Nội Dung

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA ĐÃ NÓI NHỮNG LỜI NÀY TRONG SINH NHẬT NGÀI 6/7/2013

QUÀ TẶNG SINH NHẬT CÓ Ý NGHĨA NHẤT

-Buổi sáng hôm nay, ở đây tổ chức ngày lễ sinh nhật của tôi, tôi đã nói …với những người bạn của tôi, đã cùng tham dự với chúng tôi,những người mà thật sự quan tâm đến ngày sinh nhật của tôi,và, họ cũng mong muốn và nguyện cầu  cho tôi được sống dài lâu …

Vì thế, tôi đã nói rằng, quà tặng cho sinh nhật của tôi có ý nghĩa nhất là:

-Hãy làm ơn, giữ gìn tâm, và trái tim của quý vị từ bi, nhiều hơn trước.Ở một mức độ tâm linh nào đó,
Hãy chân thành, và hãy thiết tha, quan tâm đến hạnh phúc của người khác.Và với động lực đó,nếu có thể được, hãy phục vụ người khác, giúp đỡ người khác, giúp đỡ mọi người,và giúp đỡ mọi loài vật

.-Nếu chúng ta không,có cơ hội phục vụ người khác, thì ít nhất.chúng ta (cố-gắng) không làm hại người khác.Vì thế, nầy các bạn của tôi ơi, thật ra, quý vị chính là anh chị em của tôi, quý vị hãy giữ gìn tâm mình, từ nay cho đến chết … quý vị hãy có một cuộc sống từ bi, nhiều hơn trước.

( đấy là quà tặng ý nghĩa nhất cho sinh nhật của tôi.)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐỀN TRÌNH TẠI NGHĨA TRANG SALA GARDEN