Nội Dung

Hướng dẫn cách đặt bàn thờ và xác định hướng bàn thờ theo tuổi

Theo quan niệm tín ngưỡng của người Việt thì bàn thờ là thứ không thể thiếu trong mỗi ngôi nhà. Vị trí đặt bàn thờ vì vậy cũng quan trọng không kém bởi nó ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, công việc của cả gia đình. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn cách xem hướng đặt bàn thờ theo tuổiphù hợp với phong thủy

Xem hướng đặt bàn thờ theo tuổi dựa vào những yếu tố sau

Hướng đặt bàn thờ không phải chọn đâu cũng được, muốn chọn đúng thì bạn cần phải dựa vào các yếu tố tuổi tác. Cũng tương tự như việc xem tuổi làm nhà, xem tuổi làm ăn, người Việt trước khi đặt bàn thờ cũng phải dựa vào yếu tố này.

  • Hướng đặt bàn thờ theo tuổi được tính như sau Trong gia đình có nhiều thành viên nhưng chúng ta không xem tuổi của tất cả các thành viên mà chỉ xem tuổi của chủ nhà. Chẳng hạn gia đình có 3 thế hệ thì ta chọn tuổi của người cha, cũng là người lớn tuổi nhất trong gia đình. Nhưng nếu người cha đã già yếu thì nên chọn hướng bàn thờ theo tuổicủa người con trai. Trong trường hợp gia đình không có nam mệnh thì ta mới dựa theo tuổi của người phụ nữ.

Cách chọn hướng bàn thờ hợp tuổi phong thủy

Cách chọn hướng bàn thờ hợp tuổi Tý

Mậu Tý 1948

Hướng tốt : Tây Bắc, Đông Bắc, Tây.

Hướng xấu : Bắc, Đông, Nam

•Canh Tý 1960

Hướng tốt : Bắc, Đông, Nam, Đông Nam.

Hướng xấu : Tây Bắc, Đông Bắc, Tây, Tây Nam.

•Nhâm Tý 1972

Hướng tốt : Bắc, Đông, Nam, Đông Nam.

Hướng xấu : Tây Bắc, Đông Bắc, Tây, Tây Nam.

•Giáp Tý 1984

Hướng tốt : Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, Tây.

Hướng xấu : Bắc, Đông Nam, Nam, Đông.

•Bính Tý 1996

Hướng tốt : Bắc, Đông, Nam, Đông Nam.

Hướng xấu : Tây Bắc, Đông Bắc, Tây, Tây Nam.

•Mậu Tý 2008

Hướng tốt : Bắc, Đông, Nam, Đông Nam.

Hướng xấu : Tây Bắc, Đông Bắc, Tây, Tây Nam.

Cách chọn hướng bàn thờ hợp tuổi Sửu

•Kỷ Sửu 1949

Hướng tốt : Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây.

Hướng xấu : Bắc, Đông, Đông Nam, Nam.

•Tân Sửu 1961

Hướng tốt : Nam, Đông Nam, Bắc, Đông.

Hướng xấu : Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, Tây.

•Quý Sửu 1973

Hướng tốt : Đông, Đông Nam, Bắc, Nam.

Hướng xấu : Đông Bắc, Tây Nam, Tây, Tây Bắc.

•Ất Sửu 1985

Hướng tốt : Tây, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc.

Hướng xấu : Đông Bắc, Đông, Bắc, Nam.

•Đinh Sửu 1997

Hướng tốt : Nam, Đông Nam, Bắc, Đông.

Hướng xấu : Tây Nam, Tây, Đông Bắc, Tây Bắc.

Cách chọn hướng bàn thờ hợp tuổi Dần

•Canh Dần 1950

Hướng tốt : Đông Bắc, Tây Bắc, Tây, Tây Nam.

Hướng xấu : Đông, Bắc, Nam, Đông Nam.

•Nhâm Dần 1962

Hướng tốt : Đông Bắc, Tây Bắc, Tây, Tây Nam.

Hướng xấu : Đông, Bắc, Nam, Đông Nam.

•Giáp Dần 1974

Hướng tốt : Tây, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc.

Hướng xấu : Nam, Đông Nam, Đông, Bắc.

•Bính Dần 1986

Hướng tốt : Đông Bắc, Tây Bắc, Tây, Tây Nam.

Hướng xấu : Đông, Bắc, Nam, Đông Nam.

•Mậu Dần 1998

Hướng tốt : Đông Bắc, Tây Bắc, Tây, Tây Nam.

Hướng xấu : Đông, Bắc, Nam, Đông Nam.

Cách chọn hướng bàn thờ hợp tuổi Mão

•Tân Mão 1951

Hướng tốt : Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

Hướng xấu : Tây Bắc, Tây Nam, Tây, Đông Bắc.

•Kỷ Mão 1963

Hướng tốt : Nam, Đông Nam, Bắc, Đông.

Hướng xấu : Tây Nam, Tây, Đông Bắc, Tây Bắc.

•Ất Mão 1975

Hướng tốt : Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, Tây.

Hướng xấu : Bắc, Đông Nam, Nam, Đông.

•Đinh Mão 1987

Hướng tốt : Bắc, Đông, Nam, Đông Nam.

Hướng xấu : Đông Bắc, Tây Bắc, Tây, Tây Nam.

. Kỷ Mão 1999

Hướng tốt : Nam, Đông Nam, Bắc, Đông.

Hướng xấu : Tây Nam, Tây, Đông Bắc, Tây Bắc

.

Hướng đặt bàn thờ hợp với người tuổi Thìn

•Nhâm Thìn 1952

Hướng tốt : Đông, Bắc, Đông Nam, Nam.

Hướng xấu : Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc, Tây.

•Giáp Thìn 1964

Hướng tốt : Nam, Đông Nam, Bắc, Đông.

Hướng xấu : Tây Nam, Tây, Đông Bắc, Tây Bắc.

•Bính Thìn 1976

Hướng tốt : Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây.

Hướng xấu : Bắc, Đông, Đông Nam, Nam.

•Mậu Thìn 1988

Hướng tốt : Đông, Đông Nam, Bắc, Nam.

Hướng xấu : Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam, Tây.

•Canh Thìn 2000

Hướng tốt : Nam, Đông Nam, Bắc, Đông.

Hướng xấu : Tây Nam, Tây, Đông Bắc, Tây Bắc

Cách chọn hướng bàn thờ hợp tuổi Tỵ

 •Quý Tỵ 1953

Hướng tốt : Tây, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc.

Hướng xấu : Bắc, Đông, Đông Nam, Nam.

•Ất Tỵ 1965

Hướng tốt : Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây.

Hướng xấu : Bắc, Đông, Đông Nam, Nam.

•Đinh Tỵ 1977

Hướng tốt : Tây, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc.

Hướng xấu : Đông Nam, Nam, Bắc, Đông.

•Kỷ Tỵ 1989

Hướng tốt :  Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây.

Hướng xấu : Nam, Đông Nam, Đông, Bắc.

•Tân Tỵ 2001

Hướng tốt : Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây.

Hướng xấu : Đông Nam. Đông, Nam, Bắc.

Cách chọn hướng bàn thờ hợp tuổi Ngọ

•Giáp Ngọ 1954

Hướng tốt : Đông Nam, Nam, Đông, Bắc.

Hướng xấu : Tây, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc.

•Bính Ngọ 1966

Hướng tốt : Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam, Tây.

Hướng xấu : Bắc, Đông, Đông Nam, Nam.

•Mậu Ngọ 1978

Hướng tốt : Bắc, Đông, Nam, Đông Nam.

Hướng xấu : Tây Bắc, Đông Bắc, Tây, Tây Nam.

•Canh Ngọ 1990

Hướng tốt : Đông Nam, Nam, Đông, Bắc.

Hướng xấu : Tây, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc.

•Nhâm Ngọ 2002

Hướng tốt : Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, Tây.

Hướng xấu : Bắc, Đông, Đông Nam, Nam.

Cách chọn hướng bàn thờ hợp tuổi Mùi

Ất Mùi 1955

Hướng tốt : Đông, Bắc, Đông Nam, Nam.

Hướng xấu : Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam, Tây.

•Đinh Mùi 1967

Hướng tốt : Tây, Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam.

Hướng xấu : Đông Nam, Bắc, Đông, Nam.

•Kỷ Mùi 1979

Hướng tốt : Nam, Bắc, Đông Nam, Đông.

Hướng xấu : Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây.

•Tân Mùi 1991

Hướng tốt : Đông, Bắc, Đông Nam, Nam.

Hướng xấu : Đông Bắc, Tây, Tây Nam, Tây Bắc.

•Quý Mùi 2003

Hướng tốt : Tây Nam, Tây, Tây Bắc, Đông Bắc.

Hướng xấu : Nam, Đông Nam, Đông, Bắc.

Cách chọn hướng bàn thờ hợp tuổi Thân

•Bính Thân 1956

Hướng tốt : Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây.

Hướng xấu : Bắc, Đông, Đông Nam, Nam.

•Mậu Thân 1968

Hướng tốt : Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây.

Hướng xấu : Bắc, Đông, Đông Nam, Nam.

•Canh Thân 1980

Hướng tốt : Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây.

Hướng xấu : Bắc, Đông Nam, Đông, Nam.

•Nhâm Thân 1992

Hướng tốt : Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây.

Hướng xấu : Bắc, Đông Nam, Đông, Nam.

•Giáp Thân 2004

Hướng tốt : Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây.

Hướng xấu : Bắc, Đông Nam, Đông, Nam.

Cách chọn hướng bàn thờ hợp tuổi Dậu

•Đinh Dậu 1957

Hướng tốt : Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây.

Hướng xấu : Bắc, Đông, Đông Nam, Nam.

•Kỷ Dậu 1969

Hướng tốt : Bắc, Đông, Nam, Đông Nam.

Hướng xấu : Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, Tây.

•Tân Dậu 1981

Hướng tốt : Đông Nam, Nam, Bắc, Đông.

Hướng xấu : Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây.

•Quý Dậu 1993

Hướng tốt : Tây Bắc, Đông Bắc, Tây, Tây Nam.

Hướng xấu : Nam, Đông Nam, Đông, Bắc.

•Ất Dậu 2005

Hướng tốt : Bắc, Đông, Nam, Đông Nam.

Hướng xấu : Tây Bắc, Tây Nam, Tây, Đông Bắc.

Cách chọn hướng bàn thờ hợp tuổi Tuất

•Mậu Tuất 1958

Hướng tốt : Tây Nam, Tây Bắc, Tây, Đông Bắc.

Hướng xấu : Nam, Đông Nam, Đông, Bắc.

•Canh Tuất 1970

Hướng tốt : Nam, Đông Nam, Bắc, Đông.

Hướng xấu : Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

•Nhâm Tuất 1982

Hướng tốt : Đông, Bắc, Đông Nam, Nam.

Hướng xấu : Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam, Tây.

•Giáp Tuất 1994

Hướng tốt: Tây Nam, Tây, Tây Bắc, Đông Bắc.

Hướng xấu : Nam, Đông Nam, Đông, Bắc.

•Bính Tuất 2006

Hướng tốt : Nam, Đông Nam, Bắc, Đông.

Hướng xấu : Tây Nam, Tây, Tây Bắc, Đông Bắc.

Cách chọn hướng bàn thờ hợp tuổi Hợi

•Kỷ Hợi 1959

Hướng tốt : Đông Bắc, Tây, Tây Bắc, Tây Nam.

Hướng xấu : Đông, Nam, Đông Nam, Bắc.

•Tân Hợi 1971

Hướng tốt : Đông Bắc, Tây Bắc, Tây, Tây Nam.

Hướng xấu : Nam, Đông Nam, Đông, Bắc.

•Quý Hợi 1983

Hướng tốt : Tây Bắc, Tây, Tây Nam, Đông Bắc.

Hướng xấu : Đông Nam, Đông, Nam, Bắc.

•Ất Hợi 1995

Hướng tốt : Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây.

Hướng xấu : Nam, Đông Nam, Đông, Bắc.

•Kỷ Hợi 2007

Hướng tốt : Tây, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc.

Hướng xấu : Đông Nam, Nam, Đông, Bắc.

Những điều kiêng kỵ khi đặt bàn thờ theo tuổi phong thủy

Nếu bạn đã xác định được hướng hợp phong thủy, hợp tuổi của gia chủ thì cũng cần phải biết được những điều kiêng kỵ khi đặt bàn thờ dưới đây để không ảnh hưởng đến đường tài lộc của gia đình.

Không nên đặt bàn thờ cạnh nhà vệ sinh và bếp. Vì những nơi đây thường mang nặng uế khí, không sạch sẽ sẽ ảnh hưởng đến sự lịch sự, trang nghiêm của nơi đặt bàn thờ.

  • Không đặt bàn thờ ở lối đi. Vì sự chuyển động liên tục sẽ ảnh hưởng đến sự thanh tịnh của bàn thờ.

  • Không nên đặt bàn thờ ở hướng nhìn ra hướng Ngũ Quỷ: hướng Tây Nam và hướng Đông Bắc. Tức là đặt ở hướng Tây Nam nhìn hướng Đông Bắc và ngược lại.

  • Không được đặt bàn thờ trên nóc tủ, hay dưới xà ngang vì sẽ sẽ tạo áp lực lên nơi thờ cúng, khiến mọi người trong nhà dễ sinh bệnh tật.

  • Đối với bàn thờ Thần, thờ Phật không nên đặt bát hương cạnh nhau nếu để chung một bàn. Đồng thời, bàn thờ tổ tiên không nên đặt ở trung tâm nhà vì có thể gặp điều hung nhưng bàn thờ Phật thì có thể đặt ở vị trí này .

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kho bãi

/

Y TẾ

/

Bác sĩ

/
ĐỀN TRÌNH TẠI NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN