Nội Dung

Giá mua bán đất nền nhà phố Quận 10 Tp Hcm

Quý 01.2021

Tổng hợp toàn bộ những Bất Động Sản tại các Phường Quận 10 đang mở bán . Nếu có nhu cầu mua bán , hợp tác vui lòng liên hệ  :

Mr . Thế Phương 

Sđt : 0792 835111 ( zalo , viber )

Email: quydautuphuongnam@gmail.com

Giá mua bán đất nền nhà phố Phường 1 quận 10 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 1 Q10 Tp hcm


Giá bán đất nhà phố Phường 1 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 209 – 399 triệu/m2


 1. Đường 3/2                      239 triệu/m2

 2. Hồ Thị Kỷ                     209 triệu/m2

 3. Hùng Vương                259 triệu/m2

 4. Lê Hồng Phong            229 triệu/m2

 5. Nguyễn Trung Trực      239 triệu/m2

 6. Tân Phước                   259 triệu/m2

 7. Trần Bình Trọng           229 triệu/m2
 • {{content-0}}

Giá mua bán đất nền nhà phố Phường 2 Q10 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 2 Quận 10 Tp Hcm


Giá bán đất nhà phố Phường 2 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 207 – 367 triệu/m2


 1. Hùng Vương                    267 triệu/m2

 2. Lê Hồng Phong          287 triệu/m2

 3. Ngô Gia Tự                317 triệu/m2

 4. Nguyễn Chí Thanh    257 triệu/m2

 5. Sư Vạn Hạnh             237 triệu/m2

 6. Trần Nhân Tôn          247 triệu/m2

 7. Vĩnh Viễn                   227 triệu/m2
 • {{content-0}}

Giá mua bán đất nền nhà phố Phường 3 quận 10 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 3 Q10 Tp Hcm


Giá bán đất nhà phố Phường 3 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 219 – 369 triệu/m2


 1. Hòa Hảo                         259 triệu/m2

 2. Ngô Gia Tự                 309 triệu/m2

 3. Nguyễn Chí Thanh      249 triệu/m2

 4. Nguyễn Duy Dương     229 triệu/m2

 5. Sư Vạn Hạnh               269 triệu/m2
 • {{content-0}}

Giá mua bán đất nền nhà phố Phường 4 quận 10 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 4 Q 10 Tp Hcm


Giá bán đất nhà phố Phường 4 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 237- 437 triệu/m2


 1. Bà Hạt                              267 triệu/m2

 2. Đường 3/2                   437 triệu/m2

 3. Hòa Hảo                      267 triệu/m2

 4. Ngô Gia Tự                  327 triệu/m2

 5. Nguyễn Duy Dương    257 triệu/m2

 6. Nguyễn Tri Phương     287 triệu/m2

 7. Nhật Tảo                      277 triệu/m2

 8. Trần Minh Quyền         297 triệu/m2

 9. Vĩnh Viễn                     267 triệu/m2
 • {{content-0}}

Giá mua bán đất nền nhà phố Phường 5 quận 10 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 5 Q10 Tp Hcm


Giá bán đất nhà phố Phường 5 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 219 – 379 triệu/m2


 1. Đào Duy Từ                    279 triệu/m2

 2. Hòa Hảo                      259 triệu/m2

 3. Ngô Quyền                  259 triệu/m2

 4. Nguyễn Tiểu La           239 triệu/m2

 5. Nguyễn Tri Phương     249 triệu/m2

 6. Vĩnh Viễn                     219 triệu/m2
 • {{content-0}}

Giá mua bán đất nền nhà phố Phường 6 quận 10 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 6 Q10 Tp Hcm


Giá bán đất nhà phố Phường 6 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 237 – 367 triệu/m2


 1. Bà Hạt                               277 triệu/m2

 2. Đào Duy Từ                   268 triệu/m2

 3. Đường 3/2                     407 triệu/m2

 4. Hòa Hưng                      237 triệu/m2

 5. Ngô Quyền                    257 triệu/m2

 6. Nguyễn Chí Thanh        377 triệu/m2

 7. Nguyễn Kim                   247 triệu/m2

 8. Nguyễn Lâm                  237 triệu/m2

 9. Nhật Tảo                        287 triệu/m2

 10. Tân Phước                    257 triệu/m2

 11. Vĩnh Viễn                       267 triệu/m2
 • {{content-0}}

Giá mua bán đất nền nhà phố Phường 7 quận 10 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 7 Q10 Tp Hcm


Giá bán đất nhà phố Phường 7 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 239 – 399 triệu/m2


 1. Đào Duy Từ                    259 triệu/m2

 2. Đường 3/2                   399 triệu/m2

 3. Lý Thường Kiệt            279 triệu/m2

 4. Nguyễn Chí Thanh      269 triệu/m2

 5. Nguyễn Kim                 299 triệu/m2

 6. Nhật Tảo                      279 triệu/m2

 7. Vĩnh Viễn                     269 triệu/m2
 • {{content-0}}

Giá mua bán đất nền nhà phố Phường 8 quận 10 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 8 Q10 Tp Hcm


Giá bán đất nhà phố Phường 8 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 217 – 397 triệu/m2


 1. Bà Hạt                              267 triệu/m2

 2. Đường 3/2                     417 triệu/m2

 3. Hồ Bá Kiện                    277 triệu/m2

 4. Ngô Quyền                    257 triệu/m2

 5. Nguyễn Tiểu La             227 triệu/m2

 6. Nguyễn Tri Phương      237 triệu/m2

 7. Nhật Tảo                       277 triệu/m2

 8. Vĩnh Viễn                      237 triệu/m2
 • {{content-0}}

Giá mua bán đất nền nhà phố Phường 9 quận 10 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 9 Q10 Tp hcm


Giá bán đất nhà phố Phường 9 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 209 – 419 triệu/m2


 1. Bà Hạt                             249 triệu/m2

 2. Đường 3/2                    419 triệu/m2

 3. Lý Thái Tổ                    239 triệu/m2

 4. Ngô Gia Tự                  309 triệu/m2

 5. Nguyễn Duy Dương     279 triệu/m2

 6. Nguyễn Tri Phương      259 triệu/m2

 7. Sư Vạn Hạnh                249 triệu/m2

 8. Vĩnh Viễn                      239 triệu/m2

 • {{content-0}}

Giá mua bán đất nền nhà phố Phường 10 quận 10 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 10 Q10 Tp Hcm


Giá bán đất nhà phố Phường 10 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 227 – 387 triệu/m2


 1. Điện Biên Phủ              267 triệu/m2

 2. Lê Hồng Phong          327 triệu/m2

 3. Lý Thái Tổ                  227 triệu/m2

 4. Nguyễn Trung Trực    237 triệu/m2

 5. Sư Vạn Hạnh             247 triệu/m2

 6. Trần Minh Quyền        287 triệu/m2
 • {{content-0}}

Giá mua bán đất nền nhà phố Phường 11 quận 10 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 11 Q10 Tp Hcm


Giá bán đất nhà phố Phường 11 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 249 – 309 triệu/m2


 1. Cao Thắng                     269 triệu/m2

 2. Điện Biên Phủ            259 triệu/m2

 3. Đường 3/2                  409 triệu/m2

 4. Nguyễn Chí Thanh     279 triệu/m2

 5. Trần Minh Quyền        289 triệu/m2
 • {{content-0}}

Giá mua bán đất nền nhà phố Phường 12 quận 10 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 12 Q10 Tp Hcm


Giá bán đất nhà phố Phường 12 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 207 – 387 triệu/m2


 1. CMT8                                357 triệu/m2

 2. Cao Thắng                     267 triệu/m2

 3. Đường 3/2                      387 triệu/m2

 4. Hòa Hưng                       237 triệu/m2

 5. Hoàng Dư Khương         247 triệu/m2

 6. Lê Hồng Phong               267 triệu/m2

 7. Nguyễn Trung Trực         237 triệu/m2

 8. Sư Vạn Hạnh                  247 triệu/m2

 9. Thành Thái                      217 triệu/m2

 10. Tô Hiến Thành                207 triệu/m2

 11. Trần Thiện Chánh           267 triệu/m2
 • {{content-0}}

Giá mua bán đất nền nhà phố Phường 13 quận 10 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 13 Q10 tp Hcm


Giá bán đất nhà phố Phường 13 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 239 – 369 triệu/m2


 1. CMT8                    369 triệu/m2

 2. Hòa Hưng         279 triệu/m2

 3. Sư Vạn Hạnh    269 triệu/m2

 4. Tô Hiến Thành  259 triệu/m2
 • {{content-0}}

Giá mua bán đất nền nhà phố Phường 14 quận 10 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 14 Q10 Tp Hcm


Giá bán đất nhà phố Phường 14 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 227 – 387 triệu/m2


 1. Bắc Hải                         267 triệu/m2

 2. Đường 3/2                 357 triệu/m2

 3. Lý Thường Kiệt          257 triệu/m2

 4. Nguyễn Ngọc Lộc      268 triệu/m2

 5. Tam Đảo                    227 triệu/m2

 6. Thành Thái                 257 triệu/m2

 7. Tô Hiến Thành           267 triệu/m2
 • {{content-0}}

Giá mua bán đất nền nhà phố Phường 15 quận 10 Tp Hcm 

Giá bán nhà phố tại các mặt tiền đường Phường 15 Q10 Tp Hcm


Giá bán đất nhà phố Phường 15 chưa bao gồm tài sản kèm theo có giá giao động : 199 – 369 triệu/m2


 1. Ba Vì                               239 triệu/m2

 2. Bắc Hải                        219 triệu/m2

 3. Bạch Mã                      209 triệu/m2

 4. Bửu Long                     199 triệu/m2

 5. CMT8                           329 triệu/m2

 6. Cửu Long                     269 triệu/m2

 7. Đồng Nai                      229 triệu/m2

 8. Hồ Bá Kiện                   269 triệu/m2

 9. Hồng Lĩnh                     239 triệu/m2

 10. Hương Giang                219 triệu/m2

 11. Nguyễn Giản Thanh      229 triệu/m2

 12. Tam Đảo                        249 triệu/m2

 13. Thành Thái                    209 triệu/m2

 14. Thất Sơn                        219 triệu/m2

 15. Tô Hiến Thành               229 triệu/m2

 16. Trường Sơn                   239 triệu/m2
 • {{content-0}}

TÌM HIỂU THÊM GIÁ BÁN NHÀ PHỐ ĐẤT NỀN CÁC QUẬN TP HCM  2021

      Email : quydautuphuongnam@gmail.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kho bãi

/

Y TẾ

/

Bác sĩ

/
ĐỀN TRÌNH TẠI NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
NGHĨA TRANG SALA GARDEN
dịch vụ tang lễ tại thành phố Hồ Chí Minh