Nội Dung

    VU LAN VỀ CHÚNG TA AI CŨNG MONG MUỐN ĐƯỢC CÀI LÊN MỘT BÔNG HỒNG TRƯỚC NGỰC

-Như chúng ta biết, Tôn giả Mc Kin Liên là mt vị đạđệ tử ca Pht. Nhưng mẹ Ngài không tin kính Tam Bo, không tin nhân quả nên bà gây quá nhiu nghip ác. Vì vy khi qua đời bà bị đọa vào thế gii ngạ qu. Thế gii ca ngạ quỷ rt khổ sđói khát. Tôn giả Mc Kin Liên là người tu hành đắđạo, có thn thông. Ngài dùng thn thông đi khp nơi tìm m. Khi thy mẹ sinh trong loài quỷ đói, đang bị hành hình, rên xiết, Ngài khổ đau vô cùng. Ngài vđem dâng cho mẹ mt bát cơm. “Mẹ ơi! Cơđây mẹ hãy dùng”. Bà nghe con kêu và đưa cơđến thì mng quá, tay nhn bát cơm, tay bc ly mà ăn. Nhưng do lòng tham lam, xu ác nên thăn biến thành la, thành than. Li thêm mđau khổ na cho Mc Kin Liên. Thy mẹ khổ đau đói khát, mà cơm dâng thì không dùng được. Ngài chỉ còn cách là trở về trình vđức Thế Tôn, mong Pht từ bi chỉ cho phương thđể cu mĐức Thế Tôn thương xót chỉ bày nhân ngày Tự T, chư Tăng đồng tụ hi, nên sm lễ trai tăng dâng lên cúng dường. Nhờ sc gia trì ca thp phương tăng, chuyn hóa lòng tham lam keo xn ca bà, bà liđược thoát khi loài ngạ qu, thác sanh về cõi tri. Nhờ thế, Tôn giả cđược m.

-Từ đó, ngày rm tháng by, chư Tăng Ni, Pht tử thường tổ chc lễ Vu Lan, là lễ cu m. Nhờ hng ân Tam Bo, nhờ công đức chú nguyn ca mười phương chư Tăng tu hành đắđạo, hi hướng về cho thân bng quyến thuc ca mình. Vì vy nghi thc cúng dường trong ngày lễ này không mang tính cht mê tín dị đoan, mà nó có ý nghĩa riêng từ mt sự kin lch s.

-Chúng ta trả ơn bng cách là làm nhng điu tt, khuyến khích người thân làm điu tt. Như vy mình va tu được, va giúp người thân cũng tu được. Nên nhớ nếu chỉ nói suông, khuyến dụ người làm mà mình làm không ra gì thì vic khuyến dụ không có kết qu.

-Kế na, tùy theo hoàn cnh, mà vđề phng dưỡng cha mẹ phđược thc hin trn vn. Chúng ta khéo léo sp xếđể có thể giúp đỡ, phng dưỡng, lo cho cha mẹ yên n, no m, giúp cha mẹ có phương tin tiêu dùng trong cuc sng mà không phi mc cm tui già sc yếu. Đây là mt vic làm thường nhưng cũng rt khó. Bi vì người ta thường nói: “Hễ con trai ln lên thì nó chỉ lo cho gia đình ca nó”, tc là thương và lo cho bên v. “Con gái ln lên thì nó chỉ lo cho gia đình ca nó”, tc là thương và lo cho bên chng, lo cho con cái. Mà đã như vy ri thì làm sao có thì gi, có phương tiđể lo lng cho cha mẹ rut ca mình

-Hn nhiên khi có gia đình thì phi có bn phn, trách nhiđối vi gia đình. Song phn hiếđạđối vi cha mđối vi tt cả nhng người mình thọ ân cũng không thể bỏ quên, không thể xem thường được. Nên va thc hin bn phđối vi gia đình, đồng thi cũng phi làm tròn đạo hiếu.

-Làm mt con người trưởng thành trong hoàn cnh cha mẹ đầđủ, gia đình tương đối có phương tin cho chúng ta hc hành, đđây đđó để mở rng tm nhìn, để hiu biếvà xây dng cuđời, như thế là hnh phúc lm. Trong xã hi có rt nhiu người mong mt chút tình thương ca cha, ca mđôi khi không được.

theo HT THÍCH NHẤT QUANG

Yêu Cầu Tư Vấn

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐỀN TRÌNH TẠI NGHĨA TRANG SALA GARDEN
ĐỀN TRÌNH TẠI NGHĨA TRANG SALA GARDEN