Nội Dung

BẢNG GIÁ MUA BÁN ĐẤT NỀN TẠI CÁC XÃ THUỘC TP NHA TRANG TỈNH KHÁNH HÒA

Tháng 4.2021

  • Bán đất nền xã Phước Đồng

  • Bán đất nền xã Vĩnh Hiệp

  • Bán đất nền xã Vĩnh Lương

  • Bán đất nền xã Vĩnh Ngọc

  • Bán đất nền xã Vĩnh Phương

  • Bán đất nền xã Vĩnh Thái

  • Bán đất nền xã Vĩnh Thạnh

  • Bán đất nền xã Vĩnh Trung

Click here to add your own text

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *