷ
Đại Đức Thích Chân Văn
6505 Lake Dr
Charlotte, NC 28215
Tel: (704) 537 1126


Linh Thứu Thiền Tự

Sư cô Thích Nữ Như Tâm
2312 Overland Rd
Boise,Idaho 83705
Tel: 208) 343-9322


Tịnh Thất Linh Quang

Sư Cô Thích Nữ Hiếu Đức
821 Rigde Rd (563 HWY)
Telford, PA 18969-1528
Tel: (215) 234 0930


Chùa Linh Sơn

HT. Thích Trí Hụê
13506 Ann Louise St
Houston, TX 77086
Tel: (713) 999 1623


Tu Viện Linh Sơn

Đại Đức Thích Trí Đạt
8 Church St
Stanhope, NJ 07874
Tel: (201) 347 2482


Chùa Linh Sơn

Thượng Tọa Thích Trí Hụê
19904 Apple Spring Dr
Leander, TX 78641
Tel: (512) 259 2615


Chùa Linh Sơn

ĐạI Đức Thích Linh Đạt
2424 NE Rogue River Dr
Belmont, MI 49306
Tel: (616) 363 3038


Chùa Linh Sơn

Thượng Tọa Thích Trí Hải
98-847 Lliee St
Alea, H I 96701
Tel: (808) 488 3425


Chùa Linh Sơn

Thượng Tọa Thích Trí Thiền
2535 SE 118 th Ave
Portland, OR 97266
Tel: (503) 760 9283


Chùa Long Vân

6021 Comelia Ave
Orlando, FL 32807
Tel: (407) 273 4429


Tu Viện Lộc Uyển

Đại Đức Thích Pháp Dung
2499 Melru Ln
Escondido, CA 92026
Tel: (760) 291 1028


Tịnh Xá Minh Đăng Quang

Đại Đức Thích Minh Ẩn
1006 NE Albert St
Portland, OR 97211
Tel: (503) 288 9819


Tịnh Xá Minh Đăng Quang

Hòa Thượng Thích Giác Nhiên
5607 Town N. County Blvd
Tampa, FL 33615
Tel: (813) 885 9385


Tịnh Xá Minh Đăng Quang

Hòa Thượng Thích Giác Nhiên
8752 Westminster Blvd
Westminster, CA 92683-9937
Tel: (714) 895 1218


Chùa Nam Quang

Đại Đức Thích Chân Lý
3337 NE 148 Ave
Portland, OR 9723056.6CHÙA VIỆT NAM TẠI VƯƠNG QUỐC ANH

Dược Sư Phật Đường

1 Malborough Studio
12 Finchley rd, St John’s Wood
London NW8 6EB
Tel: 0207 586 6543


Chùa Linh Sơn

Đại Đức Thích Trí Như
76 Beulah Hill. Upper
Norwood, Calford Palace
London SE19 3 EW
Tel: 0208 771 5933


Ni Tự Linh Sơn

Sư Cô Thích Nữ Trí Phương
11 Emine Rd, Tottenham
London N15 6DB
Tel: 0208 809 1566


Chùa Từ Đàm

Ht. Thích Phước Hụê
34 Hollyhead Rd, Handsworth
Bimingham B21 0LT
Tel:0121 551 8614 / 0121 515 3991.
Email: tudamtu@hotmail.comCHÙA VIỆT NAM TẠI ÁO

Hội Văn Hóa Xã Hội PTVN

C/o Huỳnh Bửu Phan

Guidrunstr 55
1100 Wien
Tel: 069 9124 5025


CHÙA VIỆT NAM TẠI ĐẤT NƯỚC  ẤN ĐỘ

Việt Nam Phật Quốc Tự

Thượng Tọa Thích Huyền Diệu
P.O.Box Bouddha Gaya Dist.
Bihar Pin. 824-231
Fax: 631 400 881


Trung Tâm Viên Giác

Thích Hạnh Tấn 
Thích Hạnh Nguyện
P.O.Box 14. Bodhagaya
Gaya Dist – Bihar Pin. 824-231
Tel-Fax: 631 400 248


Chùa Linh Sơn

Sư Cô Thích Nữ Trí Thuận
P.O Kushinagar Dist Deoria
Pin D 19TT. 27443 U.P
Tel: 556 471 019


Chùa Đại Lộc

Trụ Trì Tỳ Kheo Thích Tường Quang
13/46-M-5, Khajuhi, Sarnath, Varanasi : 221007, U.P., India.
Mobile: (0091).9871641197.,9936630292.
Email: sutuongquang@yahoo.co.in.,sutuongquang@gmail.com
Website:www.chuadailoc.infoCHÙA VIỆT NAM TẠI VƯƠNG QUỐC BỈ

Chùa Linh Sơn

88 Rue de la Victoire
1060 Bruxelles
Tel: 25 385 907


Chùa Tuệ Giác

2 Rue de L’Espoir
4030 Liège
Tel: 43 610 420


Chùa Hoa Nghiêm

157 Rue d’Anderiecht
1000 Bruxelles
Tel: 25 145CHÙA VIỆT NAM TẠI CANADA

Chùa Quan Âm

3781 Ave de Courtrai
Montréal PQ
Canada H3S 1B8
Tel: (514) 735 9425
Fax: (514) 342 9787


Chùa Thuyền Tôn

Thượng Tọa Thích Viên Diệu
6685 Alma st.
Montréal PQ
Canada H2S 2W4
Tel: (514) 948 4540
Fax: (514) 948 5861


Chùa Bồ Đề

Thượng Tọa Thích Viên Diệu
2155 St Viateur.
Beaubort QC
Canada G1E 4L6
Tel: (418) 660 6407 


Chùa Hoa Nghiêm

1278 Gerrard St East
Toronto ONT
Canada M4L 1Y7
Tel: (905) 406 1869


Tu Viện Trúc Lâm

HT.Thích Thiện Tâm
VEN. Thich Phap Hoa
11328. 97St.
Edmonton AB
Canada T5G 1X4
Tel: (780) 471 1093


Tổ Đình Từ Quang

Hòa Thượng Thích Tâm Châu
1978 Parthenais St
Montréal PQ
Canada H2K 3S3
Tel: (514) 525 8122


Chùa Vạn Hạnh 

Ht. Thích Pháp Ấn
933 Colville Rd
Victoria BC
Canada V9A 4P4
Tel: (604) 380 9261


Chùa Tam Bảo

Ht. Thích Thiện Nghị
4450 Avenue Van Horne, Montreal Que 
H3S1S1 Canada. 
Tel(514)733 3841 Fax(514)7335860 
website:www.societebouddhiquechanhphap.com 
email: tambao@bellnet.ca 


Chùa A Di Đà

Sư Cô Thích Chơn Hụê
1120 Queen St West
Toronto ONT
Canada M6J 1H9
Tel: (905) 533 5838


Chùa Chân Quang

1795 E 1th Ave
Vancouver BC
Canada V5N 1A9
Tel: (604) 251 4808


Chùa Phổ Đà

Ht. Thích Bổn Đạt
1002 W. Somerset St
Ottawa ONT
Canada K1R 6R9
Tel: (613) 213 2516


Chùa Liên Hoa

Đạo Hữu Phúc Đức
715 Bld Provencher
Brossard PQ
Canada J4W 1Y5
Tel: (514) 672 7948


Chùa Thiền Tôn

Thượng Tọa Thích Nguyên Tịnh
875 Renfrew St
Vancouver BC
Canada V5K 4B7
Tel: (604) 253 4095


Chùa Linh Sơn

Ht. Thích Trí Dũng
1 Howard Park Ave
Toronto ONT
Canada M6P 1V3
Tel: (905) 537 9112


Chùa Từ Ân 

3591 Albion Rd
Gloucester ONT
Canada K1T 1A2
Tel: (613) 247 0920


Chùa Pháp Vân

Thượng Tọa Thích Tâm Hòa
420 Traders Blvd. East
Mississauga ONT
Canada L4Z 1W7
Tel: (905) 712 8809
Website: www.phapvan.ca


Niệm Phật Đường 

732 Lorne Ave. London ONT
Canada N5W 3K6
Tel: (519) 432 7828


Chùa Phổ Minh

Ht. Thích Quảng Điền
903 Parent Ave.
Windsor,Ontario N9A 2E2 
Canada
Tel: (519) 254 5883
Email:thichquangdien@yahoo.ca


Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn

690 chemin de la Rouge, Harrington, Que
J8G 2S7 Canada
(819) 687 2183, Fax (819) 6871141
Email: boutique_hanh@bellnet.ca


Chùa Phổ Đức 

Trụ trìThượng Tọa Thích Quảng Điền 
ĐC: 43 Dovercrest Way SE,Calgary AB.T2B-2L7 Canada. 
Tel:(403 )714-7377 – (714) 927- 4308 
Email: thichquangdien@yahoo.caCHÙA VIỆT NAM TẠI ĐAN MẠCH

Chùa Quảng Hương

Chi HộI Phật Giáo Arhus
Havkaervej 88
8381 Tilst
Tel-Fax: 86 245 744


Chùa Liễu Quán

C/o Mr. Lý Nam Hoa
Langagervej 54
2500 Valby
Tel: 43 520 812


Chùa Giác Hải

C/o Ms. Nguyễn thị Thủy
Gl Hirtstralsvej 13. Vidstrup
9800 Hjorring
Tel: 98 944 171


Chùa Vạn Hạnh

C/o Mr. Nguyễn Kháng Tích
Killerupgade 5
5220 Odense So
Tel: 66 155 769


Niệm Phật Đường An Lạc

C/o Mr. Hồ Quang Lượng
Struvej 41. 9220 Aalborg O
Tel: 98 157 955


Niệm Phật Đường Quang Minh

C/o Mr. Nguyễn văn Chánh
Ulvevej 30.1th.6715 Esbjerg N
Tel: 75 156 462CHÙA VIỆT NAM TẠI ĐÀI LOAN

Linh Sơn Giảng Đường

Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh
7F 21 Sec 1 Chung Hsiao Rd
Taipei – Taiwan 100 ROC
Tel: (02) 2361 3015
Fax: (02) 2314 1049CHÙA VIỆT NAM TẠI ĐỨC

Chùa Viên Giác

Khai sơnHòa Thượng Thích Như Điển
Trụ Trì: ĐĐ Thích Hạnh Giới
Karlsruher Strasse 6
30519 Hannover
Tel: 49. 051 187 9630
Fax: 49. 051 187 90963
Emai: viengiactu@viengiac.de
Website: http://www.viengiac.de/


Tu Viện Viên Đức

HT Thích Như Điển 
Rebholzstr. 36, 88214 Ravensburg
Germany
Tel: +49(0)751 7695186
Website: www.vienduc.de


Tu viện Vô Lượng Thọ

Bhiksu Thích Hạnh Tấn
Buddhistisches Klausurzentrum Amitayus e.V.
Schoenfeld 104
D-01762 SCHMIEDEBERG
Tel. +49.35052.61599
Email. voluongtho7@gmail.com
Website: http://www.voluongtho.com 


Ni Viện Bảo Quang

Ni Sư Thích Nữ Diệu Tâm
Schiffbederweg 177
22119 Hamburg
Tel: 49. 040 3296 1520


Chùa Linh Thứu

Ni Sư Thích Nữ Diệu Phước
Pinneberger Weg 14
13581 Berlin Spandau
Tel: 0303 671 1282


Chùa Thiện Hòa

Thượng Tọa Thích Minh Phú
Dahienerstr 617
41239 Moenchengladbach
Tel: 0216 634 0637


Chùa Phật Bảo

Sư Cô Thích Nữ Diệu Hạnh
EmilZeisstr 8
32683 Barntrup
Tel: 05 263 3601


Chùa Quán Thế Âm

Sư Cô Thích Nữ Diệu Ân
Ottostr 79
52070 Aachen
Tel: 024 154 1275


Chi Hội PT tại Hannover

C/o Mr. Nguyễn Hữu Lộc
Baumschulenweg 14
37083 Geottingen
Tel: 0551 517 3872


Niệm Phật Đường Viên Âm

Bremerstr 31 
90765 Fuerth
Tel: 0911 766 2749


Chùa Phật Huệ

TT Thích Thiên Sơn
Hanauer-Landstraße 443 – 60314 Frankfurt am Main
Tel: 069-4844980 – Fax: 069-48449855
Homepage:www.phathue.de
E-Mail: info@phathue.de 


Chùa Tâm Giác

Wasserburgstr 17 
85614 Kirchseeon
Tel: 49. 511. 0809 153 9551 


Niệm Phật Đường Tam Bảo

Woerthstr 55
72764 Reutlingen
Tel-Fax: 0712 120 9513


Chi Hội PT tại Bremen

C/o Ms. Võ Thị Hai
Jonaerstr 7
28215 Bremen
Tel: 042 137 2405


Chi Hội PT tại Frankfurt

C/o Mr. Hoàng Tôn Long
Ben Gurion Ring 70
6437 Frankfurt/a.M
Tel: 068 196 0624


Chi Hội PT tại Ruetlingen

C/o Mr. Trần Xuân Hiền
Losaeckerst 1
70499 Stuttgart
Tel: 0711 989 7971


Chi Hội PT tại Wiesbaden

C/o Mr. Tiêu Văn Lâm
Kari Marxstr 15
65199 Wiesbaden
Tel: 061 142 1783


Chi Hội PT tại Norddeich

C/o Ms. Ngô Kiều Oanh
Rosskamp 7
26624 Suedbrookkmerland


Chi Hội PT tại Koblenz

C/o Mr. Phạm Lai
Bahn 43
56743 Mendig


Chi Hội PT tại Freiburg

C/o Mr Nguyễn Ban
Binzengruen 34
79114 Freiburg
Tel: 07 614 1545


Chi Hội PT Saaland-Trier

C/o Mr. Trần Phong Lưu
Siegfriedstr 84 B
54439 Saarburg
Tel: 06 581 5954


Chi Hội PT tại Nuernberg

C/o Mr. Hồ Thanh
Federgrassweg 7
90768 Fuerth
Tel: 091 175 4650


Chi Hội PT tại Rottweil-Tult

C/o Mr Võ văn Hùng
Heiligentalstr 24
78532 Tuttlingen 
Tel: 074 611 3192


Chi Hội PT tại Mannheim

C/o Mr Trần văn Minh
Landteilstr 7 68163
Tel: 062 182 5621


Chi Hội PT Aschaffenburg

C/o Mr. Nguyễn văn Hùng
Bahnhofstr 68
63801 Kleinostheim
Tel-Fax: 06 027 9362


Chi Hội PT tại Stuttgart

C/o Ms. Hà thị Lan Anh
Moehringerstr 86 A
70199 Styttgart
Tel: 0711 649 0759


CHÙA VIỆT NAM TẠI HÀ LAN

Chùa Vạn Hạnh

Thượng Tọa Thích Minh Giác
Middenweg 65
1394 AD-Nederhorstdenberg
Tel: (02) 9425 4393
Fax: (02) 9425 5393


N. P. Đ. Niệm Phật

Ketellaper 42
1625 WE – Hoom
Tel: (02) 2923 9478CHÙA VIỆT NAM TẠI ITALIA

Niệm Phật Đường Viên Ý

C/o Mr. Bảo Chí
Via Fiumcello 24
35020 Polverara Padova
Tel: 04 9977 2412 


ĐỊA CHỈ CÁC CHÙA VN TẠI NA UY

Chùa Khuông Việt

HT. Thích Trí Minh
Blystadvn 2
2006 Lovenstad
Tel: 06 797 3033
Fax: 06 797 1905


Chùa Đôn Hậu

Sivert Thonstadv 10A
7080 Heimdal
Tel: 09 072 3559


Chùa Pháp Vũ

Leirvikvn 4
5179 Godvik
Tel: 05 597 7183


Chi Hội PGVN Hedmark

C/o Mr. Trịnh Đông
Berger Langmoensvn 43
2380 Brumunddal
Tel: 06 234 3219


Chi Hội PGVN Tromdheim

C/o Mr. Nguyễn văn Hải
Ole Ryningsvn 7. 7224 Melhus
Tel: 07 287 2879


Chi Hội PGVN Oslo

C/o Mr. Nguyễn Nam
Granstangen 28A. 1051 Oslo
Tel: 02 232 6034


Chi Hội PGVN Krisiansand

C/o Mr Võ văn Điều
Mollevannsvn 83
4617 Kristiansand
Tel: 03 815 7423


Chi Hội PGVN Bergen

C/o Mr. Nguyễn văn Thung
Postboks 557. 5884 Bergen
Tel: 05 593 0439


Chi Hội PGVN Kongsvinger

C/o Mr. Nguyễn văn Đồng
Ole Smedstadvn 26
2211 Kongsvinger
Tel: 06 281 6297


Chi Hội PGVN Arendal

C/o Ms Lưu kim Thoàn
Seljebakken 2. 4844 Aredal
Tel: 03 702 8302


Chi Hội PGVN tại Dramen

C/o Mr. Trần Hoa
Kobbervikdaleh 118
3036 Deammen
Tel: 03 280 1522


Chi Hội PGVN Moss-Rygge

C/o Mr. Cao Hữu Luận
Avangen Terrasse 404
1536 Moss
Tel: 06 927 7096


Chi Hội PGVN tại Porsgrunn

C/o Mr. Nguyễn Hưng Yên
Njalsvn 16. 3917 Porsgrunn
Tel: 03 551 2601


Chi Hội PGVN Stavanger

C/o Mr. Trần văn Tiến
Heidrunvn 9. 4028 Stavanger
Tel: 05 154 1237


CHÙA VN TẠI PHẦN LAN

H.P.T.VN tại Phần Lan

C/o Mr. Vĩnh Tuyên
Kousankuja 4 A 5
20610 Turku

Tel: 04 0744 2214


CHÙA VIỆT NAM TẠI THỤY ĐIỂN

Chùa Trúc Lâm

Ven. Thích Tâm Hụê
Erikfalts 16-A
21432 Malmo
Tel: 04 092 6963


Chùa Phật Quang

Hjallbo
Gardet 417
42433 Angered (Goteborg)
Tel: 03 143 5408


Chùa Đại Bi Tâm

Janvagsgatan 16
26734 Bjuv
Tel: 04 428 3406


CHÙA VIỆT NAM TẠI ĐẤT NƯỚC THỤY SĨ

Chùa Trí Thủ

Ven. Thích Quảng Hiền
Schulhausstr 28
3052 Zollikofen (BE)
Tel-Fax: 03 1911 9466


Chùa Linh Phong

Sư Cô Thích Nữ Trí Hạnh
24 Chemin des Vignes
1024 Ecublens
Tel: 02 1691 2104


Chùa Phật Tổ Thích Ca

Erienstr 36
6020 Emmenbrucke
Tel: 04 1128 3250

CÁC CHÙA VIỆT NAM TẠI NGA

Hội PG Thảo Đường

C/o Mr. Alikanov
K.M 144 .4.8 Prospekt Leninsky
117526 Moscou
Tel-Fax: (095) 434 0113

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kho bãi

/

Y TẾ

/

Bác sĩ

/
ĐỀN TRÌNH TẠI NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
Trại hòm huyện Hóc Môn Lh : 0792.835111
Trại hòm Phật giáo tp Hcm